Och Kain talade med sin broder Abel; och när de voro ute på marken, överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom.

Kain

Av Torbjörn Johansen

Ja, huru I än uträcken edra händer, så gömmer jag mina ögon för eder, och om I än mycket bedjen, så hör jag icke därpå. Edra händer äro fulla av blod; tvån eder då, och renen eder. Skaffen edert onda väsende bort ifrån mina ögon. Hören upp att göra, vad ont är. Lären att göra vad gott är, faren efter det rätt är, visen förtryckaren på bättre vägar, skaffen den faderlöse rätt, utfören änkans sak. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull. Om I ären villiga att höra, skolen I få äta av landets goda. Jesaja 5:16-19

En containerlast av förstörda vapen inlämnade eller fråntagna rebeller och andra motståndare till regeringen som en del av UNAMSIL avväpnings program.

"Jag hade föredragit att uppfinna en maskin som folk kunde använda och att de kunde hjälpa bönder med deras jobb – till exempel en gräsklippare." (M. Kalashnikov, 2002)

Ett vapen är lika lätt att få tag i som ett paket cigaretter. Så säger Evan Jean Lolless, 34, som avtjänar ett livstidsstraff för mord i USA. 1997.

En kontainerlast av destruerade vapen inlämnade eller tagna från rebeller och andra anti-regeringsgrupper syns på bilden som en del av UNAMSIL avväpningsprogram. Det är en enkel åtgärd. Den ickereglerade tillhandahållandet av vapen gör det lätt för för kriminella grupper att mörda, för soldater att döda förbehållslöst, och för poliser att egenmäktigt ta livet av folk.

Dagens vapen är snabbare och mera kraftfulla än förut. Och i fel händer är betyder snabbare och mera kraftfulla vapen fler övergrepp och förstörda liv. Det är inte bara olagligt dödande under krigstid som ökar.

Militär och säkerhetsutrustning missbrukas av soldater, paramilitära grupperingar och använder dessa för att dödapolis för att döda, såra, stympa och begå fruktansvärda övergrepp mot civila även under fredstid.

Det globala missbruket av vapen har nått en kritisk punkt

Flödet av vapen till de som helt uppenbart struntar i internationella mänskliga rättigheter och humanitära lagar ignoreras av många regeringar och företag. Särskilt handeldvapen har aldrig varit så lätta att få tag i. Den ökade tillgången hotar liv och frihet i samhällen och städer runt om i världen. Även nära dig.

Bureau of Justice Statistics
Bruk av vapen

I 22% av våldsamma brott, användes vapen år 2004.

Förbrytare innehade eller använde ett vapen i 46% av alla rån, jämfört med 20% av allt grövre övervåld jämfört med 20% fall av grövre våld och 8% av alla våldtäkter/sextrakasserier år 2004 mord begås vanligen med vapen, speciellt handeldvapen. År 2003, begicks 53% av morden med handeldvapen, 16% med hjälp av andra vapen, 13% med knivar, 5% with trubbiga föremål, och 16% med andra vapen.

Alkoholens roll för brottsoffer

Omkring 1 miljon våldsbrott inträffade 2002 där offren uppfattade förövaren som full vid tiden för dådet. Ibland dessa vittnen som delade information med polisen om förövarens användande av alkohol var omkring 30% offer för ett tydligt alkoholmissbruk.

Två tredje delar av de upplevde övervåld av en nuvarande eller förutvarande sambo/pojkvän eller flickvän (mer sällan) rapporterade att alkohol var en faktor med i spelet. Bland sambooffren rapporterades att tre av fyra hade med alkohol att göra. Detta i kontrast till ett uppskattat antal fall av 31% som blivit utsatta för övergrepp av främlingar där offret inte kunde fastställa frånvaron och eller närvaron av alkohol. Circa en av fem av offren ansåg också att förövaren tagit droger.

Vad är det som händer med vårt land?

När man ser på text-tv, går det knappast en dag utan att någon har blivit misshandlad, knivhuggen eller mördad. Oftast förekommer alla tre sakerna samma dag. Jag har levt länge nog för att veta vad jag talar om. Det var inte så för 10-15 år sedan. Sedan Bill Gates (jude) och alla judarnas TV-spel kom till Sverige är påverkan från dessa stor. Även de nya TV-kanalerna har förråat ungdomen. De matas med våld och det finns även så kallade rollspel, ett sådant gav upphov till att en pojke mördades i Stockholm. Hans kamrat hade bara följt spelreglerna.

Gamla människor blir nedslagna på öppen gata och rånade på en hundralapp.Yx- och knivmördare florerar. Folk går in i husen hos gamla och rånar dem för små värden. Ogudaktigheten breder ut sig och frikyrkofolket vet knappast vad som står i Bibeln om brodermördaren Kain. Den nya generationen svenskar visar upp en skrämmande okunskap i frågeprogram när bibelfrågor kommer, men vet allt om fornnordisk och grekisk/romersk mytologi.

Sveriges folk har vänt ryggen åt Gud!

Man frågar inte efter vad Herren Gud tycker längre. I dag hörde jag om en konfirmandgrupp som nekade att fullfölja sin konfirmationsundervisning för att pastor Åke Green hade blivit frikänd för sin predikan om homosexuella. Men det var inte pastor Green som hade gjort något fel, han belyste bara Skriften. Det var GUD som sade att en man inte skall ligga med en annan man som man ligger med en kvinna. (3 Mos. 18:22) Det var GUD som upprättade syndakatalogen i Romarbrevets första kapitel. Det var GUD som skrev första korintierbrevet, inte pastor Green!

Debattera är tydligen något som svenska folket tycker om. Och vi kristna skall agitera för vår tro och inte böja oss för varje rö som vinden blåser upp. Ett färskt exempel på detta var när Nya Dagen-redaktören Wimar Grahn böjde sig för en homosexuell präst med rosa tröja och läppstift i TV härförleden.

Sverige har haft fred i 100 år, sedan unionsupplösningen 1905. Nu har man rustat ner försvaret. Men en följd av de onda gärningar som vi ser numera kan bli att vi råkar ut för något mycket värre. Gud är en kärlekens Gud men han är också domens Gud. Det var GUD som ville frälsa det judiska folket när Jesus gick härnere men de vill fortfarande inte veta av sin Messias. Annars kunde vapnen i "Mellanöstern" ha tystnat för länge sen.

Har du öron till att höra med?


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2005 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2005 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA