Var Är Mitt Folk?

Thorbjörn Johansen ©2001

SVT 1:s text-TV, mån 29 okt. 2001. "Sveriges första buddisttempel ska byggas i Malmö.

Det blir en exakt kopia av ett buddisttempel i Vietnam, säger Hen Hang, talesman för Malmös buddistiska församling med ett 100-tal medlemmar."

Enligt Sydsvenska Dagbladet kommer bygget att kosta ca fem miljoner kronor. Pengarna samlas in bland buddister världen runt. I detta tempel på sammanlagt 500 kvm, skall finnas ett 250 kvm stort "bönerum" med altare, andra utrymmen är till för församlingens munk och besökare. –Jag vill inte dra upp rullgardinen på morgonen och se ut över ett tempel, sa någon, när planerna i vintras presenterades för de omkringboende. Andra var oroliga över ökad biltrafik i samband med besökarna.

Templet ska ha två sammankomster "varje månad i samband med fullmåne. Mer folk blir det vid de tre stora buddistiska högtiderna, mors dag i augusti, Buddhas födelsedag i maj och det kinesiska/vietnamesiska nyåret."

Samma dag kunde man också på samma text-TV läsa, att sedan kyrkan skildes från staten har 23 trossamfund registrerats i Sverige och ytterligare tio står på väntelistan hos Kammarkollegiet. Samtidigt med skilsmässan mellan staten och kyrkan vid nyåret 2000 infördes en lag, som ger alla religiösa samfund rätt att bli registrerade. Det innebär bl. a. att man har rätt till statsbidrag och möjlighet att agera som juridisk person.

Enligt Sydsvenska Dagbladet(29 okt. 2001): "Svenska kyrkan blev automatiskt ett registrerat trossamfund vid skilsmässan från staten.

Och kristna samfund dominerar i Kammarkollegiets register. Här finns kända frikyrkor som baptisterna, Missionsförbundet, Frälsningsarmén, Pingstkyrkan, Jehovas vittnen, Metodistkyrkan, Sjundedagsadventisterna, Alliansmissionen och kväkarna.

Här finns också de stora världsreligionerna: romerska katoliker och rysk-ortodoxa. Två islamiska samfund är registrerade och ett tredje har ansökt. Hinduer och Bahá'i finns också i registret.

Men även mindre kända samfund finns där:

1.  Den liberala katolska kyrkan har rötter i den katolska reformkyrka som bildades i Holland 1723, efter en lång konflikt med påven.

2.  Den grekisk-ortodoxa kyrkan väntar på registrering, liksom den serbiska och syriska.

3.  Det mandeiska samfundet har sina rötter i Irak, har Johannes Döparen som helig gestalt, och väntar nu på registrering i Sverige.

4.  Samfälligheten för nordisk sed kallar sig ett hedniskt samfund, som dyrkar de gamla asagudarna, som Tor och Oden, men de håller också dörren öppen för troll och vättar. De största högtiderna kallas blot, men Torshelgd hålles varje torsdagskväll.

  5.  The Summit Lighthouse grundades i USA 1958 och tror på     återfödelsen och "det stora vita brödraskapet". De dyrkar den tibetanske mahatman El Morya Khan som  dog 1898, men innan dess uppträdde som patriarken Abraham, den vise mannen Melchior (en av de vise männen vid krubban), kung Arthur (han med riddarna kring runda bordet), biskop Thomas Becket av Canterbury, samt den irländske poeten Thomas Moore.

6.  Eckankar (från USA) grundades av Paul Twitchell i Minnesota 1965. De vill att man skall öppna sig för ECK, som är detsamma som Guds Ljus och Ljud.

7.  New Age-rörelsens Spiritual Freedom finns också md. 

En organisation måste ordna gudstjänster för att få kallas trossamfund, säger paragraf två i den nya lagen. Det finns nämligen religiösa organisationer som bara ägnar sig åt välgörenhet. De får inte kallas trossamfund.

Lagen berättar däremot inte vad en gudstjänst är för något.

- Det är väldigt luddigt, säger Bo Jönsson, handläggaren på Kammarkollegiet.

-Varje handläggare beslutar själv om ett trossamfund ska få registreras. Kravet på gudstjänst är avgörande, men någon definition finns inte. Vi ser på det i väldigt vid bemärkelse. Det måste inte vara något som man i kristna kyrkan uppfattar som gudstjänst, säger Bo Jönsson.

-Vad skiljer en gudstjänst från ett vanligt föreningsmöte?

Bo Jönsson funderar.

- Att det finns någon gemensam andlig upplevelse på något vis, säger han till slut. Det finns ingen exakt praxis.

Några etiska eller moraliska krav ställs däremot inte för att ett samfund ska registreras hos Kammarkollegiet. Enda villkoret är att samfundets namn inte får strida mot "goda seder".

- Det här är ingen kvalitetsstämpel, säger Bo Jönsson."

HUR KUNDE DET BLI SÅ HÄR?

Avgudatempel växer upp i vårt land. Hednatro och ockulta sekter tävlar om platsen i svenskens hjärta. Hur kunde det bli så här?

SEXTIOTALET

Redan på sextiotalet förändrades skolundervisningen i vårt land. Barnen skulle bli objektiva och ställa sig kritiska till allting. Man skulle få välja "livsåskådning" var och en efter sin smak, barnen skulle få välja bort alla de "förlegade" värden som vuxna representerade, och enligt den splitt nya planen för den svenska skolan välja åsikter på egen hand. I skolböckerna framställdes kristendomen som en religion bland alla andra. Dessutom påstod dessa att Bibeln, den äldsta uppenbarelse som finns om Skaparen, är full av myter och sagor som man inte kan tro på.

En stor osäkerhet om religion över huvud taget uppstod bland folket. I riksdagen började man stifta lagar, som inte längre hade Guds Ord som rättesnöre.

SANNING OCH KONSEKVENS

Allt detta avspeglas i den generation, som i dag har makten. Abort eller inte abort avgörs helt av mamman sedan sextiotalet, som vi vet. Några särskilda etiska och moraliska krav gör sig sällan påminda, allt är ytterst osäkert. De tio budorden som styrt lagstiftningen i Sverige under medeltiden och ända in på 1950-talet, ligger inte heller till grund för samhället längre, därför är vi så vilsna (se Kammarkollegiets uttalande ovan). Den 8 nov. 2001 röstade S-kongressen igenom homosexuellas rätt att adoptera barn, även adoptioner av barn från andra länder, tvärt emot rekommendationer av samtliga experter, som sagt, att utländska barn ofta har nog med de traumatiska upplevelser som de upplevt i sitt eget hemland. I en ny undersökning om ungdomar i hela EU om inställningen till sådana adoptioner, har andelen ja-sägare ökat från 36 till 41 procent de senaste fyra åren. Det är nu bara frågan om formaliteter, innan lagarna för "bögar" ger dem fullständiga rättigheter att uppfostra nya generationer bögar. Hur det går för barnen är det ingen som frågar efter, bara de vuxna homosexuella är nöjda, alla känner sig fördomsfria (läs: befriade från kristen moral) och politikerna kan plocka billiga politiska poäng. Däremot blev det ett fasligt liv från Judiska Världskongressen, när myndigheterna beslutade att judiska barn i Sverige endast fick omskäras med smärtlindring på sjukhus. Man fick lov att ändra detta omgående till att behörig sjukvårdspersonal kan få utföra ingreppet i hemmet. -Detta är den värsta diskrimineringen av judiska medborgare sedan andra världskriget, tyckte judiska företrädare. –Vad var det som fick regeringen att ändra sig så fort?

DEN YTTERSTA TIDEN

Kommer Antikrist att vara en muslim? Knappast. Om ni tänker på Usama bin Laden, kommer inte han att bli Den Store Världsledaren. Nej, han kommer inte att vilja stifta fred i Mellanöstern och har heller ingen möjlighet därtill. Däremot kommer det en FÖRDÄRVETS MAN, som har världens alla ekonomiska resurser bakom sig, och FNs bemyndigande. Han kommer inte att akta på sina fäders Gud (Dan. 11: 37). Samtal om fred mellan Israel och araberna kommer att föras, och ett avtal som löper på kanske tio eller femton år kommer att förslås av parterna. Då kommer världsledaren (Antikrist) att i stället föreslå ett avtal, som löper på 7 år, som han kommer att bryta, när det gått tre och ett halvt år. Detta är den avgörande indikationen på vem Antikrist är!

Kristdemokraternas Alf Svensson har nu kommit på att "leninismen och stalinismen och deras kommunism hade världsherravälde som mål." (Hemmets Vän 1 nov. 2001). Samtidigt förespråkar han det Europas Förenta Stater som gör Sverige till en lydstat i ett system som liknar Sovjetunionen (råd heter på ryska sovjet). Vilka låg bakom detta system? Det var frimurare och judiska kabbalister som finansierade sovjetstaten och de personer som innehade makten, var nästan samtliga frimurare och judar. Leoparden ändrar inte sina fläckar. Europarådet kommer att utöva samma diktatoriska makt som sovjetstaten så småningom. Det globala systemet för världsherraväldet kan skönjas i förhållandet EU, FN och Världsbanken med dess ekonomiska diktatur. När tiden är mogen och EU har fått tillräcklig makt, är nog Wall Street redo för en världsekonomi, slår samman euro och dollar och vägen är beredd för en världsdiktator. Denne kommer även att använda sig av internet. All handel kan då endast bedrivas med djävulsmärket 666 på högra handen eller i pannan (Uppenbarelseboken 13: 1-18). Döm om min förvåning, när jag slog upp det hebreiska alfabetet i min ordbok och fann att varje bokstav har ett talvärde. Bokstaven waw ( w ) har talvärdet sex. Som dom flesta vet börjar internets hemsidor alltid på www. Detta sägs betyda "world wide web" (ungefär: världsvitt spindelnät). www blir följaktligen på det hebreiska alfabetet – 666. Detta märke kommer i framtiden att vara det system som alla måste använda för att kunna köpa och sälja. Internet blir sättet att handla, och du måste då ha Vilddjurets märke på dig, för att få tillgång till det. Låt oss hoppas att Herren tar oss härifrån innan dess. Låt oss inte glömma att han dock har lovat vara med oss alla dagar intill tidens ände! Det mörknar i världen, Guds ord går i uppfyllelse. Vill du studera aktuell profetia i Bibelns ljus? Se även John S. Torells artiklar på denna hemsida.

I en stockholmsskola hade eleverna börjat studera islam. Strax innan hade man studerat och granskat kristendomen kritiskt. När islam sedan kom upp, uppmanades eleverna att visa respekt för koranen och inte säga något nedlåtande om muslimernas heliga skrift. Vid debatter i TV om bombningarna i Afganistan, tillfrågas gärna tre religionsprofiler vad de anser om saken: Abd al Haqq Kielan, muslimerna, rabbinen i Stockholm och en biskop från Svenska Kyrkan, i nu nämnd ordning. Rabbinen säger inget vi redan vet. Den muslimske imamen påstår att islam står för fred, och att sharialagar bara finns i länder med islamistiska fanatiker. Detta vill reportrarna i Sverige gärna höra, även om det är en lögn. Vem tror ni får tala mest? Jo, Abd al Haqq. Annars anses reportern som främlingsfientlig! Samtidigt gömmer sig talmudisterna, som aldrig erkänt Jesus som Messias, bakom påståenden om antisemitism, alltmedan de arbetar på världsväldet.

HÅLLER LAMPORNA BRINNANDE

Varför har majoriteten av svenska folket vänt Gud ryggen? Finns det någon kämpe för Gud som har vågat säga sanningen om saker som dessa? Nej, även andliga ledare i vårt land har flytt inom sitt skal, rädda för förföljelse, vilsna och trötta.

FÖRVILLELSEN

I februari i år reste de flesta av trossamfundens pastorer till Livets Ords universitet i Uppsala för att fortbilda sig. I utbildningen ingick också en resa till Kenneth Hagins Rhema Winter Bible Seminar vid samma tid. Som jag skrivit i en tidigare artikel är Livets Ords lärosatser bibelstridiga och särskilt JDS-läran. – "en ynkedom att man gjort en sådan strid av den frågan i svensk kristenhet," tycker Johannes Amritzer, SOS International, "stjärn-evangelist" och talare på pingströrelsens årskongress i Nyhem i sommar. Han har också blivit lovad att få träffa Ekman personligen en gång om året och få Ekmans ledning (Nya Dagen, 8 juni 2001). När den nya tvärevangeliska alliansen (EA) bildades i oktober detta år, kallades förebedjare upp på podiet. Där fanns en missionspastor och – Ulf Ekman. I brist på det rena och klara Guds ord, sprider nu sekterna och villolärarna ut sitt gift.

"Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. 1 Tim. 4: 1, läs även 6: 3. Samtidigt står den traditionella kristenheten ofta rådvill, när sökare behöver hjälp. De har inte längre något att ge, därför att de inte vågar gå ut och säga sanningen offentligt, predika Guds klara Ord om synd och nåd, och stå för vad Bibeln säger om saker och ting. Istället är syndbegreppet tabubelagt (man måste vara snäll), trots alla de onda gärningar som svenskar gör sig skyldiga till varje dag, från regering till gräsrötter, se bara uppräkningarna dagligen i TV. Många kristna ser det också helt naturligt att köpa ut alkohol till helgen. Att vara en förebild för sina barn och för den svage i samhället, är omodernt. Var och en för sig, tycks vara parollen. Många kristna spekulerar i dag på börsen. Vem skall du tjäna, Gud eller Mammon? Vi måste börja tänka på hur vi lever och helga oss, annars kan Gud inte sanktionera det vi gör och säger med sin Helige Ande!

" I ären jordens salt; men om saltet mister sin sälta, varmed skall man då giva det sälta igen? Till intet annat duger det än till att kastas ut och trampas ned av människorna." Jesus utrycker detta mycket klart i Matt. 5: 13.

Är det underligt att de människor som växer upp eller har vuxit upp i denna totala hedendom inte vet vart de ska vända sig? Ogräset frodas i Guds åker! En andlig natt breder ut sig. RÄDDA VAD SOM RÄDDAS KAN!

VAR ÄR MITT FOLK?

Två kristna vänner i min närhet har haft samma syn. De har i anden sett Sverige ligga i en stinkande pöl, med alla slags vidrigheter: Avgudadyrkan, ockultism, panteism (att dyrka det skapade före Skaparen, materialism), perversiteter som bi- och homosexualitet, pornografi och allsköns smörja, som i Skriften benämnes SYND. Runt denna pöl har de sett vårt lands kristna stå i en ring, somliga åskådare, andra förtvivlat hållande landet i ett tunt snöre, färdigt att brista.

"Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud" 2 Tim. 3: 1-4

Sverige har blivit mycket materialistiskt. Människors liv räknas i kronor och ören. Vård och omsorg styrs inte av kristen medmänsklighet längre. Svenskarna satsar enorma summor på spel varje år och försöker fylla en tom själ med detta.

Käre vän! Livets innehåll och tryggheten finner du bara hos Jesus. "Kommen till mig, I alla, som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro." säger Jesus i Matt. 11: 28. Läs också Joh. 1: 16, och om du inte är frälst, Joh. 3: 16.

Våld och alla tänkbara onda gärningar ökar nu i hela världen, precis som på Noas tid, före floden. Snart kommer Gud att för sista gången göra något åt denna sak, eftersom inte alla människor vill göra bättring, och ta emot Guds stora gåva, frälsningen i Jesus, genom hans korsdöd för oss på Golgata. Han skall då ställa människorna till svars, Joh. 12: 48. Men innan dess kommer vi kristna att fortsätta verka och visa på Jesus. Då kan vi besegra det onda med det goda. Kanske Gud sparar Sverige ännu en tid.

Dödsskjutningar och knivmord är nu vardagsmat även i svenska skolor. På sex undersökta TV-kanaler visas våld 60 % av sändningstiden. Barnen uppfostras av skolan, dagis, fritis (d.v.s. staten), ockulta böcker och TV-program (t. ex Harry Potter och Pokemon), filmer, våld i form av TV- och dataspel, o.s.v. Till och med kristna föräldrar har svårt att stå emot, när barnen "vill va´ som alla andra". Ett riktigt lågvattenmärke var när min yngste son kom hem ifrån skolan och visade vad läraren (samtidigt missionspastor) gett dem som projekt att forska i, nämligen Asa-tron.

VAD ÄR DET DÅ SOM FATTAS OSS?

Vi har redan all välfärd mellan himmel och jord. Vi har pastorer som predikar på söndagsgudstjänsten. Vi har allting, utom den första kärleken.

Profeten Jesaja säger:

"Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna, till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, en dag, då han skall trösta alla sörjande" Jes. 61: 1-2

Har du någon gång känt den HELIGE ANDE mana dig att säga sanningen, även om den är obehaglig och vållar dig bekymmer som kristen? Säger du det Vår Herre Jesus Kristus vill att du ska säga, när du talar, i församlingen, i föreningar, i politiska diskussioner och på arbetet?

Församlingar i Sverige har varit flitiga att förkunna glädjens budskap och många har kommit till tro under årens lopp. Halleluja! Men nu, när natten kommer och snart ingen mer kan verka, är det dags att överallt stå upp och säga: SVERIGE HAR VÄNT GUD RYGGEN! Ett straff väntar, en hämndens dag även för vårt land, som levt i fred för fiender i mer än 300 år. Detta land kan snart komma att styras av främmande herrar, ja, tiden är redan inne! EU:s inflytande och en globalisering under FN blir mer och mer påtaglig. Herren kommer snart! Vi måste därför utnyttja den tid som är kvar tills Jesus kommer effektivt. Vi är de budbärare som skall bringa tröst till Sveriges folk!

GODA NYHETER

Till någon som läser detta och inte har har lämnat sitt liv i Guds hand. JESUS säger själv: Den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen inte kasta ut! Joh. 6:37.

DU BEHÖVS

Käre vän i Herren! Jag önskar dig all Guds frid. Herren älskar oss som vi är. Vi kan aldrig bli någon annan. Men vi har fått en missionsbefallning, Matt. 28: 18-20. Det är också tänkt, att vi skall vara ett salt i denna onda värld. Läs din Bibel morgon och kväll, be och fasta! Det är bära dina kärvar hem till Herrens lador. Ja, du får kanske till och med, i denna sista tid, lida förföljelse för hans namns skull. Mark. 13: 6-10. Gläd dig i så fall!

Finns det s. k. Alpha-kurser (utbildning om kristendomen enligt engelsk modell) i din hemort, fråga gärna dina arbetskollegor om de vill gå med, när du går!

Många kan tänka sig att gå en kurs, om inte annat, så av ren nyfikenhet. Det svensken är rädd för i dag, det är kyrkdörren.

Memorera även bibelverser, som du kan använda ute bland folk! Kanske tar inte människor emot det du säger. Men då har du ändå sagt det! Halleluja! Säg inte, att du är för ung eller för svag. Säg det Gud intalar dig att säga. Överallt!

ÄR DU MED? Skörden är mycken, men arbetarna äro få.

"Såsom ett ljus har jag kommit i världen, för att ingen av dem som tro på mig skall förbliva i mörkret. Om någon hör mina ord, men icke håller dem, så dömer icke jag honom; ty jag har icke kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och icke tager emot mina ord, han har dock en domare över sig: det ord, som jag har talat, det skall döma honom på den yttersta dagen." Jesus. (Joh. 12: 46-48)


Gå tillbaka till Svenska sidan