30 Augusti

"De foro på havet med skepp och drevo sin handel på stora vatten; där fingo de se Herrens gärningar och hans under på havsdjupet." Ps 107: 23-24.

DEN är blott lärling och icke mästare, som ej har lärt sig, att varje vind, som blåser, är gynnsam för himmelen. Det är endast i stiltje man aldrig kommer framåt. Nordan eller sunnanvind, östan eller västanvind — det betyder föga — varje vind hjälper oss i riktning mot himlens välsignade hamn. Låt oss blott minnas en sak: att styra ut till havs och icke hysa någon fruktan för stormen. Må vår bön bliva lik den gamle mannens från Cornwall: "O, Gud, sänd oss ut till havs — ut på djupa vatten. Här äro vi så nära klipporna, att den första lilla vindpust djävulen sänder, kan slå vårt skepp i spillror. Herre, sänd oss ut till havs — ut på djupa vatten, där vi ha utrymme nog att vinna en härlig seger.
— Mark Guy Pearse

Minns, att vår tro är just så stor som den visar sig vara i prövningens stund. Allt det som ej tål att prövas är blott förtröstan på köttet. Vackert-väders-tro är ingen tro.
— C. H. Spurgeon.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.