Öppet Brev till Åke Hällzon och Hemmets Vän

Av Torbjörn Johansen, medlem i Svenska Alliansmissionen 2005

Vi har läst ´´krist'-demokraten Ewa Sundkvists "Etiken väg till framgång" i det numera judiska bladet Hemmets Vän från 14 augusti 2003! Har hon konverterat till judendomen? Må hon och tidningen Hemmets Vän ta varning av det vi skriver.

Vi som tror på Jesus vill inte läsa om den judiska etik som kommer direkt från Talmud. Vi vill läsa om kristen etik och den skall vara så som den framställs i Bibeln.

Etik är ett ämne som fångat professorn Stefan Einhorn, skriver Sundkvist. "Någon gång satte sig en grupp lärda (läs: skriftlärde) och diskuterade och bestämde vad som vore det bästa för alla människor och på det sättet skapades lagar och normer. Detta har sedan förts vidare genom generationer."

Allt enligt Stefan Einhorn i denna intervju.

Stefan Einhorn kläcker ur sig typiska rabbinska plattityder:

"Arbeta med det som är viktigt" och "Var varandras föredömen" Det är ju det alla MÄNNISKOR håller på med. Men alla bryr sig inte om att ta reda på sanningen om världen. Den står bara att finna om man studerar den kristna Bibeln, inte Talmud, ty denna skriftsamling är människobud och människoläror som »Döm icke din nästa förrän du är hans belägenhet.» och »Gör icke åt din nästa hvad du icke sjelf tycker om. Detta är hela lagen; allt det öfriga är förklaring: gå och gör det.» (Delitzsch, Jes. u. Hill. p. 18., läs hela stycket nedan)

Judisk etik väg till framgång:
"vid en olycka vem ska jag ta hand om först, den svårt skadade damen eller barnet som åkte i bilen?" –ska jag hjälpa den som ramlat på vägen eller komma i tid till grabbens fotbollsmatch, hur jag än gör blir det fel, "etiken är ett gungfly" påstår Einhorn.

Vanligt sunt förnuft klarar sådana situationer.

All etik som har någon betydelse kan läsas av vem som helst i den kristna Bibeln, där Jesus själv (Guds son, Messias) är den främste på området. Det H.V. förkunnar här och i artiklar från judar, livetsordare (också de kör ju med gärningslära) etc., är lika dumt och okristet som de skriftlärdes fråga om det är: "rätt eller orätt att äta ett ägg som var värpt på sabbaten?" eller att "Hillel tillät äfven äktenskapsskilnad för bara en så ringa orsak som den att hustrun brände maten för sin man." Det är dessutom olagligt för en kvinna att föda på sabbaten, enligt viss halakha (judisk lag).

NEW YORK CITY. Rabbinen Yehoshua Metzger: "de ultraortodoxa föreläsningarna är verkligen informativa." Ca 70 jurister inom olika områden gick och lärde sig om ämnen som ”omstridda skilsmässor” till ”rättegångsförfaranden inom det judiska rättssystemet.”

Vilka rättigheter kommer en hedning få om det amerikanska judiska systemet tas i bruk? Saken är redan klar, åtminstone i USA, där Georg Bush Sr erkände Noahidelagarna redan 1992! Dessa lagar, Public Law 102-114, är inte ännu i fullt bruk, men var säker på att det kommer. Enlig dessa sju Noahidelagar som judarna vill skall ersätta Mose Lag kan en människa bli avrättad för att det råkat skada ett djur! Det är dessutom dödsstraff genom halshuggning som är straffet. Man kan särskilt lägga märke till lag två som säger att det är avgudadyrkan att dyrka någon annan än Israels Gud. Då räknas, märk väl, Kristus som en avgud! Och det behövs bara ett vittne, och inte som Bibeln säger, två vittnen, för en fällande dom!

Stefan Einhorn säger i slutet av artikeln följande: "Lyckas vi plantera in etiken i de nästföljande generationerna kanske vi fixar framtiden. Visst, talmudisternas etik, inte den kristna. Det hela går nämligen ut på att utrota kristendomen och allt tal om Bibelns Jesus." Stefan Einhorn är en kabbalist, se nedan.

Det finns gott om andra vilka förkunnas vara Jesus nuförtiden: livetsordarnas och katolikernas Jesus. Deras kristusar är att jämställas med mormonernas och Jehovas Vittnens Jesus. Eller Islams Jesus. Eller judendomens brist på Jesus.

"Vem är 'Lögnaren' om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Han är Antikrist, den som förnekar både Fadern och Sonen." [Kristus =grek., för Messias]". (se Ratzingers uttalande i artikeln: Anna Lindh avslöjar EkmanS Israelbedrägeri)

Carina Jarlsbonde gick en gång på SAM:s bibelskola men skriver nu feministiska artiklar i HV, där hon förkunnar det hon lärde sig hos Ekman och skriver därutöver om Talmud i desamma.

HEMMETS VÄN OCH NEW AGE
Pastor Gudrun Dahlid får förkunna Masesgårdens förträfflighet på två helsidor, en kuslig plats där Ma Oftedahl och andra mörkermän driver kurser i allsköns New Age och judisk ockultism, där också Kabbalah- nonsens är en viktig ingrediens.

Varför skriver Hemmets Vän om Masesgården – vill ni kanske att de kristna skall bli ockultister? Nedanstående är bara en av de aktiviteter som försiggår på Mases. Buddism, meditation och Yoga är andra. Skall en kristen tidning (om ni nu är det) göra reklam för New Age?

Från reklam om denna gård, där bland annat avfallna präster, nunnor och buddister samarbetar, citerar jag följande:

"Andlig Kraft-buffé
Hälsovecka – Midsommar med Ma Oftedal på Per Mases
Fem dagar, fem olika menyer från "Andlig kraftbuffé" att prova på. Varje tema omfattar både teori och praktiska övningar.

Vi hämtar kraft från nyandligheten. New Age är ett samlingsnamn för många företeelser som uppstått sen mitten av 1900-talet: hälsorörelsen, fredsrörelsen, kvinnorörelsen, gayrörelsen, miljörörelsen och nyandligheten. Nyandligheten är i sig ett smörgåsbord där man plockat upp gamla andliga traditioner och tekniker. Vi provar på att ”fånga den kosmiska energin” med några av dessa metoder. Även visualiseringsövningar lärs ut.

Vi hämtar kraft från den indianska andligheten. Vi lär oss om helhetstänkande, om Moder Jord, om kraftdjur, ceremonier och element. Deltagarna får göra sin egen "medicinpåse" och sin livssköld. Vi hämtar kraft från "Själaväktarna".

Ma Oftedal har utvecklat ett program som liknar Viktväktarnas, men för själen. Det handlar om att bli medveten om vad man gör med sin energi, vad som dränerar och vad som "tankar" vår kraft och hälsa. Till detta finns också en speciell budgetmodell, som går långt utöver plus- och minuskonton. Läs gärna Mas nyutkomna bok "Själaväktarna".

Vi hämtar kraft från esséerna och de hemliga evangelierna (bla Tomasevangeliet) och får nytt ljus över vem Jesus var, hur den första kyrkan fungerade och varför böckerna gömdes i grottor. På 1900-talet har två stora fynd gjorts och nu börjar bland annat Vatikanen att släppa det, för kyrkan, kontroversiella materialet. Jesusord från Tomasevangeliet:

[ Kommentar., T. J. — Tomas "evangelium" tänker jag inte citera här, då tar väl människor till sig detta falska evangelium också, trots att det av allra tidigaste kyrkofäderna utdömdes som grekisk gnosis, en förfalskning, som aposteln Tomas icke skrivit. ]

Vi hämtar kraft från vår nordiska mytologi och runorna. Runa betyder hemligt tecken och användes förr i tiden främst som orakelmetod. Du får lära dig om mytologin, runornas betydelse och också prova att använda dem som orakel. Ma Oftedal är (djävuls-)präst sedan 20 år och författare. Ma håller föreläsningar och seminarier i hela landet och Finland om bland annat stresshantering och etikfrågor. Hon forskar också om esséerna."

Mases och Bert Yogson:
Denna spännande kurs handlar om högre dimensioner eller andra sidan. Har vi existerat tidigare och vad händer när kistlocket läggs på? Återfödelse eller Reinkarnation och Diskarnation – vi är odödliga, lever alltid vidare med de talanger vi utvecklar från liv till liv. Här diskuteras nära döden upplevelser, livsöde eller karma och om vårt personliga horoskop utvisar dolda talanger och vad huvuduppgiften är i detta jordeliv. Bert Yogson har bl.a. skrivit fyra fristående, men sammanhängande, böcker om dessa viktiga livsfrågor plus boken "Astrologi – så gör Du ditt och andras Horoskop". Under sin vecka på Masesgården gör Bert ett begränsat antal personliga Horoskop och ger Tarot-konsultationer. Vill du ha ett personligt horoskop? Ring Bert och lämna födelseuppgifter (datum, födelsetid på dygnet och ort).

Många tycker att höjdpunkten under vistelsen på Masesgården är veckans kurs. Det är kanske inte så konstigt. Våra kursledare håller mycket hög standard och vi erbjuder ett digert kursutbud. Kursen sätter givetvis sin prägel på veckan och kan handla om allt från astrologi och QiGong till hur du ökar din andliga kraft."

(www.masesgarden.se)

PAIDEIA
Paideia är ett centrum för judiska studier i Stockholm byggt för skattebetalarnas pengar (5, 5 miljoner) där judiska studier i främst kabbala bedrivs. I ett månadsprogram finns också ständigt närvarande dialogen mellan ”konsterna” (musik, teater, film) och de ursprungliga texterna, med studier av utdrag ur Talmud, Tanach, midrashim och andra judiska klassiker.
("Vad väljer vi ut – och väljer bort" Paideias kulturmånad, http://www.ijk-s.se/kronika.htm)

KORANEN!
EN DEL KRISTNA VILL HA GEMENSKAP MED ONDA ANDAR
Dagen 2001-03-27. "Välkommen in i en bönegemenskap för denna regerings omvändelse till människokärlekens Gud, uppenbarad i såväl Toran som i evangeliet om Kristus, som i Koranen, för dem som lyssnar inåt på budskapet från Levande Gud."
(Nils Arne Andreasson, Kristna Freds lokalförening i Göteborgsområdet)

ANDRA KRISTNA VILL INTE HA DET SÅ
Dagen 2001-09-25. Jesus fyllde Messiasbegreppet med helt annan innebörd än den traditionella judendomen avsåg. Det är judiska grupperingar som avvisat Jesusförkunnelsen som fängslar, förföljer och stenar den jerusalemitiska församlingens medlemmar, enligt Apostlagärningarna. Det har inte ett dugg med kristnas antijudiska synsätt hundratals år senare att göra. Det hat mot Jesus som evangelierna skildrar fördes vidare på den judekristna församlingen.
Nils-Eje Stävare, folkhögskolelärare på Kaggeholms Bibelskola (Pingst)

JUDISKA ÅSIKTER OM HOMOADOPTIONER OCH KLONING
När beslutet om homoadoptioner skulle fattas i riksdagen ville kristdemokraterna visa orimligheten i att ett barn ska ha två mammor eller två pappor. De beställde därför en undersökning från den judiske läkaren Jerzy Einhorn. Dennes utlåtande hamnade dock raskt längst ned i pappershögarna, eftersom det löd:

"Jag ser ingen som helst anledning till varför inte homosexuella skulle kunna bli lika goda föräldrar för adopterade barn som andra."

Rabbi Joseph Babad, Minchat Hinuch 189-1:
"Om ett barn av hankön har en homosexuell relation med sin fader, är båda ansvariga för incest såväl som homosexuell aktivitet. Men om den sexuella relationen består i ett förhållande till sin faders kvinnliga väns sexuella organ, borde sonen vara ansvarig för sexuella relationer till sin moder, kanske." Kommentar till ovanstående av Rabbi Michael J. Broyde i "Jewsweek", 28/1 2003: d.v.s., en man som blir far kan kallas moder vid vissa omständigheter.
[som vid kloning av människor].

Dagen 2003. (okänt datum) Judendomen accepterar mänsklig kloning. Chefsrabbinen i Bryssel, Albert Guigui: "Innebär genetisk ingenjörskonst att man överträder judisk lag eller skapar processen resultat som uttryckligen är förbjudna i lagen? Utgör den ett angrepp av tron på en Gud som skapade världen? Det svar man då kommer fram till, säger rabbi Guigui, är utan tvekan ett nej."

EU OCH NÅGRA ANDRA TÄNKVÄRDA CITAT
Hemmets Väns (HV:s) inställning till Europeiska Unionen följer kristdemokraternas partilinje och gör en betänksam. Särskilt som "EU har som mål att bli en större ekonomi än USA före 2010" (Toppmötet i Lissabon år 2000). Vem vet vem som tagit över rodret i EU vid det laget?

"Nationalstaternas era måste få ett slut. Nationernas regeringar har beslutat inordna sin suveräna makt under en regering till vilken de kommer att överlämna sin vapenmakt." (FN:s världsstadga)

Tydligen vill inte den judiska eliten att så värst många svenskar skall studera det framtida EU. Det tal Leif Pagrotsky höll inför eliten på toppmötet i Göteborg den 4 dec 2001, "The External Action of the EU in an Era of Globalization" finns bara i engelskspråkig version på nätet. Pagrotsky målar upp en strålande framtid i ett messiasrike, EU, men talar tyst om personlig girighet och inre strider:

"EU är en inspiration för människor, affärsmän och regeringar världen över. Den Europeiska Unionen [läs det som United States of Europe] är redan världens största ekonomiska aktör, den största handelspartnern i världen . . . vi är på väg att skapa en gemensam marknad för nästan en miljard människor i och omkring Europa. En miljard människor som fritt och fridfullt driver handel med varandra och bidrar till varandras tillväxt och utveckling, från Grönland i väster till Vladivostok i öster, och från Nordkap i norr till tropikerna och Saharaöknen i söder."

"De som tror bokstavligen på Bibeln har inte rätt att indoktrinera sina barn med sina religiösa trosbegrepp, för vi, staten, håller på att förbereda dem för år 2000, då Amerika kommer att vara en del av ett globalt samhälle, där deras [de kristnas] barn inte passar in." (Peter Hoagland, senator för delstaten Peter Hoagland, senator för Nebraska, i radiotal 1983)

”Israel måste bli ett nytt Ghetto, ett hundraprocentigt judiskt samhälle, lika "Gojim-Rein", som det Nationalistiska Tyskland var "Juden-Rein". (William Zukermann, sionistisk aktivist, Jewish Newsletter, 28 juli 1959). Vad händer då om de får världsmakt? Se Upp. Kapitel 13.

Sionisten Vladimir Jabotinsky var agent för Mussolini i fascismens Italien. Synnerligen imponerad av Mussolini och Hitler utbrister han 1935: "Vi vill ha ett judiskt imperium."

"Varje gång vi gör någonting säger du att amerikanerna kommer att göra det ena eller det andra. Jag ska säga dig något klart och tydligt; oroa dig inte för amerikanskt tryck på Israel, för vi, det judiska folket, styr Amerika och amerikanerna vet om det." (Ariel Sharon den 3 okt 2001)

Den protestantiska nunnan Syster Marianne blev offer för en förtalskampanj från sionistlobbyn i Sverige för sina ställningstaganden. En gång gjorde hon följande uttalande: "Han [Kristus Jesus] är historiens Herre, som leder sin historia. Han står aldrig på de starkas sida utan alltid på de svagas. Och judarna i Israel är i dag på de starkas sida och palestinierna på de svagas sida."

Leif Silbersky, kändis-advokaten, försvarade fifflaren Sigvard Marjasin för ett par år sedan. De är båda judar. När advokaten intervjuades om ett annat rättsfall på 1990-talet tyckte Aktuellts reporter att "man kan väl inte ha en moral i rättssalen och en utanför". Silbersky svarade: "Jodå. Det finns en moral i rättsalen och en utanför."

"Enligt judisk uppfattning är och förblir en jude, som inte längre följer lagen, likafullt en jude." (Världens stora religioner - judendomen av idag, Bra Böcker AB, 1966, s. 120)

”Judaismens rabbiner förstår det, liksom kristna rörelsers ledare förstår det, och Rabbi Moshe Maggal i Nationell Judisk Informations-Service uttryckte detta redan 1961, när termen jude-kristen var relativt ny: ’Det existerar inte något sådant som en judekristen religion. Vi betraktar de två religionerna som så olika, att den ena utesluter den andra.' (Nationell Judisk Informations-Service, USA)

Anatolij Lunatjarskij (egentligen Balich-Mandelstam), judisk folkkommissarie för utbildning i den första ryska bolsjevikregeringen – en utbildning som råkade sammanfalla med talmudiska föreställningar, sade så här enligt boken Rysslands apostel" utgiven av Evangeliipress, Örebro 1955: "Vi hatar de kristna. Även de bästa av dem måste bli betraktade såsom våra värsta fiender. De predikar kärlek till sin nästa och medlidande, vilket är tvärt emot våra principer. Kristen kärlek är ett hinder för revolutionens utveckling. Ned med kärleken till nästan! Vad vi önskar är hat. Vi måste kunna hata, för endast till detta pris kan vi erövra universum.Vi har gjort oss av med jordens konungar, låt oss nu kämpa mot himlarnas konungar." Vänsterpartiets ledare Lars Ohly har bekänt att han är kommunist liksom flera av hans partifränder.

DAGEN OCH NÄTDEBATTEN
Nya Dagen censurerar sin nätdebatt. Därför får den som håller sig till sanningen söka sig annorstädes. Man undrar hur denna anonyma röst slank förbi censuren:

"Med judar idag menar vi den lilla del av antikens judar som valde att inte tro på Kristus. Av romarrikets befolkning på Jesu tid har jag sett uppskattningen att så mycket som 12% var judar. Om den siffran stämmer, så betyder det att den del av judarna som behöll den förkristna tron var en mycket liten andel. Idag, tvåtusen år senare, gör dessa icke-kristna judar anspråk på att vara 'Israels folk' och 'Abrahams säd'."

PÅVEN JOHANNES PAULUS II och Ratzinger (nu ny påve som Benedictus den sextonde) Den påvliga bibelkommissionen under ledning av kardinal Ratzinger (påven Johannes Paulus den andres närmaste man), gav i fjol ut ett banbrytande dokument kallat Det judiska folket och dess heliga skrifter i den kristna Bibeln. Här sägs det att "det inte råder någon motsättning mellan judarnas väntan på sin messias och de kristnas övertygelse att Messias redan har kommit." Istället heter det: "När [judarnas] Messias kommer, skall han bära de drag som den Jesus gjorde som redan har framträtt i mänsklig gestalt.'' Om detta skriver Tord Fornberg, universitetslektor vid Uppsala Universitet, i en nätartikel med namnet "Judisk-kristen dialog" från den 1/8 2002.

Israel 2002-04-16. Den framstående israeliske kabbalisten rabbi Yitzhak Keduori, som närmast motsvarar en biskop i Israel i egenskap som chef för det rabbinska rådet – Beit Midrash – tänker stämma det ortodoxa partiet Shas och kräva 20% av partiets tillgångar, vilket motsvarar drygt 50 miljoner kronor. Orsaken är att Kedouri menar att det är hans magiska amuletter som gjort partiet så pass populärt som det är. Kedouri har erhållit den blygsamma summan 50.000 (kr) i månaden som tack för sina, tydligen mycket odemokratiska, amuletter.

Nedan följer en intressant beskrivning av Kabbalan av John S. Torell:

JUDARNAS TEOLOGI, KABBALA
Det är ledsamt att en stor majoritet kristna pastorer aldrig hört talas om kabbalan. Jag kan själv vittna om detta faktum, eftersom jag genomgått en av sydstatsbaptisternas bibelseminarier, där jag fick min examen, "Masters Degree of Divinity" (i teologi). Jag har aldrig hört någon undervisa om kabbalan, och inte heller har någon uppvisat något material i detta ämne. Därför får människor i kristna kyrkor ingen kunskap om detta. Pastorerna kan ju inte lära ut något, som de inte vet något om.

Detta är en kort sammanfattning av vad kabbalan lär:

Vid skapelsen blev skapelsens gud förvirrad och nedstämd, och drog sig tillbaka in i sig själv. Det av honom, som utgör "messiasdelen" föll ned från himlen ner i avgrunden, där denna del av gudomen tog sig till uttryck som "DEN HELIGA ORMEN." En annan del av samma gudom, den feminina delen, kallas "Sofia" och står för visheten.

När Mose gick uppför berget för att möta Gud, säger kabbalan, att han i själva verket mötte "den onda delen av Gud," medan de sjuttio äldste vid foten av berget mötte "den goda delen" av Gud. Detta, säger de, är hur de fick emottaga början av kabbalan. De säger att Den Heliga Ormen hålls fången i den bottenlösa abyssen, och att det finns två sätt att släppa ut honom därifrån och upp till jorden.

  1. Att göra alla människor på jorden goda.

  2. Att göra alla människor på jorden helt och hållet onda.

Kabbalismens ledarskap på Salomos tid beslöt sig för att det var lättare göra folk onda än goda, så de valde det som de benämner "den låga vägen." Om de kan förvända alla människor på jorden, få dem att synda svårt och bryta alla lagar som finns i de fem Moseböckerna, kommer det att öppna den lagliga vägen för den Heliga ormen att fly ut ur den bottenlösa avgrunden, och anlända hit till jorden som messias, i skepnad av "DEN HELIGA ORMEN."

Man säger dock, att de enda människor denna messias kommer att frälsa är judarna, eftersom icke-judar inte har någon själ, utan istället kan att betraktas som ett djur. Ju mer en kabbalistisk jude syndar, och leder andra människor in i synd, "JU MER TJÄNAR HAN GUD."

Kan min syn på kabbalan verifieras? Ja. För det första, i det hebreiska universitetet i Jerusalem finns en hel avdelning tillägnad studiet av kabbalan. Det stod i många år under ledning av professor Gerschom Scholem, som har skrivit åtminstone fyra avhandlingar om kabbalan, som översatts och sålts i USA av judiska förlag. Man kan inte disputera mot denne judiske akademiker, eftersom han av judarna själva anses som den mest framstående experten på området.

För det andra, Bibeln själv falskförklarar kabbalans lärosatser. Profeten Jesaja (740-700 F. Kr.) brukas av Gud för att utfärda en sträng varning till kabbalans lärare och lärjungar. Detta kan du finna i Jesaja kap. 4, v. 13-23. Här följer ett annat uttalande från Gud genom profeten:

"Hören därför HERRENS ord, I bespottare, I som råden över folket här i Jerusalem. Eftersom I sägen: "Vi hava slutit ett förbund med döden, med dödsriket hava vi ingått ett fördrag; om och gisslet far fram likt en översvämmande flod, skall det icke nå oss, ty vi hava gjort lögnen till vår tillflykt och falskheten till vårt beskärm," därför säger Herren, HERREN så: Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, fast grundad; den som tror på den behöver icke fly. Och jag skall låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet. Och hagel skall slå ned eder lögntillflykt, och vatten skall skölja bort edert beskärm. Och edert förbund med döden skall bliva utplånat, och edert fördrag med dödsriket skall icke bestå; när gisslet far fram likt en översvämmande flod, då skolen I varda nedtrampade." (Jesaja 28:14-18)

Profeten Jeremia, som började predika år 627 före Kristus, fick veta av Gud att en konspiration uppstått i Jerusalem (Jeremia 11: 9-10). Samma budskap från Gud fick profeten Hesekiel, som var samtida med Jeremia.

I Hesekiel kap. 22, v. 23-29 talar Gud ut i klarspråk mot kabbalan, den konspiration som uppstått bland judarna.

Aposteln Paulus försvarar sig själv, när han anklagas för att lära ut kabbalan (Rom. 3: 8). Om du läser evangelierna med öppna ögon, särskilt Matteus kapitel 23, förstår du varför Jesus angriper de skriftlärdes läror. Den starkaste angreppet kommer från den uppståndne Kristus själv, när han gör följande uttalanden:

"Jag känner din bedrövelse och din fattigdom – dock, du är rik! - och jag vet, vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga. (Upp. 2: 9)

Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma och falla ned för dina fötter, och de skola förstå, att jag har fått dig kär." (Upp. 3: 9)

Jag förstod själv inte dessa bibelord som jag just visat dig på, medan jag gick på bibelseminariet. Åratal senare, när jag fick kunskap om kabbalan, förstod jag dem. Såvitt du inte vet vad kabbalan lär, kan du inte förstå dessa bibelställen.

(Från John S. Torell: "Hur världsregeringen styr nationerna").

STEFAN EINHORN OCH DEN OCKULTA GUDEN EN-SOF
"Inom judisk mystik tror man på en dold [ockult] gud som kallas En-Sof, vilket ungefär betyder 'det Ändlösa'. Han ger sig främst tillkänna genom tio utstrålningar. Den högsta utstrålningen fungerar som bibelns skapargud, vilken återfinns i bibelns första kapitel. På detta sätt har man kunnat hålla sig kvar inom monoteismens ramar. Den lägsta av de tio utstrålningarna kommer till uttryck i den verklighet som vi ser runt omkring oss."

"Antingen är Gud en biokemisk process i människohjärnan, med funktionen att skydda intellektet mot upplevelser av meningslöshet och otrygghet; känslor som ur ett evolutionärt perspektiv hade kunnat orsakat människosläktets undergång. Eller så finns det en Gud."

"Om Nirvana är detsamma som den dolda Gud som beskrivs i hinduismen och de monoteistiska religionerna kan vi dock inte säkert veta, eftersom Buddha tiger. Men det kan kanske vara så." (Från Stefan Einhorns bok En dold Gud)

Kommentar: Är det som Stefan Einhorn och andra judiska skriftlärde lär något för en kristen? Läser man Hemmets Vän kan man lätt tro det!

SKRIFTLÄRDE. Från Biblisk Ordbok
Då efter babyloniska fångenskapen profetian utslocknade inom Israel, vände sig den forskande anden med så mycket större ifver till bevarandet och genomträngandet af de heliga skrifter som voro gifna; de som egnade sig åt denna sysselsättning och som dermed äfven blefvo de inflytelserikaste männen inom förbundsfolket under seklen närmast före och efter Kr., voro de skriftärde, eb. soferim, eg. »skrifvare». Den förste som kallas »skriftlärd» är presten Esra, »en skriftlärd man, väl kunnig i Moses lag», Esr. 7:6, angelägen att begrunda och hålla Herrens lag och att »undervisa i lag och rätt», 7:10; Ne. 8:1. I Artahsastas bref kallas han »den i himmelens Guds lag fullärde», Esr. 7:12, 21. Efter honom uppträdde sedan den ene skriftlärde efter den andre, en hvar samlande lärjungar kring sig, en hvar läggande sina tolkningar och förklaringar till de föregåendes. Trots förbudet 5 M. 4:2 lades sålunda till Herrens bud en hel mängd tillsatser, bud och stadgar.

Dessa extra lagbud, hvilka de skriftlärde räknade till 613 (248 bud och 365 förbud), gjordes till hufvudsak och upphöjdes öfver den mosaiska lagens ord. De judiska stadgarna och traditionerna samlades och upptecknades sedan i den s.k. Mischna (d. ä. upprepning), enligt sägen sammanfattad af rabbi Juda den helige omkr. 200 e. K., indelad i 6 ordningar med tillsamman 63 traktater, hvartill sedermera lades en förklaring, den s.k. Gemara (d. ä. fulländning), hvilken förefinnes i dubbel gestalt, den ena afslutad i Tiberias omkr. 350, den andra i Sura i Babylonien omkr. 550 e. K. Allt detta tillsamman kallas judarnes Talmud, d. ä. lära, en vidlyftig literatursamling, hvilken nästan är att betrakta som den senare judendomens bibel. Om traditionens ursprung föregifver Mischna: »Mose mottog den muntliga lagen från Sinai och öfverlemnade den till Josua, Josua till de äldste, de äldste till profeterna, och profeterna till den stora synagogans män.»

Det är dessa »de äldstes stadgar», Mat. 15:2, som i N. T. och isynnerhet af Jesus brännmärkas med namnet menniskobud och menniskostadgar, Mat. 15:9; Mar. 7:7 f.; jfr Kol. 2:8, 22. Evangelierna vittna noga om det stora inflytande som på Kristi tid utöfvades bland folket af dessa traditionens och menniskobudens mästare, de s.k. grammateis, skriftlärde, egentl. sådana som sysselsatte sig med grammata, d. ä. literaturen, äfven kallade lagkloke eller laglärare. De voro folkets både teologer och jurister, Mat. 2:4; Lu. 20:46. Jemte öfverstepresterna och de äldste utgjorde de det höga Rådet, som dömde i de vigtigaste mål, Mat. 20:18; Lu. 22:2; Ap. 4:5. De skriftlärde funnos isynnerhet i Jerusalem och Judeen, men att det var godt om dem äfven i det öfriga landet synes af Lu. 5:17. Strax före Kristi tid voro de skriftlärde delade isynnerhet i två olika rigtningar eller partier, benämda efter de två samtidiga rabbinerna Hillel och Schammai. Hillel dog omkring år 10 e. K., 120 år gammal.

Differenserna mellan Hillels och Schammais skolor gälde ofta de mest småaktiga spörsmål i lagtolkningsväg, t.ex. den frågan, huruvida det på en helgdag vore tillåtet att flytta en stege från det ena dufslagat till det andra, eller allenast från den ena luckan till den andra. Till Hillels skola hörde den berömde lagläraren Gamaliel, byar» lärjunge Paulus en gång hade varit, Ap. 5:34; 22:3. Sin undervisning meddelade desse lärare dels i sina hem, dels i synagogorna, i tempelförgårdarna o.s.v. Stundom hade de äfven särskilda undervisningslokaler eller skolhus. Läraren satt på en upphöjd plats, lärjungarne nedanför omkring honom, såsom Paulus »vid Gamaliels fötter». Jfr berättelsen om Jesusbarnet i templet, Lu. 2:46. Undervisningen lemnades kostnadsfritt; vanligtvis kunde de skriftlärde äfven något yrke. Det berättas att den berömde Hillel varit en daglönare. Före hans tid hade de skriftlärde ingen särskild titel; men sedan fans det bland dem tre olika grader, utmärkta genom tre särskilda hedarstitlar, Rab, den lägsta, så Rabbi, och Rabban, den högsta.* Titeln Rabban tillkom endast sju de utmärktaste en af dem var Gamaliel . Heder visste också alla dessa rabbiner att fordra af folket.

De tyckte om att kallas Rabbi, fader och mästare, Mat. 23:7 f. De gingo gerna i långa kläder, mottogo helsningar på torgen och valde de bästa platserna i synagogorna och vid gästabuden, Mar. 12:38 f.; Lu. 20:46. Talmud inskärper att en man måste akta sin lärare högre än sin fader »Om någons fader och lärare förlorat något, så har lärarens förlust företrädet (d. ä. måste först ersättas). Ty hans fader har blott bragt honom till denna verlden. Men hans lärare, som lär honom visheten, bringar honom till lifvet i den tillkommande verlden. Om någons fader och lärare bära bördor, så måste han först hjelpa sin lärare och sedan sin fader. Äro de i fångenskap, så måste han först lösköpa sin lärare och sedan sin fader.» I allmänhet tillhörde de skriftlärde fariseernas parti eller utgjorde just detta partiets kärna och ledare. Deraf frälsarens ofta återkommande verop öfver de skriftlärde och fariseerna. Lu. 11:42 f.; Mat. 23. Rab, mästare, Rabbi, min mästare, Rabban, vår mästare. Smith jemför de nu brukliga titlarne: Vördige, Ärevördige, Högärevördige. Emellertid vill det synas att äfven bland de skriftlärde funnos några som gåfvo Jesus mer eller mindre erkännande, Mar. 10:17; 12:34; Jh. 3:1; jfr Jh. 7:51; 12:42. Dessa voro sannolikt af den skola som följde Hillel, hvilkens lagtolkning iallmänhet var menskligare och mildare än Schammais. Judiske lärde hafva uppdragit jemförelser mellan Jesus af Nazaret och Hillel och försökt visa att det var från den senare som Jesus lånade sina bästa grundsatser och sina skönaste ord.

En hedning kom en gång till Rabbi Schammai och lofvade att blifva proselyt, om Schammai kunde lära honom hela lagen medan han stod på ett ben. Schammai blef rasande och körde bort honom. Då gick han till Hillel med samma fråga. Af honom togs han vänligt emot, stälde sig på att ben och fick nu af Hillel följande korta svar: »Gör icke åt din nästa hvad du icke sjelf tycker om. Detta är hela lagen; allt det öfriga är förklaring: gå och gör det.» (Delitzsch, Jesus oc. Hillel, sid. 18)

Detta är Hillels visaste ord, och derpå bygga judarna isynnerhet jemförelsen mellan honom och Jesus. Men man har anmärkt att det är stor skilnad mellan Hillels negativa bud om att ej göra nästan någon skada och Jesu positiva bud om att göra mot nästan allt det goda man sjelf ville att han skulle göra, Mat. 7:12. Derjemte har man åtskilliga utsagor af Hillel, hvilka alls icke tåla någon jemförelse med Jesu ord. Fariseismen sticker väl bjert fram i detta Hillels ord, att »den obildade undviker icke synden lätt»; jfr Jh. 7:49. Hillel tillät äfven äktenskapsskilnad för bara en så ringa orsak som den att hustrun brände maten för sin man. I vissa frågor var alltså Hillels lagtolkning vida strängare än Schammais; så t.ex. äfven i fråga om det var rätt eller orätt att äta ett ägg som var värpt på sabbaten? Orätt, sade Hillel. Bland visa ord af Hillel anföras i Pirke Abot följande: »Döm icke din nästa förrän du är hans belägenhet.» »Säg icke, jag vill omvända mig när jag får ledighet, kanske den ledigheten aldrig blir din.» »Der det ej fins någon menniska, var du en menniska.»

(Erik Nyström: Biblisk ordbok, nätversion)

ÖVERRABBIN I BIBELKOMMISSION
Morton H. Narrowe kom till Sverige 1965 som rabbin i judiska församlingen i Stockholm, blev överrabbin 1975, emeritus 1998. Styrelseledamot i Bibelkommissionen 1974-2000
(Från http://www.danske-torpare.dk/nyheder/berattar.htm)

Om tron att Jesus var Gud säger rabbin Morton Narrowe i dokumentet: "Det är omöjligt för oss judar att betrakta Jesus som mer än en människa. Det har också funnits andra personer som ansett sig vara Messias, till och med samtidigt med Jesus."

Flavius Josefus nämner några för den tid då Jesus levde. "I Jemen fanns det litet senare en person som hette David Alroi, och på 1600-talet var det en som hette Schabbetai Zewi, vilken hade betydligt större inflytande över judarna än vad Jesus någonsin hade, eftersom hela den judiska världen då var beredd att resa tillbaka till Israel. En del människor hade sålt affärer och hus och var på väg, men då konverterade han till Islam, han blev muslim."

Om Jesu etik säger Morton Narrowe att det inte är mycket som Jesus sa som inte finns i judiska skrifter. Det finns till exempel judiska källor till vad som sägs i Bergspredikan. Detta är naturligtvis en uppenbar lögn.
(Från "Judar om Jesus" http://www.sokaren.se/INDEX88.HTML)

Kommentar: Skall vi byta ut Jesu ord mot judarnas? Svar: NEJ! Den som gör det, har blivit offer för villfarelse.

VET HEMMETS VÄN OM ATT DET FINNS KRISTNA PALESTINIER? SVAR JA!
Om palestinierna bara ville finna sig i att köras i väg från sin mark, få sina hus beslagtagna eller sprängda i luften, misshandlas och torteras i israeliska fängelser, berövas tillgång till vatten och arbeta som fattiga daglönare under militär övervakning, drivas in i eländiga flyktingläger, få sina skolor och universitet stängda och alla sina studiemedel beslagtagna, om palestinierna bara ville finna sig i allt detta och säga till de främmande inkräktarna:

Tack så mycket herrar judar från hela världen, vi är så glada och tacksamma att ni har tagit vårt land och skapat ert fina och underbara Israel. Vi skall vara era lydiga tjänare och om ni skjuter oss och gasar oss eller t o m deporterar oss härifrån så ska vi inte klaga på er, för det är ju bara vårt fel, våra usla ledares fel som vi naturligtvis skall straffas för. Så säger de.

Vad skall sionismens skrällande basunblåsare här i landet, Per Ahlmark, Jackie Jakubowski, Stanley Sjöberg och Ulf Ekman göra? De kan inte tiga, ty då samtycker de med den utkommenderade israeliska soldaten och morden på värnlösa palestinska civila..

JUDARNA TYCKER ATT DE KRISTNA ÄR ETT HOT
"En kultist är någon som har en stark tro på Bibeln och Jesu andra tillkommelse; som ofta går på bibelstudier; som i hög grad offrar pengar till kristna ändamål; som undervisar sina barn privat; som har samlat på sig överlevnadsförråd och har en stark tro på det 2:a tillägget [i den amerikanska konstitutionen]; och som misstror en stor regering. Vilken som helst av dessa får anses vara [kultister], men sannerligen mer än en [sort] ger oss anledning att betrakta en sådan person som ett hot, och hans familj är i en risksituation som berättigar statlig inblandning." (Den judiska justitieministern Janet Reno i TV-nyheter, 26/6 1994)

Vi önskar höra Åke och Stig Hällzons kommentar till varför Hemmets Vän predikar Talmud så snart som möjligt! Om de tiger måste det bero på att ni samtycker till det vi säger. Adressen finns på vår hemsida.

Toby Johansen, SAM


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2005 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2005 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA