DANSEN RUNT GULDKALVEN – DEL 5

John S. Torell

 

fortsättning från föregående sida

NYHETERNA,  den 27 mars 2007

Just när vi var klara att trycka vårt nyhetsbrev, kom följande information till vårt kontor. Detta är den hittills största överträdelse jag har sett av kristna sionister mot Gud själv och hans enfödde Son. Dessa män och kvinnor smädar Kristus, gör hans offer på korset till ett misstag och höjer det judiska folket och den politiska staten Israel till en position ovanför Gud, som Satan försökte göra, när han stod i begrepp att föra krig emot Gud, och ville sätta upp sin tron högre än Gud. Jag lämnar vidare dessa nyheter till kristenheten i hela världen, och hoppas att det finns någon som som inte har svalt Satans läror. Läs och gråt när du ser hur svårt Jesu Kristi Kyrka har blivit infiltrerad.


Käre John,

Jag har just slutat läsa det mesta av dina artiklar om “Dansen Runt Guldkalven.” Det var mycket informativt och uppfriskande. Tack skall du ha för att du tog dig tid att forska om detta och skriva din artikel.

Jag fick ett email igår (26/3 2007) från Capital Hill bönepartners (http://chpponline.blogspot.com) och de håller en "Ångerbön" tillsammans med många andra kyrkor som kommer att läsas upp i knesset imorgon. Jag sänder dig deras email nedan… förförelsen är så utbredd!

Högaktningsfullt,

Joanne Panettieri
Chinatown Outreach Ministry
www.chinatownministry.com


Knesset C.A.C. ger ut en nyhetsbulletin - ångerbönen citeras i det israeliska parlamentet

"Upp, låt oss draga till Sion. . ." (Jer. 31:6b)

Vi vill tacka alla våra läsare som har signerat vår Bön Av Ånger för att ni har besökt vår hemsida www.letterofrepentance.com och satt ert namn på den växande listan!

Var god se efter nedan, så hittar ni nyheter från Knesset denna morgon, utfärdade av Knesset Christian Allies Caucus (Knesset C.A.C.), som uppger att Ångerbönen kommer att presenteras i Knesset denna onsdag, den 28 mars, ca 13:30  i Jerusalem. (7:30 i Washington.)

Capitol Hill bönepartners kommer att vara värdar för ett nationellt upprop när presentationen görs, för att nedkalla Herrens välsignelse över alla som bevittnar denna händelse idag.

Vi tror att denna ångerfulla handling och försoning, mellan kristen och jude, kommer att verka för ett återupprättande av förbundet mellan våra folk, och lägga en grund för större enhet oss emellan i de dagar som ligger framför.

Därför att tllkännagivandet står på denna blogg, ställer vi frågan om du vill vara med från kl. 7:00 - 8:00 på onsdag 28 mars för att be under presentationen av Ångerbönen, e-mail: chpp@patriot.net, Tack på förhand.

Under detta nationella upprop skall vi berätta för dig historien om hur Gud kallade CHPP att framställa uppropet till denna Ångerbön. Vi vill tacka fem andra kyrkor som har hjälpt oss från början, vilka nu står som medhjälpare på vår webbplats:

Bridges for Peace (www.bridgesforpeace.com)
Covenant Alliances (www.covenantalliances.org)
Intercessors for America (www.ifapray.org)
International Christian Embassy Jerusalem (www.icej.org)
Unity Coalition for Israel (www.israelunitycoalition.org)

[VIKTIGT: notera att uppropet KOMMER ATT SPELAS IN, så vi kan meddela våra vänner i Israel vad Herren har gjort under vår gemensamma bön den dagen]


Nyheter från knesset

 'Jerusalemförsamlingen' hålls för första gången i Jerusalem

Över 200 kristna sionister från hela världen skall fira den fyrtionde årsdagen av Jerusalems återförening, och ångra och omvända sig från allt ont som de gjort det judiska folket samt svära    trohet och stöd till Israel.

JERUSALEM. Knesset Christian Allies Caucus (Knessets Planeringsmöte för Allierade Kristna), i samverkan med den Texas-baserade kristna organisationen Covenant Alliances (Förbunds Allianser), kommer att vara värdar för den första Jerusalemförsamlingen någonsin i Jerusalem, från tisdag den 27 mars 2007 till onsdag den 28 mars 2007.

När vi firar firar nästan 40 år av israeliskt styre över Jerusalem, kommer Covenant Alliances att  vara en delegation på mer än tvåhundra kristna sionistiska ledare från USA, Kanada, England, Afrika och Israel som kommer att framhäva sin kärlek och hängivenhet för Staten Israel.

När Jerusalemförsamlingen börjar, kommer Förbunds Allianser att leda en heladagen-konferens på Jerusalem Regency Hotel, tisdag den 27 mars 2007. Efter starten kl. 8:30, kommer det att bli olika seminarier, gudstjänster och gemensamma möten. Höga evangeliska ledare kommer att tala om det judiskt-kristna släktskapet under dagen med medlemmarna från knesset, Effie Eitam och Elhanan Glazer. Dagens tilldragelser, som äger rum mellan 8:30 och 17:30, följs upp med en galamiddag 18:45. Benny Elon från knesset och ordföranden i Knessets Planeringsmöte för Allierade Kristna håller tal under middagens gång.

På onsdag den 28 mars 2007 kl. 12:30, i den israeliska parlamentsbyggnaden knesset, kommer organisationen Förbunds Allianser och Knessets Planeringsmöte för Allierade Kristna att samlas för en gemensam monumental ceremoni.

Höga evangeliska pastorer kommer att ta tillfället i akt att presentera ett “kärleksbrev till Israel”, ett dokument där de förklarar sin "förblivande kärlek" till det judiska folket och tillkännager dess så kallade position som "den Allsmäktiges Kallade Andliga Nation."

De kommer sedan att läsa upp “Ångerbrevet ” för medlemmarna i Knessets Planeringsmöte för Allierade Kristna, i vilket de kommer att be om förlåtelse för de brott som kristna har begått mot det judiska folket under historiens gång. I brevet står det (bland annat):

Å miljoner kristnas vägnar, som älskar Israel och ber för henne, skulle vi vilja ångra oss inför Er för brott som begåtts mot det judiska folket under historiens gång i kristendomens namn. Vi har syndat mot G-d och mot Er.

De två dokumenten tas emot av knessets medlemmar Benny Elon, Gilad Erdan och Orit Noked.

Knessets Planeringsmöte för Allierade Kristna i det israeliska parlamentet, som är medvärd i denna tilldragelse, är ett planeringsmöte för allierade som består av medlemmar av knesset från alla politiska läger. Det upprättades i 2004, och denna grupp arbetar för att skapa formella och direkta samband mellan israeliska medlemmar av knesset och kristna ledare över hela världen. Knessetmedlemmen Benny Elon, ordförande i Knessets Planeringsmöte för Allierade Kristna, och knessetmedlemmen Gilad Erdan kommer att ta emot "Ångerbrevet" på Planeringsmötets vägnar.

Alla 'Jerusalemförsamlingens' tilldragelser är öppna för media. 

För mer information: Knesset Christian Allies Caucus

Miya Keren, Office Administrator

Tel. 054-697-4172

Email: Christianalliescaucus@gmail.com


Tacksägelsebön

Gud Fader, Israels Helige,

Vi böjer våra knän inför Dig i ödmjukhet, och tackar Dig för att vi har fått bli använda i detta mäktiga verk att hjälpa till att åter förena den kristne och juden. 

Vi ber, käre Herre, att Du skall hjälpa oss att alltid fokusera på Dig, då vi vet att allt som vi får i uppgift har sitt ursprung i Dig.

Vi välsignar alla de som har arbetat för att denna dag skall komma, och vi ber nu att deras ansträngningar skall "bära frukt."

Vi tackar Dig, Vi tackar Dig, Vi tackar Dig, käre Herre, för denna underbara och dyrbara gåva.

Vi ber i Ditt Mäktiga Namn, amen.

"Ty den som har skapat dig är din man, han vilkens namn är HERREN Sebaot; och Israels Helige är din förlossare, han som kallas hela jordens Gud." (Jes. 54:5)


Ångerbrevet:

Till Israels folk,

Å miljoner kristnas vägnar, som älskar Israel och ber för henne, skulle vi vilja ångra oss inför Er för brott som begåtts mot det judiska folket under historiens gång i kristendomens namn. Vi har syndat mot G-d och mot Er.

Vi har inte levt enligt det mandat som vi fått i skrifterna; att älska G-d av hela våra hjärtan, och att älska vår nästa som oss själva. Må G-d skänka er möjlighet att förlåta oss och må vi bli bröder och systrar igen.

För vi är skyldiga er mycket. Genom er gav G-d oss de Heliga Lagens Skrifter, profeterna och uppenbarelsen av Abrahams, Isaks och Jakobs G-d, den ende och sanne. I Skrifterna har vi vår arvslott, ödesbestämning, vårt hopp och vår livsinriktning.

Ni skall veta att det alltid kommer att finnas ett stort antal kristna som älskar Israel och står på hennes sida och “önskar Jerusalem frid.”

Vilken skatt ni är i G-ds ögon! Ni är hans utvalda –  “hans ögonsten.”

“H-RREN välsigne dig och bevare dig.

H-RREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.

H-RREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid."

(4 Mos. 6:24-26)

[Varför använder de kristna sionisterna judarnas termer för Gud och HERREN? Och varför finns inte Jesu namn med i skrivelsen?]


FRÅGOR OCH SYNPUNKTER AV JOHN S. TORELL

Vem betalar för dessa tilldragelser? Var finns Jesus i denna alfabetssoppa?  Skall kristna ångra sig å döda gärningsmäns vägnar, bara för att vara politiskt korrekta? Skall kristna be om ursäkt och omvända sig för att Jesus, hans apostlar och den gryende kyrkan stod emot judendomen?

De kristna sionisterna begår andligt självmord när de förklarar för judarna att de judiska ledarna och judendomens företrädare har rätt och att Jesus och hans lärjungar har fel. Om det är detta de kristna sionisterna tror, borde de sluta kalla sig själva kristna sionister och istället säga att de är sökare som vill bli judar.

 

Föregående sida
Sida 1 | 2 | 3


Gå tillbaka till Svenska sidan