9 Augusti

"Saliga äro de människor som i dig hava sin starkhet, de vilkas håg står till dina vägar. När de vandra genom Tåredalen, göra de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser." Ps 84: 6-7.

TRÖSTEN kommer ej till de sorglösa och glada. Vi måste gå ned i djupen, om vi vilja erfara denna den dyrbaraste av Guds gåvor — trösten, och sålunda bliva utrustade till att bli Hans medarbetare.

Då natten, den oundvikliga natten, inbryter över vårt hjärtas trädgård, då löven skrumpna och solen ej längre skiner över blommornas slutna kalkar, skall aldrig, ej ens i det tätaste mörker, saknas droppar av himmelsk dagg — dagg, som faller blott, då solen gått ned.

"Hur kommer hjälpen, när striden rasar
och jag förskräckes?
Den kommer då, när som mest jag fasar
för kalk, som räckes.
Är icke handen, som häller den,
för mig den store Förbarmaren,
fast jag ej alltid kan se den?

Den kommer sakta som vindens susning
i morgonstunden
och låter upp gå en hoppets ljusning
i hjärtegrunden.
På sår, som blöda den lägger hand
och stillar plåga och dödens brand.
Så kommer hjälpen från Herren.

Den uppenbarar mig hemligheten
av livets under
och knyter samman med evigheten
de korta stunder —
är genom förlåten öppnad väg,
där jag får erfara steg för steg:
Min hjälp den kommer från Herren.
"
Henrik Schager

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.