Israel och Atombomben

Av Toby Johansen 2008

Atombomben är något som israelerna vill utsätta oss för. De har förklarat att de tänker använda den mot vilka fiender som helst, även i ett krig mot Europa. Låt oss läsa vad Paulus skriver:

"I, käre bröder, haven ju blivit efterföljare till de Guds församlingar i Kristus Jesus som äro i Judeen.  Ty I haven av edra egna landsmän fått lida detsamma som de hava lidit av judarna — av dem som dödade både Herren Jesus och profeterna och förjagade oss, och som äro misshagliga för Gud och fiender till alla människor, i det att de söka hindra oss att tala till hedningarna, så att dessa kunna bliva frälsta.  Så uppfylla de alltjämt sina synders mått.  Dock, vredesdomen har kommit över dem i all sin stränghet." (1 Tess. 2: 14-16)

Den yttersta konsekvensen av vad judarna säger när de säger "Aldrig mer!" ifråga om andra världskriget, är att de är beredda att försvara sioniststaten till det yttersta, ja, även med atombomber.

Det duger inte heller att gå omkring att tro att judendomen är en "god" religion, för rabbinerna är mycket klara på att "tusen hedningar är inte värda en judisk fingernagel."

I Talmud, Soferim 15, regel 10, säger rabbinen Simon ben Yohai:

"Tov schebe goijim harog" (Även de bästa av hedningar måste alla dödas).

Detta stycke kommer från originaltexten i den babyloniska Talmud och står skrivet i Jewish Encyclopedia, förlag Funk och Wagnalls, samlat av Isidore Singer, under uppslagsordet "Hedning," (s. 617)

Yohai är en populär rabbin till vars grav tiotusentals judar vallfärdar för att få "utstrålning" från hans lik!

Ändå  man begrunda, att den sionistiska statens ledning består av ateistiska judar utan några som helst skrupler.

Så varför inte i ett trängt läge fälla en atombomb som skulle få förödande konsekvenser för hela jorden?

Läs även WMDs, judaism och sionism för en mer ingående studie.


Gå tillbaka till Svenska sidan