Bilaga A

SLÄKTTAVLA FRÅN ADAM TILL ABRAHAM

Jag har räknat skapelsen av Adam som år noll.
När Adam var 130 år, fick han Set. Adam dog år 930.
Set föddes år 130. År 235 fick han Enosh. Set dog 1042.
Enosh föddes år 235. År 325 fick han Kenan. Enosh dog år 1140.
Kenan föddes år 325. År 395 fick han Mahalalel. Kenan dog år 1235.
Mahalalel föddes år 395. År 460 fick han Jered. Mahalalel dog år 1290.
Jered föddes år 460. År 622 fick han Henok. Jered dog år 1422.
Henok föddes år 622. År 687 fick han Metushelach. Henok FÖRSVANN år 987.
Metushelach föddes 687. 874 fick han Lemek. Metushelach dog 1656.
Lemek föddes 874. 1056 fick han NOA. Lemek dog 1651.
Noa föddes 1056. 1558 fick han Sem ( Ham och Jafet ). Noa dog 2006.
(1 Mos. 5:32 ger oss inte året för Arpakshads födelse, så vi går till 1 Mos.11:10, för att fortsätta uppräkningen, med Sem ). 

SYNDAFLODEN inträffade år 1656, strax efter den siste adamspatriarken, Metushelach, dog.

Sem föddes 1558 och dog 2158.
Arpakshad föddes 1658 och dog 2096
Shelach föddes 1693 och dog 2126
Ever föddes 1723 och dog 2187
Peleg föddes 1757 och dog 1996
Regu föddes 1787 och dog 2026
Serug föddes 1819 och dog 2049
Nachor föddes 1849 och dog 1997
Terach föddes 1878 och dog 2083
Abraham ( Abram ) föddes 1948 och dog 2123.

Lägg märke till att Noa ännu levde när Abraham föddes, och dog när Abraham var 58 år. Sem, Noas son, dog 35 år efter Abrahams död.

Hela Sems nedstigande led fram till Abraham, var vid liv, när Abraham föddes.

När man sett denna släkttavla, skulle det stå klart för varje kristen, att Bibeln är mycket precis. Eftersom Noa föddes bara 126 år efter Adams död, och Set fortfarande var vid liv fjorton år före Noas födelse, kan vi se att det fanns gott om tid att lära in information från en generation till nästa, och att varje generation hade full kunskap om Gud, vilken inte började förfalla förrän efter Abrahams födelse. Bibeln säger dock, att det i Labans hushåll fanns husgudar som Rakel tog med sig, när Jakob lämnade Laban (1Mos.31:19).

Alla ovanstående beräkningar är tagna direkt ur Bibeln.

Bilaga B       

Tillbaka till: Som Det Var I Noas Dagar

Gå tillbaka till Svenska sidan