Anna Lindh avslöjar Ekmans Israelbedrägeri

Thorbjörn Johansen 6/20/03 © 2003

Utrikesminister Anna Lindh angrep Livets Ord i en intervju i en arabisk tidning, Al Hayat, i februari 2002. Under intervjuns gång sa utrikesministern bl.a. att "personligen tycker jag inte om den här religiösa organisationen, men kan inte göra något åt den av demokratiska skäl." Hon ifrågasatte Livets Ords försök att "hjälpa ryska judar till Israel" med att säga: "Många religiösa organisationer lurar ryska judar och ger dem tomma löften." Resonemanget var helt riktigt och mer än två år senare skrivs det i Dagens Nyheter om det Israelbedrägeri vi varit vittne till sedan år 1995.

UTRIKESMINISTER ANNA LINDH ÄR KLARSYNT
Ekmans rörelse är inget för de som lider av klosterfobier. Då Livets Ords ''filantropiska verksamhet" kom till allmän kännedom under 2001 kommenterade Ekman utrikesministerns uttalande i rörelsens tidning Magazinet på detta sätt:

"Det verkar som om utrikesminister Anna Lindh inte uppfattade budskapet från Förintelsekonferensen." Vidare hette det: "Man borde man kunna kräva av en svensk utrikesminister att hon inte skall ge utlopp åt sin egen motvilja mot svenska kristna och ryska judar. Åtminstone inte i muslimsk press."

Varken Anna Lindh eller någon sunt tänkande människa i Sverige idag har sagt sig ha någon som helst motvilja mot svenska kristna och särskilt inte mot, oftast, fattiga ryska judar från Ryssland. Livets Ords hjälpverksamhet innebär dock negativa konsekvenser för de ditflyttade ryska judarna: "Dessa hamnar oftast i bosättningar på den ockuperade Västbanken. Det skriver frilansjournalisten Rasmus Malm i DN.

Syftet är egentligen inte att hjälpa judarna, skriver Malm. Livets Ord menar att först när världens judar flyttat "hem" kan Jesus återvända. Enligt officiell statistik utgör invandrade judar 14 procent av bosättarna på ockuperad mark. Ryssarna är den största gruppen. Livets Ord har hjälpt 7 000 ryssar att flytta." (text-tv 18 juni 2003)

Under 2002 sökte inte mindre än 54 ryska judar från Israel politisk asyl i Sverige. En desperat rysk jude från Israel ställde till med ett gisslandrama i Stockholm i vintras och tog två skräckslagna kvinnor på Forex växelkontor som gisslan. Den desperate israelen gav upp efter ett antal timmar. Han hade bara ett enda krav, politisk asyl.

De flesta israeler som söker politisk asyl i Sverige vill fly Israel för att "slippa bli kanonmat åt Sharon" och att delta i de israeliska försvarsstyrkornas meningslösa slaktande av palestinier.

Man borde kräva av Ekman och för den delen hela pingströrelsen att man nu tar hand om de judar man "hjälpt hem" med massiva offerinsatser från intet ont anande kristna i Sverige men det är knappast troligt att så sker. Man har gått på vad israeliska ambassaden har kokat ihop med Ekman, trosrörelsen och pingströrelsen. 1

Bland teologiskt okunniga kristna i Sverige hamrar Ekman, Stanley Sjöberg och det judiska ledarskapet ständigt in denna slogan: "OM DU VÄLSIGNAR JUDARNA SÅ SKA GUD VÄLSIGNA DIG." Att något sådant inte står att finna i Bibeln bekymrar inte Ekman och hans likar ett dugg (The Dove, Sacramento 1997).

Judarna har ännu inte funnit Abrahams DNA. Men likväl säger Stanley Sjöberg om den jordiska sioniststat som är grundad med hjälp av grovt övervåld av socialistiska, sekulära sionister: "Svik inte Israel nu!" Och Ekmans tidning Magazinet anser Sjöberg, "har en sund balans med en opinionsbildning för fred i Mellersta Östern." d.v.s. Israel.

"En sådan journalistik betyder Guds välsignelse".

Vilken sorts journalistik menar han? Kanske den som finns i artikeln "Till stöd för Israel" (Magazinet 2001-04-19), där Ruben Agnarsson skriver:

"Med jämna mellanrum, men alltid i olika skepnader, kommer nya vågor av antisemitism och fientlighet mot det judiska folket. I och med den senaste konflikten i Mellanöstern har dessa företeelser åter blossat upp i många sammanhang där Israelfientligheten ligger latent. Medan det i vissa situationer handlar om att i beskrivningen av konflikten undanhålla förklarande och nyanserande fakta, handlar det i andra fall helt enkelt om öppet, simpelt hat." (understrykningarna mina)

Hatar Agnarsson möjligen någon? Hat är ingen kristen dygd.

SIONISTERNAS MAKT
Att det inte i första hand är fråga om en konflikt i Mellanöstern, utan inom Israels gränser, där samtliga medborgare borde få ha sin talan, har Agnarsson inte upptäckt. Inte heller har han förstått vilka det är som mest frekvent brukar "undanhålla förklarande och nyanserande fakta," nämligen den rika och mäktiga sioniststatens ledning. Sionisternas makt sträcker sig långt utöver Israels gränser och är internationell.

Judar i Sverige USA och över hela världen stöder den och har råd till det. Var svenska judar har sina lojaliteter och att de tänker internationellt, kan man se av det faktum att de ungersk-svenska judarna Göndörs anser att Magazinet är "en informationskälla" som visar "det judiska folkets OCH Israels opinion om konflikten i Israel."

Tyvärr, Ekman och Agnarsson, betyder detta nog inte att Ferenc Göndör och hans likar sväljer Livets Ords föregivet "kristna" alfabetssoppa. De flesta judar har egna, sekulära syften med att ta emot hjälp från kristna.

DET SVENSKA FOLKETS ANDLIGA TILLSTÅND
I vårt land predikas sedan länge en menlös kristen lära med inslag av påstådd kärleksfullhet, psykologi, och i senare tid även framgångstänkande. Den som förbrutit sig mot någon ursäktas genast på olika grunder utan att behöva göra upp med vare sig Gud eller den som blivit offer för gärningen. Ett exempel är rattonykterhet. 

I Sverige stiftas numera lagar grundade på människomeningar eftersom mången inom överheten förlorat den tro på Gud som deras förfäder hade. Folk dyrkar i dag sex avgudar: Mammon (pengarna), Astarte (sexgudinnan), Tammus

(solgud; den egna magen, "kraften" i naturen och vetenskapen) Gaia (planeten) och tyvärr även Baal som är jordens gud, Beelsebul. Denna avgud var bland judarna på Jesu tid en en vanlig benämning för Satan, "och för att i namnet inlägga än mera skymf, förvandlade de det från Beelsebub = Flugherren, till Beelsebul = Dyngherren, benämningar med vilka Kristus och hans underverk hedrades av fariseerna, Matt. 10:25; 12:24, 27; Mark. 3:22; Luk. 11:15, 18, 19." (Erik Nyström: Biblisk ordbok)

Satan, den fallne ängel som är människornas Åklagare och mänsklighetens störste fiende. Honom finner vi spår av i samhället i allt det våld som sprider sig bland både ungdomar och äldre. Varför? Jo, helt enkelt därför att människor övergivit fädernas tillit och tro på den högsta makten, Vår Herre. Det har blivit oss till fördärv. 

ÄVEN MÅNGA KRISTNA ÄR BEDRAGNA
Stanley Sjöberg är en pastor som gärna prisar "rabbi" Yechiel Eckstein, svindlaren som samlat in miljarder för Israel i USA och Sjöberg berättar gärna Ecksteins rabbinsagor i tidningen Hemmets Vän.
2 Eckstein lär även vilja öppna ett kontor för att samla in pengar till Israel i San Salvador, ett land med en BNP sex (6) gånger lägre än Israels.

Eckstein vill alltså att människor i San Salvador, av vilka 48 procent lever under fattigdomsnivå och tjänar ca en och en halv dollar om dagen, ska skänka pengar för att "hjälpa judar hem" till ett av de rikaste länderna i världen!! Detta finner jag något märkligt. Ännu märkligare blir det om Sjöberg stöder det.

De orättvisa förhållandena i världen på grund av Jakobs ränteslaveri och de mäktigas förtryck, sammanfattades rätt väl av Katrina van den Heiden (en vänsterpolitiker, om det nu spelar någon roll) i tv-programmet Newsnight i april.

På David Frums enkla fråga: "Och hur mår du?" svarade hon med följande långa men talande harang:

"Hur ska jag må med Bushadministrationens vårdslösa krigspolitik som fyller våra åkrar med genetiskt modifierade organismer och förtrycker palestinierna med att investera deras pensionsfonder i 401Ks [statsobligationer?] det hela skött av Cheney och hans kompisar vid Halliburton." (Washington Post 2003-04-30)

Det finns kristna också på Västbanken och i Gaza. En palestinsk baptistpastor beklagade för inte så länge sedan inför en besökare från USA att denne inte kunde få sova över i hans lokaler, därför att en israelisk missil nyss hade raderat ut dem. På platsen fanns bara en stor bombkrater.

"JUDARNA TAR GUD HAND OM"
Trosrörelsen och därmed Livets Ord har en falsk teologi grundad på JDS-läran, psykologi och framgångsfilosofi och idén om att det går att "tvinga" tillbaka Jesus till jorden innan profetian är uppfylld genom att frakta judar till Israel.

Operation Exodus pågår för fullt, likaså Livets Ords projekt Operation Jabotinsky. Trosrörelsen förkunnar emellertid inte evangelium för judarna, eftersom "Gud har en särskild plan för Israels frälsning."

Pingstpastorn Sten-Gunnar Hedin i Filadelfia, Stockholm anförde till min häpnad inte något skriftens ord i denna sak i en artikel i Dagen nyligen med namnet Enighet om att inte missionera bland judar (2002-12-11), utan bara ett citat från Lewi Pethrus — "Judarna tar Gud hand om."

Nej. Så enkelt är det inte. 

Både vi och judarna har samma väg att gå om vi vill bli frälsta och komma till himlen. Till Jesus, Vår Herre han som enligt min Bibel är judarnas konung. Judarna har i de flesta fall vänt sig bort från Gud och är i färd med att skapa sig en himmel på jorden. Det sista försöket i den vägen heter den Europeiska Unionen som, i sitt slutliga skick, möjligen kan ha förutsättningar att bli en global stormakt med tanke på världsfrimureriet— B'nai B'rith, Grand Orient och den mäktiga frimurarlogen i Jerusalem. Till det jordiska Jerusalem tycks nu även pingströrelsen vara på väg. Bland annat genom samröret med den katolska kyrkan i Sverige.

VI LÄSER BIBELN UTAN PÅVENS HJÄLP
Den katolske biskopen Anders Arborelius och pingstpastorn Sten-Gunnar Hedin har nu publicerat ett gemensamt, sk

"Jesusmanifest". Sådana manifest tar man gärna emot på hög nivå. Både Vatikanen och Kyrkornas Världsråd torde vara intresserade. "Vi har en gemensam trosgrund" heter det i Nya Dagen (2003-03-18).

Då avses Pingst och Rom.

Ärkebiskopen i Svenska kyrkan, KG Hammar, har å sin sida kritiserat detta manifest. Han har sagt att det inte ligger "i linje med Andra Vatikankonciliets intentioner."

Såvitt jag vet är inte Vatikanens åsikt bindande för den lutherska kyrkan i Sverige.

I sin tur kritiseras ärkebiskopen av pingstpastor Stanley Sjöberg för att Hammar inte tror på jungfrufödseln och Jesu underverk. Stanley Sjöberg sällar sig istället till 'pingstkatolikerna' när han säger sig inte tro på den dubbla utgången vid livets slut och – omfattar tanken om skärselden.

Varför kan inte Pingst tro på Jesus på egen hand utan att ta katoliker till hjälp? Ska Pingst även göra gemensam sak med Jehovas Vittnen och dylika villoläror när de ändå håller på att skriva manifest?

Jag hörde själv Anders Pilz be för de döda i sin ockulta gudstjänst nyligen. Katolikerna ber till Maria, skyddshelgon som Birgitta av Vadstena och har förvandlat nattvarden, instiftad till Jesu åminnelse, till något liknande kannibalism.

I den katolska kyrkan har påvar och präster tolkningsföreträde till Bibeln.

Därför kan snart de kristna i Sverige vara i samma situation som före reformationen. Den s.k. ekumeniken är i så fall till intet gagn för oss, utan leder endast till en död formkristendom. På ett kyrkomöte i Worms satt enligt uppgift den Onde själv på taket och sov. Frågan är om vi ger honom ro att sova idag.

Har Martin Luther och Olaus Petri förklarat Bibeln förgäves?

Stå emot katolikernas gärningslära. Den vinner på nytt terräng genom EU.

Om reformerta kristna samfund i Sverige ger den katolska kyrkan lillfingret, så kommer den snart att ta hela handen

Detta samarbete kan bara leda till Rom och så småningom en av FN politiskt styrd världsreligion. Detta betyder, för de som tror på sådant, en ny tid (New Age) med alla religioner under ett paraply. Denna världsreligion är motsatsen till Kristi brud och kallas av den uppståndne Jesus i Uppenbarelseboken för DEN STORA SKÖKAN. 3

BIBELN OCH JUDARNA
Att Jesus en gång skall skilja fåren från getterna eller att agnarna skall skiljas från vetet och brinna i Gehenna passar sig inte att säga. Det vore kärlekslöst av Sjöberg, som gärna också vill tro att hela Israel, levande och döda, skall bli "frälsta på en dag" enligt Romarbrevet 11. Han tycks ha fastnat på just detta ställe i Bibeln.

En tänkbar orsak till detta fenomen kan vara att han gärna konsulterar sin "gode vän" överrabbinen Morton Narrowe i Stockholm när det gäller teologiska spörsmål. Sjöberg citerar gärna rabbiner och påvar (men ibland fel påve, som en förfördelad katolik helt riktigt påpekade i Hemmets Vän). 

Det jordiska Jerusalem 4 är inte samma sak som det himmelska Jerusalem. 5

Personligen har jag svårt att se t. ex. kejsarna Nero och Napoleon, eller diktatorerna Stalin och Hitler, som tänkbara kandidater till himmelriket. Lika svårt blir det när jag tänker på judarna. Zinovjev (som en gång dömde 10 miljoner människor till döden i ett tal 1918), Trotskij (blodröd terror), Kaganovitj (Stalins högra hand), Beria (gosspedofilen), Alfred Rosenberg (nazistisk chefsideolog) eller Adolf Eichmann (Hitlers chef för judeärenden). Dessa var samtliga judar, liksom Sharon och Kissinger, som båda nu är anklagade för att vara krigsförbrytare.

Jag dömer dem inte. Men alla ska dö och sedan dömas genom Vår Herre (och Messias) Jesus Kristus om de inte gör upp sin sak med Gud och människor redan i denna tiden.

Sionisterna har svikit sina egna förr. Adolf Eichmann bekände öppet på sin tid att Gestapo under Reinhard Heydrich samarbetade med judiska terrorister i Palestina. Överbefälhavare för Haganah var då den polske juden Feivel Polkes, som sammanträffade med SS-männen Adolf Eichmann och Herbert Hagen i Berlin på restaurangen Traube (Druvan)  där dessa två judar – sionisten Feivel Polkes och krigsförbrytaren Adolf Eichmann – träffade ett broderligt avtal, där Polkes fick följande skrifliga försäkran från Eichmann:

"En enhet som företräder judar i Tyskland kommer att utöva påtryckningar på dem som lämnar Tyskland att endast emigrera till Palestina. En sådan politik är i Tysklands intresse, och kommer att verkställas av Gestapo." (Henneke Kardel: Adolph Hitler - Founder of Germany)

Sionisterna hyllar det jordiska Jerusalem och historien brukar upprepa sig. Bli inte förvånad om den gör det.

JESUS ÄR MESSIAS
I påvestolens skrift ''Det judiska folket och dess heliga skrifter i den kristna Bibeln'' sägs bl.a. att det inte råder någon motsättning mellan judarnas väntan på Messias och de kristnas övertygelse att Messias redan har kommit i Kristus. Enligt Kardinal Ratzinger i den katolska bibelkommissionen är det så här:

''NÄR MESSIAS KOMMER, SKALL HAN BÄRA DE DRAG SOM DEN JESUS GJORDE SOM REDAN HAR FRAMTRÄTT I MÄNSKLIG GESTALT.'' (Universitetslektor Tord Fornberg: Judisk-kristen dialog - framsteg och svårigheter, 2002-08-01)

En messias som bär Jesu drag men inte är Jesus.

Mången messias vill de att vi skall vi tro på,  Matt. 24:11. Det torra vinträdet Israel, judarna, är icke förmer än andra träd, säger Bibeln, Hes. 15:1-8. Varför försvara kristendomsfientliga judar till sista blodsdroppen? Det är tragiskt att oskyldiga judar blev utsatta för Hitler och förintelsen. Samtidigt ser alla som läser Bibeln noga, att varken judar eller några andra som förnekar Jesus kan bli frälsta och komma till himlen.

Det finns bara en som du kan gå till om du vill bli frälst och komma till himlen och det är Jesus. Vem som helst kan bli frälst. Det är inget Israelbedrägeri.

"Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta." Apostlagärningarna 4:12, Bibeln 1917.


FOTNOTER:

 [1] Ulf Ekman befinner sig större delen av året i Jerusalem för att "lära sig om judisk kultur" och "judiskt liv" och kunna bli en "bättre förespråkare" för judarna samt "hjälpa till att sprida korrekt och bra information om Israel".

Just nu—under månaden Tammuz år 5763—har han tagit sin tillflykt till Sverige, fast han i vanliga fall "känner sig väldigt trygg" i Israel, där han ofta talar i TV. Ekman har bekämpat "ljum kristen tro" i ca 20 år med det han kallar "klassisk kristendom," JDS-läran. Gal. 1: 3-17. Ulf och Birgitta Ekman har återknutit kontakten med vänner som t.ex. Harry Hurwitz (f.d. rådgivare åt Menachem Begin och Yitzhak Shamir), enligt en artikel i "Magazinet" under  titeln "På plats i Israel." Vladimir Jabotinsky, ledaren för den sionistiska revisionismen och Menachem Begins andlige fader, hyste stor beundran för fascismen och ville att sionisterna och Hitler skulle göra gemensam sak så sent som 1940, förutsatt att Hitler gav upp sin antisemitism. Rörelsens ledande journalist på sin tid, Elis Lubrany, har skrivit följande:

"Ja, vi revisionister hyser stor beundran för Hitler. Hitler har räddat Tyskland. Utan honom skulle Tyskland ha gått under inom fyra år. Om han bara hade givit upp sin antisemitism, skulle vi ha gått med honom."

[2] Talmud (lära) ligger till grund för de "rabbinböcker" som Stanley Sjöberg citerar i Hemmets Vän. Den lag som Mose mottog från Gud på Sinai var inte den muntliga lagen, Talmud. Trots förbudet i 5 Mos. 4: 2 lades till Herrens bud en hel mängd tillsatser, bud och stadgar. Dessa extra lagbud gjordes till huvudsak och upphöjdes över den mosaiska lagens ord. Talmud består av huvuddelarna Mishna och Gemara och är enligt Erik Nyström, John Torell och ett otal andra även idag att betrakta som  "judendomens bibel" (inte Gamla Testamentet, Toran).

Om traditionens ursprung föregiver Mishna: »Mose mottog den muntliga lagen från Sinai och överlämnade den till Josua, Josua till de äldste, de äldste till profeterna, och profeterna till den stora synagogans män.»

Detta är inte vad Bibeln säger. Moses mottog inte Talmud från Gud.

Det är dessa »de äldstes stadgar», Matt. 15:2, som i Nya  Testamentet och i synnerhet av Jesus brännmärkas med namnet menniskobud och menniskostadgar, Matt. 15:9; Mark. 7:7 f.; jfr Kol. 2:8, 22." 

Erik Nyström: Biblisk ordbok, nätversion.

[3] Den stora skökan: "och i vilken man såg profeter och heliga mäns blod, ja, alla de människors blod, som hade blivit slaktade på jorden." Upp. 18: 24

[4]  Det jordiska Jerusalem: "Och deras döda kroppar skola bliva liggande på gatan i den stora staden, som andligen talat heter Sodom och Egypten, den stad, där också deras Herre blev korsfäst."

[5] Det nya Jerusalem: "Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud, som är prydd för sin brudgum." Upp. 21: 2. Läs också Apg. 4: 5, 6, 18, 19, 20, 21; 5:29.

"Så vittnen I då om eder själva, att I ären barn av dem som dräpte profeterna. Nåväl, uppfyllen då I edra fäders mått. I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna? Se, därför sänder jag till eder profeter och vise och skriftlärde. Somliga av dem skolen I dräpa och korsfästa, och somliga av dem skolen I gissla i edra synagogor och förfölja ifrån den ena staden till den andra.

Och så skall över eder komma allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, ända ifrån den rättfärdige Abels blod intill Sakarias', Barakias' sons blod, hans som I dräpten mellan templet och altaret.

Sannerligen säger jag eder: Allt detta skall komma över detta släkte.

Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som äro sända till dig! Huru ofta har jag icke velat församla dina barn, likasom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar! Men I haven icke velat." Matt. 23: 31-37


 

Gå tillbaka till Svenska sidan