Av Thorbjörn Johansen EAEC, den 2 oktober 2013.

Jag är född i Småland. Jag växte från tre års ålder upp i ett kristet hem, eftersom mina föräldrar blev frälsta vid ett tältmöte där. När jag var sju år började jag förstå vad frälsning är, men det dröjde tills jag medvetet tog steget att låta Gud ta hand om mitt liv. Snart var jag med i ungdomsgruppen och började förstå hur underbart det är att vara frälst.

Fadern är Gud. Jag lever (och dör) med min Fader. Jesus är min bror och Guds son. Det blev jag när jag personligt tog emot Jesus i mitt hjärta våren 1964.

Under tonåren hjälpte jag till i Söndagsskolan, och fick sedan förtroendet att köpa in böcker till Ungdomsbiblioteket, som låg i kyrkans nedre våning. Flera ungdomar berömde mig för mina val av böcker.

Sedan började jag i kyrkans elband som kallades Evangeliets Kraft i Ord och Ton som förkortades till EKOT. Vi spelade och sjöng när och fjärran och blev speciellt omtyckta bland ungdomar. Den sista spelningen var nyårsafton 1969 i Jönköping.

Jag har aldrig känt det nödvändigt att gå med i ett ordinärt popband, för Jesus har alltid varit den jag vill upphöja. "Djävulen betalar bättre, men Gud är mäktigare", som en liten afrikansk pojke sa i TV nyligen. Så du kan inte räkna med att få njuta av dina syndapengar så värst länge.

Jag tycker om när folk är snälla mot varann och skrattar med varann om oskyldiga ting. Det tyder på dåligt självförtroende när vi mobbar någon. Man ska vara glad för att man lever och är fri. Du ska säga till din fru: Jag är så lycklig att jag fått älska någon som du!

"Varen i stället goda och barmhärtiga mot varandra, och förlåten varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit eder." (Ef 4: 32)

Det sägs även i Paulus brev:

"och tagen väl i akt vart lägligt tillfälle. Ty tiden är ond" (Ef 5: 16).

Min saliga mormor (hon var sjundedagsadventist) brukade ta sopkvasten och sopa bort de onda varelser som hon kallade ''oknytt" mycket noggrant ur lägenheten. Hon var gift med en man som var alkoholist, så det kunde vara nödvändigt för henne att sopa ut demonerna ur lägenheten. Det finns mycket mellan himmel och jord som inte går att förklara. Det finns demoner (onda andar) som Satan beordrar att försöka besätta varje människa. Jesus Kristus drev ut sju onda andar ur Maria från Magdala. (Matt 16: 9) En kristen kan inte bli besatt av demoner så länge Jesus Kristus Messias Guds Son bor i dennas hjärta.

Mannen som bodde på kyrkogården på Jesu tid hade 2000 onda andar i sig läser vi i Lukas evangelium:

"Så foro de över till gerasenernas land, som ligger mitt emot Galileen. Och när han hade stigit i land, kom en man från staden emot honom, en som var besatt av onda andar, och som under ganska lång tid icke hade haft kläder på sig och icke bodde i hus, utan bland gravarna. Då nu denne fick se Jesus, skriade han och föll ned för honom och sa med hög röst: »Vad har du med mig att göra, Jesus, du Guds, den Högstes, son? Jag beder dig, plåga mig icke.» Jesus skulle nämligen just bjuda den orene anden att fara ut ur mannen.

Ty i lång tid hade han farit svårt fram med mannen; och väl hade denne varit fängslad med kedjor och fotbojor och hållits i förvar, men han hade slitit sönder bojorna och hade av den onde anden blivit driven ut i öknarna.

Jesus frågade honom:

»Vad är ditt namn?» Han svarade: »Legion.» Ty det var många onda andar som hade farit in i honom. Och dessa bådo Jesus att han icke skulle befalla dem att fara ned i avgrunden.

Nu gick där en ganska stor svinhjord i bet på berget. Och de bådo honom att han ville tillstädja dem att fara in i svinen. Och han tillstadde dem det. Då gåvo sig de onda andarna åstad ut ur mannen och foro in i svinen. Och hjorden störtade sig utför branten ned i sjön och drunknade.

Men när herdarna sågo vad som hade skett, flydde de och berättade härom i staden och på landsbygden. Och folket gick ut för att se vad som hade skett. När de då kommo till Jesus, funno de mannen, ur vilken de onda andarna hade blivit utdrivna, sitta invid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen; och de betogos av häpnad.

Och de som hade sett händelsen omtalade för dem huru den besatte hade blivit botad. Allt folket ifrån den kringliggande trakten av gerasenernas land bad då Jesus att han skulle gå bort ifrån dem, ty de voro gripna av stor förskräckelse. Så steg han då i en båt för att vända tillbaka." (Lukas 8: 26-37; se även Markus 5: 1 och Matteus 8: 28-34)

Jag kommer ihåg när en teolog och en präst bedyrade för Jan Guillou i ett TV-program att det visst inte finns några demoner. "Men Jesus trodde ju att det fanns demoner!" utbrast Guillou förargat. - Eller satanisterna som var livrädda och sa att det hade snurrat runt ett huvud i deras lägenhet i hög fart. Detta skrämde även dem. Jag är aldrig rädd för någon eftersom jag har Herren den Allsmäktiges Son i mitt hjärta.

När jag var 18 träffade jag min fru, vi förlovade oss och vi har alltid hängt ihop sedan dess. Vi har i vårt äktenskap alltid försonats genom vår gemensamma tro på Gud och det fungerar lika bra nu som det alltid har gjort. Jag är inte högfärdigare än att jag kan tacka Gud för detta också, samt all hans godhet genom Jesus Kristus Messias Guds Son.

SLUT


Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?