12 Januari

"Hållen det för idel glädje, när I kommen i allehanda frestelser ("omgärdens av allehanda beprövelser" Weymouths övers.) och veten, att om eder tro håller provet, så verkar detta till ståndaktighet." Jak 1: 2-3.

DÅ Gud inhägnar de sina, vill Han därigenom bevara dem. Men ofta händer det, att de endast se inhägnadens inre sida och missuppfatta Gud i Hans handlingssätt med dem. Detta var fallet med Job. Job 3: 23. Satan förstår värdet av en sådan inhägnad. Läs, vad han säger i Job 1: 10. — Solen förmår upptäcka springorna och genomtränga varje sorgens bladverk. Törnet kan ej göra dig ont, om du icke lutar dig mot det, och icke ett enda får vidröra dig Guds vilja förutan. Orden, som sårade dig, brevet, som vållade dig smärta, det djupa såret, som tillfogades dig genom din mest förtrogna vän, ditt ekonomiska trångmål — Han känner till alltsammans. Såsom ingen annan förstår Han dig, och Hans ögon vila på dig för att se, om du under allt vågar helt förtrösta på Honom.

"Han älskar dig, så arm du är,
ditt namn Han på sitt hjärta bär,
din mest fördolda suck Han hör,
och vad Han lovat dig, Han gör.
Och därför har Han ock befallt,
att allt skall tjäna barnet — allt!
Vad vill du mer? O, se med hopp
blott till din rike Fader opp
!"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.