"Det värsta som drabbat världen är kristendomen. Sedan kommer bolsjevismen. Båda är judiska påfund." (Adolf Hitler, Berghof 1943)

"Vi, judarna, är ett folk - ett folk. När vi sjunker, blir vi till ett revolutionärt proletariat, underordnade officerare i ett revolutionärt parti, när vi stiger, stiger även vår penningpåses fruktansvärda makt." (Theodor Herzl, Der Judenstaat, 1896)

SIONISTER, HITLER OCH NEW AGE

AV TORBJÖRN JOHANSEN  EAEC 2007

Theodor Herzl (1860-1904), den moderna sionismens grundare ansåg att antisemitism skulle främja skapandet av en särskild stat för judar. För att lösa den judiska frågan framhöll han att  “vi måste framför allt göra det till en internationell politisk fråga”. Herzl ansåg att sionismen erbjöd världen en välkommen "slutlig lösning på den judiska frågan". I "Dagböcker", s. 19, skrev Herzl följande: "Antisemiterna kommer att bli våra pålitligaste vänner, och antisemitiska länder våra allierade."

SIONISTERNA KOLLABORERADE MED NAZISTERNA

Sionismen stöddes av SS och Gestapo. Hitler stödde personligen sionismen,. Under 1930-talet organiserade sionistgrupper i samarbete med tyskarna ett nätverk med ca 40 läger runt om i Tyskland, där blivande bosättare utbildades för sina nya liv i Palestina. Så sent som år 1942 drev sionisterna åtminstone ett av dessa träningsläger, som officiellt kallades "kibbutzer" över vilka den blå och vita flagga vajade, som en dag skulle antas som Israels flagga.

The Transfer Agreement (överföringsöverkommelsen, som gynnade den judiska migrationen av tyska judar till Palestina), som infördes 1933 och övergavs i början av andra världskriget, är ett viktigt exempel på samarbetet mellan Hitler-Tyskland och internationell sionism. Inom ramen för denna överenskommelse gjorde Hitlers "tredje rike" mer än andra regeringar under 1930-talet för att stödja judisk utveckling i Palestina och för att främja sionistiska mål.

Hitler och sionisterna hade ett gemensamt mål: att skapa ett judiskt världsgetto som lösning på den judiska frågan.

ETT HÄPNADSVÄCKANDE SVEK

Den sionistiska så kallade “judiska världskongressen” förklarade krig mot Tyskland, fast man visste att det skulle påverka deras judiska bröders säkerhet under Hitler. När någon försökte hjälpa judar att fly från Tyskland till andra länder, tog sioniströrelsen till åtgärder som fick de länderna till att slå igen dörren för all judisk immigration (läs mera om detta i böckerna “Perfidy” och “Min Hametzer”). Ett resultat av detta sionistiska inflytande var att de fem fartyg med judiska flyktingar som kom till USA från Tyskland fick vända tillbaka till gaskamrarna.

AVTALET

Sioniströrelsens grundläggande mål har inte varit att rädda judiskt liv, det har istället varit att skapa en judisk stat i Palestina. Adolf Eichmann bekände öppet på sin tid att Gestapo under Reinhard Heydrich samarbetade med sionistiska terrorister i Palestina. Överbefälhavare för Haganah var då den polske juden Feivel Polkes, vilken sammanträffade med SS-männen Adolf Eichmann och Herbert Hagen i Berlin på restaurangen Traube (Druvan),  där dessa två judar – sionisten Feivel Polkes och krigsförbrytaren Adolf Eichmann – träffade ett avtal, och Polkes fick följande skriftliga försäkran från Eichmann:

·         "En särskild enhet av framträdande judar i Tyskland kommer att utöva påtryckningar på de judar som lämnar Tyskland så att de endast emigrerar till Palestina. Denna politik är i Tysklands intresse, och skall verkställas av Gestapo." (Henneke Kardel: Adolph Hitler - Founder of Germany).

Sionisterna hyllar det jordiska Israel och historien brukar upprepa sig. Bli därför inte förvånad om de en gång söker hjälp inte från Hitler utan från den som kallas Antikrist (1 Joh. 4: 2-3).

Jesus sade:

"Jag har kommit i min Faders namn, och I tagen icke emot mig; kommer en annan i sitt eget namn, honom skolen i nog mottaga." (Joh. 5: 43)

VILLE BARA RÄDDA HÄLFTEN AV BARNEN

Den 7 december år 1938 förklarade Ben Gurion, sioniststaten Israels första statsöverhuvud:  “Om jag visste att det hade varit möjligt att rädda alla (judiska) barn i Tyskland genom att ta dem till England, men bara hälften av barnen genom att ta dem till Eretz Israel, så skulle jag ha valt lösning nr 2. För vi måste ta i beaktande inte endast dessa barns liv utan också folket Israels historia".

SIONISMENS STÖD FÖR ANTISEMITISM

Den 31 augusti 1949 sade Ben Gurion: “Fast vi har förverkligat vår dröm att skapa en judisk stat, är vi ännu bara i början. Det finns nu endast 900 000 judar i Israel, eftersom majoriteten av det judiska folket fortfarande bor utomlands. Vår framtida uppgift är att hämta alla judar till Israel.”

Av de två och en halv miljon judar som sökte skydd från nazisterna mellan åren 1935-1943, bosatte sig mindre än 9% i Palestina. Den stora majoriteten, 75%, for till Sovjetunionen och bosatte sig där. I mitten av 1970-talet migrerade fler personer från Israel än vad som kom in. De enda ökningarna av immigration till Israel har inträffat på grund av antisemitiska hot och förföljelse av judar i främmande länder.

Det verkar som att sioniststatens enda sätt att nå sitt mål, ett judiskt "världsgetto," innebär att antisemitism måste främjas och uppmuntras och som vi har sett, genom våld om nödvändigt.

“För att uppnå praktiska resultat hoppas sionismen kunna samarbeta med regeringar som är fundamentalt fientliga mot judarna". Bruket av antisemitism som ett medel att framtvinga invandring till sioniststaten förekommer än idag. Ty idag är över 50 % inte judar i Israel enligt lagen, så tvångsmedlet antisemitismen behövs, menar sionisterna.

TRÅNGT

Den förre premiärministern Sharon har sagt att antisemitismen är på frammarsch och att det enda hoppet om säkerhet för judarna är att de flyttar till Israel och får sioniststatens beskydd. “Den bästa lösningen mot antisemitism är immigration till Israel. Det är den enda platsen på jorden där judar kan leva som judar," enligt Sharon. Denna inställning är gemensam för de flesta sionistiska politikerna i Israel idag.

Tyvärr för förespråkarna av idén att samtliga judar skall samlas i Israel, så är det för trångt där. Redan nu, med 3 miljoner judar och 4 miljoner palestinier på ett område som är mindre än Dalarna, så är det för trångt. I USA finns i storleksordningen 8 miljoner judar, och i de före detta sovjetstaterna ytterligare två miljoner. Då har vi ännu inte räknat med judarna i övriga Europa eller Nordafrika. Om uppskattningsvis ytterligare femton till tjugo miljoner människor ska bosätta sig mellan Medelhavet och Jordanfloden, kommer de att få sova i skift, så trångt blir det. Allvarligt talat, 27 miljoner invånare i det som nu defacto är Israelkontrollerat område innebär 1000 inv/km2. Omvänt betyder det att det finns 0,1ha/inv. Detta ska räcka till bostad, odling av mat, och rekreation. "Lösningen" på detta blir endera att Israel startar nya krig, för att komma över mera "lebensraum," om uttrycket tillåts i detta sammanhang, eller ett totalt folkmord på palestinier, mer totalt än den så kallade förintelsen. Förmodligen en kombination av båda sakerna. Under tiden räknar man med USA:

"Varje gång vi gör något säger du (Peres) att amerikanerna kommer att göra det ena eller det andra. Jag ska säga dig något klart och tydligt – oroa dig inte för amerikanskt tryck på Israel, för vi, det judiska folket, styr Amerika och amerikanerna vet om det" (Sharon den 3 okt 2001).

FÖRFÖLJELSEN AV DE KRISTNA KYRKORNA UNDER TREDJE RIKET

 Det går inte att förhandla med Djävulen och hans fallna änglar. Det fick både nazisterna och sionisterna erfara. Både judendom och nazism har sitt ursprung i ockultismen.

Man kan undra varför alla talar om att det var judar som förföljdes under nazisternas välde. Julie S. Mandel, en juridikstudent vid Rutgers University har publicerat dokument från den amerikanska underrättelsetjänsten som beskriver Hitlers planer på att förgöra kristendomen och utrota de kristna.

Till: Major William Coogan

Från: Lt. Carl E. Schorake den 10 juli 1945.

Detta memorandum gällde Nürnberg-rättegångarna. Första delen av sidan 8 är upplysande:
"Genom hela den tid som nationalsocialisterna styrde Tyskland, var de religiösa rättigheterna i landet allvarligt skadade. Kyrkorna blev systematiskt avskurna från all kommunikation med folket. De var hänvisade till att utföra snävt utformade 'religiösa funktioner,' och även då lade nazisterna så många hinder de kunde i vägen för de kristna. Dessa resultat nådde nazisterna delvis genom 'lagen' och delvis genom olagliga handlingar, eller genom terror."

(http://christiancadre.blogspot.com/2005/05/nazi-persecution-of-christian-churches.html)

Kristna tidningar i Sverige är naiva och historielösa. Rekordet kom 2001 när chefredaktören för den numera nedlagda Trons Värld, Krister Ekström, skrev i sin ledare att "Araberna borde ha stått på led och hurrat när den judiska staten Israel ropades ut av sionisterna år 1948."  Det kristna bladet Världen idag har liknande symptom. Den 17 augusti 2007 kunde man läsa att "det fanns kyrkor och kristna som bröt mot lagarna i Nazityskland och hjälpte judar att fly undan förföljelsen." Nej. Detta är inte riktigt sant. Möjligen kan det ha varit så i vissa av Hitler ockuperade länder som Holland. I Tyskland var det dock omöjligt att gömma "statens fiender" för Gestapo och deras underavdelningar, som hade personregister på så gott som varenda medborgare, så som kristna, socialdemokrater, handikappade och alla som inte visade upp rätt min när nazisterna skrek sieg heil.

Redan 1936 infördes i Tyskland något man kallade ”positiv kristendom” som statskyrka. Bara präster godkända av naziregimen fick officiera. Stadgarna bestämdes av nazipartiet och löd:

  • "Den Nationella Rikskyrkan kräver ett omedelbart stopp för  tryckning och försäljning av Bibeln i Tyskland.

  • Den Nationella Rikskyrkan skall avlägsna Bibeln, korset och alla religiösa objekt från alla kyrkors altare.

  • På altaret får icke finnas något utom Mein Kampf och till vänster om denna ett svärd.

  • -Gör mot andra som du har fått order om!

  • -Älska bara den nästa som liknar dig själv!

  • Vad gud har skilt åt skall ingen enskild förena!

  • Jesus var en feg judisk tölp under sina mera tanklösa år. Han ryckte sina lärjungar från jorden och blodets band, och, på bröllopet i Kana brusade han tölpaktigt upp mot sin egen mor. Vid resans slut förolämpade han dödens majestät på ett obscent sätt…” (Tidskriften Sigrune, 1937, fetstilen i originalet.)

Det var nog inte lätt att rädda judar för den församling som skulle hålla sig till dessa stadgar. Många av dem blev torterade till döds i Gestapos lokaler vid minsta misstanke, till stort nöje för sadister i denna djävulska polis. Och nazibyråkratins registerkort ljög aldrig.

BEDRIVER MAN OCKULTISM BLIR MAN BESATT AV SATANS ANDEMAKTER

New Age är en nygammal form av samma ockultism som människor praktiserat i årtusenden fast dess grundpelare anses nya. De är bara lögn, och den lögnen är gammal. Newages Shirley McLaine uttalade sig ytterst människofientligt i Svenska Journalen år 1987:

   "Det var  egentligen bra för judarna att dö i förintelsen. De hade ju så förskräckligt dålig karma." ( ! )

Judarna är också människor. Och Gud har inget anseende till personen, varken jude eller grek. Han älskar oss alla.

New Age är kristendomsfientligt. David Spangler, en ledamot av New Ages FN-organisation Planetary Initiative Government Group (PIGG) i FN, har sagt:

   "Ingen kommer att få möjlighet att bli medlem av den Nya Världsreligionen, som inte dyrkar Lucifer och man måste vara invigd i Lucifer-rörelsen, en framtida form av New Age." --- "Kristna som inte rättar sig efter den nya tidens Kristus (Antikrist) när han kommer, skall få uppleva martyrskap."

New Age säger att varje människa kan förbättra sig själv. Shirley McLaine lär att man kan sätta sig över Skaparen och bli sin egen gud. I boken ”Sökandet inåt efter Gud” säger hon:

”Gud är ett embryo som längtar efter att bli fött -- du får aldrig dyrka någon eller något annat än dig själv, ty du själv är Gud.”

SEANSER OCH WALDORFSKOLOR

Sedan lagändringen om statsbidrag till "samfund" trädde i kraft 2000 och det enda kriteriet är att man har någon sorts "gemensam andlig upplevelse," har inhemsk och utländsk ockultism översvämmat Sverige (se var är mitt folk) Expressen har ett eget medium och vill man anlita hans sms-tjänster kostar det inte mindre än 395 kronor! Och du får ditt horoskop direkt i mobiltelefonen. Annonserna om diverse ockulta tjänster finns i så gott som alla tidningar och i de olika tv-kanalernas text-tv, värst är veckotidningar som Allers och Året Runt, som ägnar helsidor åt annonser med massiv ockult reklam:

Medier, teckentydning (horoskop, tarotkort), seanser, spådom, "andlig ledning," klärvoajans, häxkonst, healing, österländsk visdom, kristallkulor, bordsvandring, utomsinnlig varseblivning osv. Detta går hos oss under namnet New Age eller nyandlighet (= att umgås med demoner).
Det kostar 20 kr i minuten att anlita dessa ockultister.

Dessutom finns det ett mycket stort antal synagogor, judiska ockultister, buddhisttempel och moskéer samt ockulta sällskap som inte hade fått fäste här i Sverige utan lagen från år 2000.

WALDORFSKOLOR

Även så kallade waldorfskolor har uppstått i landet som giftiga svampar. De bygger på läror av Rudolf Steiner (1861-1925) om "antroposofin," som öppet talar om andeväsen, gudar och kosmiska krafter. Antroposoferna hävdar att människan är en varelse från kosmos och som är på väg mot den högheliga Saturnusregionen. Steiner talar om sju heliga planeter och att planeten Saturnus ligger högst upp i hans "andliga" kosmos. I detta område har människan sina "stjärntecken" och framtida öde. Antroposoferna räknar med återfödelse, upp till 14 ggr innan personen når sin högsta nivå. Man tror på karma, och den senaste reinkarnationen ger förutsättningarna för nästa jordeliv. Det finns ca 40 waldorfskolor i Sverige och 80 förskolor.
Jag vill varna ungdomar och deras föräldrar för denna förtäckta ockultism. Gud säger:

"Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant".  (5 Mos. 18: 10-12)

"Och när man säger till eder: 'Frågen andebesvärjare och spåmän, dem som viska och mumla', så svaren: 'Skall icke ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda för de levande?'" (Jes. 8: 19)

Jag läste nyligen om en pastor från Filadelfia i Stockholm som sade: "Vi hade ett New Age-par som kom till vår kyrka och gick en alfakurs. De tyckte att det var så härliga energier i mötena. De såg även att jag hade en helbrägdagörande energi över mig." Efter att ha gjort honom litet nyfiken följde han paret på en seans. Lokalen var överfull och två medier gick runt i salen och bar fram budskap till deltagarna från andevärlden. "Hur upplevde du det? frågar tidningen då. "Det var en helt ny värld att gå in i. Där fanns ingredienser som var väldigt fascinerande och exotiska. Jag kände mig dock inte behaglig till mods. . . (Tacka för det, när det fanns mängder av demoner där.) Tidningen: "Den senaste tiden har media blivit mer inriktade på att sända program om det övernaturliga. På bästa sändningstid visas program som handlar om att prata med döda och spöken. En tydlig trend mot en större öppenhet när det gäller det andliga. Vad tycker du om det?" Pastorn säger: "Jag skulle vilja säga att vi ska vara tacksamma för trenden nyandlighet och inte se den som ett hot." Det finns även pastorer som har börjat med yoga och börjat "blanda ut Jesus" med kristaller.

Därute finns det många pastorer som inte har läst Bibeln tillräckligt och därför inte vet hur de skall ställa sig ifråga om New Age. Undrar om de har läst om pastorn ovan, som tydligen inte konsulterar Bibeln om detta? Han är knappast någon förebild. Nu har jag varnat för ockultism med stöd från Guds Ord och kan inte göra mer, så nu är det upp till dig. Läs bibelorden ovan och begrunda dem. Fatta sedan ett beslut om att bekämpa ockultism. Gud har också sagt: 

  "Om jag vill låta svärdet komma över ett land, och folket i landet har utsett bland sig en man som det har gjort till sin väktare, och denne ser svärdet komma över landet och stöter i basunen och varnar folket, men den som får höra basunljudet ändå icke låter varna sig, och svärdet sedan kommer och tager honom bort, då kommer hans blod över hans eget huvud." (Hes. 33: 1-4)

Det vill säga, nu har både Gud och jag varnat dig för det ockulta och New Age; om du inte tar varning, kommer Gud att fråga dig på domedagen, – Varför tog du inte varning? Jesus sade:

DEN SOM HAR ÖRON HAN HÖRE!

EN JÄMFÖRELSE MELLAN NEW AGE OCH NAZISMEN

New Age har via Teosofin sina rötter i judarnas Kabbalah, där alla möjliga sorters ockultism ingår och även österländska religioner. Jesus sade om detta judiska sällskap:

 "Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som faren omkring över vatten och land för att göra en proselyt, och när någon har blivit det, gören I honom till ett Gehennas (helvetets) barn, dubbelt värre än I själva ären!" (Matt. 23: 15)

Det hemliga Satans-sällskapet Fariseerna smädade Jesus Kristus på det grövsta sätt genom att påstå att han gjorde sina under genom Satans makt, se Matt. 12: 22-31; 10: 25. Denna hädelse var naturlig för dem ty de använde själva Satans makt när de skulle utföra under och tecken. Genom den judiska kabbalah spred sig ockultismen efter år 70, i och med att judarna spred sig i Europa.

Teosofisällskapet bildades 1875 av det ryska mediet Madame Helena Petrovna Blavatsky. Denna var upphov till bland annat den Hemliga Doktrinen, som satte ett fruktansvärt avtryck i vår  tids historia främst genom Adolf Hitler. Mediet Alice A. Bailey, var ledare för Teosofiska sällskapet  mellan 1920-50 och skrev liksom Mme Blavatsky ner med "automatisk skrift'" vad "uppstigna mästare" (demoner) meddelade dem. Deras böcker läses nu för tiden flitigt av de i New Age som lägger stor vikt vid den "andliga" delen av New Age. År 1974 beslöt teosofins "andeguider" att det var dags att gå ut i ljuset från sin dolda position, och bytte därmed namn till New Age.

Teosofin, New Age, satanismen, frimurarsällskap och alla hednareligioner, från buddhismen till shamanismen, är grenar av samma träd: ockultismen. New Ages och satanisternas stora förebild var Aleister Crowley; låt oss här bara nämna en av hans lärjungar, den hittills störste satanisten i  världshistorien: Adolf Hitler.

Hitler var massmördare men även ockultist, som bland mycket annat trodde på reinkarnation och läste Mme Blavatsky m.fl. Han skaffade sig så småningom även en egen astrolog. Båda systemen, New Age och nazismen är baserade på läror om, och utövning av, ockultism, som är den "dolda" vetenskapen, till exempel astrologi, spådom, spiritism, klärvoajans (synskhet), alkemi, telepati (tankeläsning), tarotkort och listan kan bli lång. Vi skall här nedan även syna den judiska kabbalismen i sömmarna, men låt oss först jämföra nazismen och New Age som läror:

1.      Båda systemen trodde/tror på Blavatskys Hemliga Doktrin, som betonar rasrenheten och andligheten hos den ariska människan.

2.      Båda trodde/tror på den buddistiska Lagen om karma och reinkarnation.

3.      Båda använde/använder droger för ”expansion av medvetandet.”

4.      Båda förespråkade/förespråkar vegetariansk mat, naturmedicin, nudism, självförsörjning (i Hitlers fall lantbrukskommuner).

5.      Båda lärde/lär yoga, frenologi, hypnos och framkallande av andar (demoner).

6.      Båda förespråkade/förespråkar eutanasi (dödshjälp för alla svaga människor)

7.      Dyrkar naturen, även vetenskapligt.

8.      Använder ockult sex för att bevara rasen, i New Age/Satanism tantrisk sex, även Shiva- och hinduisk sex.

9.      Förespråkar läran om de fyra elementen: Eld, Luft, Vatten, och Jord.

10.  Intresserade av alla sorters mysticism. Nazister utsända av Hitler och Himmler sökte efter "Den Heliga Graalen" i ett slott i Frankrike, och beslagtog vid det österrikiska "anschluss" år 1938 genast det så kallade "Ödesspjutet" från Hofburg i Wien, vilket de tog med sig till Tyskland. Adolf Hitler som var djupt involverad i det ockulta, älskade Chretien de Troyes bok Le contede de Graal (Sagan om Graalen) om Riddar Parsifal från slutet av 1000-talet och njöt när Wagners opera spelades. New Agare älskar också sådana ting, och suger gärna i sig lögner som ges ut som "fakta" i böcker som t.ex. The Spear Of Destiny av Trevor Ravenscroft; Holy Blood, Holy Grail av Michael Baigent o.a., och DaVincikoden av Dan Brown, men det 'författarna' skriver i dessa böcker är i själva verket bara fiction.

11.  Båda systemen ville/vill införa en ny världsordning med Antikrist som "führer" eller ledare. Hitler trodde han var Antikrist. I New Age är han en uppstigen Mästare, Maytreya.

12.  Båda systemen hatade/hatar den katolska kyrkan. Det finns New Age-mästare som hatar den katolska kyrkan så mycket att de kan tänka sig att använda kärnvapen mot Rom.

13.  Båda grupperna hatade/hatar all kristendom och nazisterna ville ersätta korset med svastikan (hakkorset).

14.  Båda systemen /beskrev/beskriver hela folkslag som ”redan döda” eller ”utan livskvalitet.” Slutresultatet blir massutrotning. New Age-profeten Jacques Cousteau har sagt: ”För att stabilisera världens befolkning skulle vi behöva eliminera 350 000 (människor) per dag.”

15.  Nazismen: en övermänniska skulle uppstå, som skulle göra tyskarna till världshärskare och höja människan till en högre nivå. New Age: ”Den Nya Tidsålderns Upplyste Mästare ska uppstå, och höja människan till en högre nivå. 

16.  Båda systemen bygger på kabbalah, teosofi, rosencrucianism, frimureri och olika hemliga sällskap, inom nazismen var det Germanen-orden, SchütsStaffel (SS), Sällskapet Thule, Ahnenerbe, Lebensborn, etc.

17.  Efter århundraden av kristendom, tog det Tyskland bara 45 år (1895 -1933) att övergå till Satanism och hedendom. Efter århundraden av kristendom, har ockultister i mer än 30 år arbetat på att införa hedendom och förbereda världen för Antikrist, Vilddjuret, se Upp.13.

18.  Hitler och topparna i nazistpartiet studerade Aleister Crowley, Mme Blavatsky etc, det gör även New Age.

19.  Ett hemligt sällskap, ”dödens Brödraskap Sällskapet Thule”, valde Adolf Hitler som ledare för sitt tänkta tusenårsrike, det ”Tredje Riket”, som skulle blivit den Nya Världsordningen. Det blir ett hemligt ockult sällskap som utbildar den slutlige führern Antikrist i ockultism. Staten Israel kommer att erkänna denne man som sin judiske messias.

OCKULTISMEN KOM FRÅN BABYLON VIA JUDARNAS KABBALAH TILL OSS

Vad är den viktigaste delen av kabbalans budskap?

”En-Sof, den manliga delen av Gud, har skapat människor på jorden, och de har nu möjlighet att befria Den heliga ORMEN, den feminina delen av Gud, dra upp den heliga ormen ur den bottenlösa abyssen (avgrunden), och framkalla den på jorden; antingen genom den goda vägen som är att utrota det onda och göra allting gott, eller genom den onda vägen som är att förstöra allt det goda på jorden, och göra den totalt ondskefull. Kabbalisterna har valt den onda vägen.” (Gerschom Scholem: från The Messianic Idea in Judaism and other Essays on Jewish Spirituality, 1971)

Det var denna läras företrädare, fariseerna, ett hemligt ockult sällskap, som Jesus for ut mot under sin verksamhet här nere (läs hela Matteus kapitel 23). Gud avslöjar dem och deras konspiration mot honom redan i Gamla Testamentet:

   "Hören därför HERRENS ord, I bespottare, I som råden över folket här i Jerusalem. Eftersom I sägen: 'Vi hava slutit ett förbund med döden, med dödsriket hava vi ingått ett fördrag; om ock gisslet far fram likt en översvämmande flod, skall det icke nå oss, ty vi hava gjort lögnen till vår tillflykt och falskheten till vårt beskärm', därför säger Herren, HERREN så: Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, fast grundad; den som tror på den behöver icke fly." (Jes. 28: 14-16)

Den grundstenen är Jesus, vår Frälsare.

KRISTNA SIONISTER  –  "JERUSALEMS VÄNNER"

Det är märkligt att det nuförtiden finns "kristna sionister" som hävdar att det jordiska Israel är "Guds folk," som bör stödjas både politiskt och ekonomiskt. Vi har ovan sett hur sionistjudar resonerar. Nyligen (27 augusti 2007) läste jag om en pastor som hade uppehållit sig i Israel i över 20 år genom att söka turistvisa var tredje månad. Nu hade han sökt permanent tillstånd att stanna i Israel men beordrades av israeliska inrikesministeriet att genast lämna landet, orsaken var misstänkt missionär verksamhet. Denne pastor, Ron Cantrell, var till och med en "kristen" sionist som hade hjälpt judar från forna Sovjetunionen till den sekulära staten Israel och var till att börja med i Bridges for Peace tills han startade den sionistiska organisationen Shalom, Shalom Jerusalem, trots oddsen. Det finns en antimissionsorganisation i Israel som anser: "Det är livsviktigt att komma ihåg att all hjälp från missionsorganisationer, hur oskyldig den än kan tyckas vara, i slutändan bara leder till att judar ansluter sig till kristendomen."

Om man predikar evangelium för en jude, står det alltid minst 100 judar runt omkring honom som vill hindra honom från att bli frälst. Därför sade Kristus:

"Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in." (Matt. 23: 13)

Det är förbjudet att missionera i Israel. Om myndigheterna ser kristna sprida kristet material och Nya Testamenten någonstans, är de strax där, beslagtar biblarna och utvisar de kristna, om inte de ortodoxa judarna bränner upp materialet först. Det finns ett enormt hat till Kristus i sioniststaten, och de kristna blir förföljda, som sin Mästare.

Det är dags att vi ställer oss frågan: Hur kan de kristna sionisterna stödja en stat som avvisar allt kristet arbete och som till och med blir förföljda i Israel? Det beror på att dessa kristna har blivit lurade av samvetslösa "teologer" att det finns en särskild frälsningsplan för judar. Men Gud har inte anseende till personen (Rom. 2:11). Han vill att alla människor från alla jordens länder skall bli frälsta, inte bara de sekulära israeler man menar är "Guds folk."

Lars Enarson i tvkanalen Visjon Norge sade nyligen att när Jesus (som han kallar "Jeschua") kommer, skall han förena sig med judarna i Israel och tillsammans med dem styra över hela världen från Israel, och att "Jesus därmed sitter som konung i Guds rike." Men Jesus sade:

  "Mitt rike är icke av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen, så hade väl mina tjänare kämpat för att jag icke skulle bliva överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike icke av denna världen." (Joh. 18: 36)

Hur bibelstridigt är det inte att utkora en geografisk stat och dess invånare till "Guds folk," när Herren säger Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt eder:

"Jag är vinträdet, I ären grenarna. Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra. I haven icke utvalt mig, utan jag har utvalt eder; och jag har bestämt om eder att I skolen gå åstad och bära frukt, sådan frukt som bliver beståndande, på det att Fadern må giva eder vadhelst I bedjen honom om i mitt namn. Ja, det bjuder jag eder, att I skolen älska varandra. Om världen hatar eder, så betänken att hon har hatat mig förr än eder." (Joh. 15: 5, 16-18)

    "Men nu förebrår Gud dem och säger: 'Se, dagar skola komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus; icke ett sådant förbund som det jag gjorde med deras fäder, på den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land. Ty de förblevo icke i mitt förbund, och därför frågade icke heller jag efter dem, säger Herren." (Hebr. 8: 8-9)

Bibelns budskap är klart och tydligt, när det gäller vilka som idag är Guds folk:

"I åter ären 'ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk', för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus. I som förut 'icke voren ett folk', men nu ären 'ett Guds folk', I som 'icke haden fått någon barmhärtighet', men nu 'haven fått barmhärtighet.'" (1 Petr. 2: 9-10)

Gud säger om judarna i profeten Jesaja:

"detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, så att deras fruktan för mig består i inlärda människobud". (Jes. 29: 13)

Himmelriket kan inte uppstå i någon jordisk stat för jordiska människor, som i staten Israel, utan kan först uppstå när det finns av Jesus odödliggjorda uppståndelsekroppar:

"De som bliva aktade värdiga att få del i den nya tidsåldern och i uppståndelsen från de döda . . . kunna ju ej heller mer dö ty de äro lika änglarna och äro, Guds söner, eftersom de hava blivit delaktiga av uppståndelsen." (Luk. 20: 35-36)

Vi kan således bara inträda i Guds eviga rike som förvandlade, utan vår syndiga kropp:

 "Se jag säger eder en hemlighet:" Vi skola icke alla avsomna, men alla skola vi bli förvandlade och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den yttersta basunen; ty basunen skall ljuda, och de döda skola uppstå till oförgänglighet, och då skola vi bliva förvandlade." (1 Kor. 15: 51-52)

"Ty lika visst som Jesus, såsom vi tro, har dött och har uppstått, lika visst skall ock Gud genom Jesus föra dem som äro avsomnade fram jämte honom. Såsom ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skola komma före dem som äro avsomnade.

De frälsta får då härlighetskroppar, "jude eller grek." De som ej är frälsta uppstår till dom.

Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren. Så trösten nu varandra med dessa ord." (1 Tess. 4: 14-18)

Det gamla förbundet kom till för att ge världen en Frälsare, Jesus Kristus, vår Messias, som judarna inte ville veta av. Skall vi kristna uppmuntra dem med att påstå att sionisterna i Israel är Guds folk, eller sätta likhetstecken mellan staten Israel och Guds folk? Jag har nu visat dig på biblisk grund att det skall vi inte göra. Israels folk kan inte bli frälsta genom sina gärningar, inte vi heller, ty det sker bara av Guds nåd. Guds utvalda är de som är personligt frälsta, det beror inte på vilken nationalitet man tillhör:

"Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek; alla hava ju en och samme Herre, och han har rikedomar att giva åt alla som åkalla honom." (Rom. 10: 12)

"Skrift skall med skrift bevisas." (Martin Luther)
Bibelns ord skall med Bibelns ord förklaras.


 Källor och
Bibliografi:

Den judiska webbplatsen http://www.jewsagainstzionism.com,

Den kristna webbplatsen www.cuttingedge.org

Zionism and the Third Reich”, Author: Mark Weber, The Journal for Historical Review
(
http://www.ihr.org), Juli/Augusti 1993, Vol. 13, Nr 4, s. 29. http://www.rense.com/general34/ZAND.HTM

Hitlers Zweites Buch, ein Dokument aus dem Jahr 1928, Stuttgart, 1961. Engelsk översättn.: Hitler’s Secret Book, New York, 1961, s. 212-215.

Berlin Encyclopaedia Judaica (New York och Jerusalem: 1971), Vol. 5, s. 648, J.-C. Horak, “Zionist Film Propaganda in Nazi Germany,” Historical Journal of Film, Radio and Television, Vol. 4, Nr 1, 1984, s. 49-58.

Perfidy, av Ben Hecht, Milah Press, Incorporated; 1 april 1997

Min Hameitzer, Rabbi Weissmandl; Unheeded Cry av Abraham Fuchs.

Holocaust Encyclopedia, “Escape from German Occupied Europe”,
http://www.ushmm.org/wlc/en/index.php?lang=en&ModuleId=10005470

“Immigration Policies”, Jewish Virtual Library,
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/grobim.html

“The Tragedy of the S.S. St. Louis”, Jewish Virtual Library,
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/stlouis.html


Citerad i: Ingrid Wecker, Feuerzeichen: Die “Reichskristallnacht” (Tubingen: Grabert, 1981), s. 212.
Se även: Th. Herzl, The Jewish State (New York: Herzl Press, 1970), s. 33, 35, 36, och Edwin Black, The Transfer Agreement (New York: Macmillan, 1984), s. 73

Th. Herzl, “Der Kongress, “ Welt, 4 juni, 1897. Nytryck i: Theodore Herzls zionistische Schriften (Leon Kellner, ed.), ester Teil, Berlin: Judischer Verlag, 1920, s. 190 (och s.139)

Francis R. Nicosia, The Third Reich and the Palestine Question (1985), s. 54-55.;

Karl A. Schleunes, The Twisted Road to Auschwitz (Univ. of Illinois 1990) s. 178-181

Jacob Boas, “A Nazi Travels to Palestine,” History Today (London), januari 1980 s. 33-38.

Facsimile reprint of front page of Das Schwarze Korp, 15 maj 15, 1935, i: Janusz Piekalkiewicz, Israels Langer Arm (Frankfurt, Goverts, 1975), s. 66-67.

Das Schwarze Korps, 26 sept., 1935. Citerad i: F. Nicosia: The Third Reich and the Palestine Question (1985), s. 56-57

F. Nicosia, Third Reich (1985), s. 141-144; On Hitler’s critical view of Zionism in Mein Kapf, se Vol. 1, kap. 11. Citerad i: Robert Wistrich, Hitler’s Apocalypse (London: 1985), s. 155.;

W. Feilchenfeld, etc, Haavra-Transfer (1972). Hela texten i: David Yisraeli, The Palestine Problem in German Politics 1889-1945 (Israel: 1974), s. 132-136.

Y. Arad, etc, Documents On the Holocaust (1981), s. 155. (Träningskibbutzen var vid Neuendorf, och kan ha varit i bruk även efter mars 1942.)

Lucy Dawidowicz, The War Against the Jews, 1933-1945 (New York: Bantam, 1976), s. 253-254; Max Nussbaum, “Zionism Under Hitler,” Congress Weekly (New York: American Jewish Congress), Sept. 11, 1942.; F. Nicosia, The Third Reich (1985), s. 58-60, 217.; Edwin Black, The Transfer Agreement (1984), s. 175.

E. Black, The Transfer Agreement (1984), s. 328, 337.

“Judea Declares War on Germany!” – London Daily Express rubrik den 24de mars 1933.

“The worldwide boycott against Germany in 1933 and the later all-out declaration of war against Germany initiated by the Zionist leaders and the World Jewish Congress enraged Hitler so that he threatened to destroy the Jews…” (Rabbi Schwartz, New York Times, Sept. 30, 1997)

Yvon Gelbner, “Zionist policy and the fate of European Jewry”, i Yad Vashem studier (Jerusalem, vol. XII, s. 199).

Institute for Jewish Affairs of New York, citerad av Christopher Sykes i “Crossroads to Isarl”, London 1965, och av Nathan Weinstock, “Le sionisme contre Israel,” s. 146.

Lucy Dawidovitch, “A Holocaust Reader”, s. 155.

“Sharon Urges Jews to go to Israel”, BBC News, 17 Nov. 2003, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3275979.stm


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2007 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2007 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA