"You can lead a horse to water, but you can't make him drink."

Är Det Fel At Försöka Omvända Judar?

AV TORBJÖRN JOHANSEN SAM-EAEC 8 JAN 2008

Nu skall jag berätta en del ur mitt liv för er. När jag var liten flyttade mina föräldrar från Norge till Sverige, eftersom det fanns väldigt ont om jobb i Norge. Jag har ett mycket svagt minne av hur jag och min syster sprang nedför golvet på Hurtigruten varje gång den stampade i den hårda sjön. Min mor kunde inte hålla reda på oss för hon var helt grön i ansiktet av sjösjuka. Min far fick jobb i Småland och jag växte upp och blev så stor att jag fick följa med på semester till Norge varje sommar. Jag var ca fem år när vi skulle rasta vid Vårgårda, och vi hamnade på en bergknalle. Jag lekte och stod plötsligt med ryggen mot vägen och ena benet berett att ta ett kliv bakåt. I absolut sista stund såg min far vad som höll på att hända, och ropade mitt namn som bara en förtvivlad far kan göra. Jag steg framåt och mina föräldrar sade senare att jag hade änglavakt. Det har varit så flera gånger i mitt liv men här slutar jag min biografi för den här gången. Kanske kommer resten senare.

Tänk att ha en Frälsare som vakar över oss hela tiden; från det man ligger i mammas mage tills man blir gammal och grå:

"Dina ögon sågo mig när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blevo uppskrivna i din bok, de voro bestämda, förrän någon av dem hade kommit." (Ps. 139:16)

"Ända till eder ålderdom är jag densamme, och intill dess I varden grå, skall jag bära eder; så har jag hittills gjort, och jag skall också framgent hålla eder uppe, jag skall bära och rädda eder." (Jes. 46:4)

Att också predika för judarna

Du kan numera via internet predika för vem du vill. Jag har gjort det svåraste, predikat för judar, ty det är mitt kall, "om jag till äventyrs skulle vinna några av dem" som aposteln Paulus säger. Jag har fått svar via mail, men det har varit svårt att övertyga någon av dem att tro på Jesus. "You can lead a horse to water, but you can't make him drink." Man kan även hålla för sant det som någon har sagt att "Världen är en komedi för de som tänker, men en tragedi för de som känner."

Om vi går tillbaka till mitt eget liv, är det sista stora som har hänt att vi lade om taket på vårt hus. Då använde snickarna en ny speciell väv innan de spikade på läkterna som underlag för teglet så de kunde vara 100% säkra på att det inte skulle finnas någon möjlighet till läckage.

En sådan väv finns det också mellan kristendom och judendom, mellan yttertak och innertak, vattentäta skott, så att inte något av det levande vattnet kan ta sig in och välsigna det judiska folket. Till och med Jesus sade att de inte skulle ta emot Honom (Joh. 1:11)

Men om huset rasar ihop hjälper det inte om taket är intakt. Då är det inte mycket värt att ha. Det är tron på Jesu Kristus som håller "det mänskliga huset uppe." Det vill de flesta judar inte veta av, det fick apostlarna Petrus och Paulus erfara (Apg. 4: 12; 2: 38; 23: 12-13 etc).

"Gå åstad och säg till detta folk: Med hörande öron skolen I höra, och dock alls intet förstå, och med seende ögon skolen I se, och dock alls intet förnimma. Ty detta folks hjärta har blivit förstockat; och med öronen höra de illa, och sina ögon hava de tillslutit, så att de icke se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sina hjärtan och omvända sig och bli helade av mig. 'Det mån I därför veta: till hedningarna har denna Guds frälsning blivit sänd; de skola ock akta därpå." (Apg. 28: 26-28)

Vad är judarnas reaktion? Faktum är att vi får samma reaktioner från judar nuförtiden.

På nyheterna i TV för något år sedan såg vi från Israel hur kristna som spred budskapet om Jesus bland judar attackerades av ortodoxa judar, och en våldsam situation uppstod.

"När det sedan hade blivit dag, sammangaddade sig judarna och förpliktade sig med dyr ed att varken äta eller dricka, förrän de hade dräpt Paulus. Och det var mer än fyrtio män som så hade sammansvurit sig. Dessa gingo till översteprästerna och de äldste och sade: 'Vi har med dyr ed förpliktat oss att ingenting smaka, förrän vi har dräpt Paulus." (Apg. 23:12; se även Matt. 22-35-46)

Vad många kristna inte förstår, är att ofrälsta judar idag har i stort sett en liknande fariseisk tro som judarna på Jesu tid och är som då beredda att bekämpa kristna med alla medel, som John Torell skriver: "Den tidiga kristna kyrkan började utvecklas i Jerusalem och det var ej en hednakyrka, ty ledarna och de flesta medlemmarna bestod av vanliga judar som blivit frälsta.

DET VAR ETT ANDRA FÖRBUND MED EN KYRKA SOM VAR BYGGD PÅ DEN GRUND SOM LAGTS AV GUD OCH ABRAHAM I DET FÖRSTA FöRBUNDET.

När denna församling började växa, stod det klart för översteprästerna att de var tvungna att vidtaga åtgärder mot den, annars skulle alla i Jerusalem och Israel övergå till kristendomen. Apostlagärningarna ger oss en redogörelse för hur intensivt och blodigt judarna utkämpade denna strid; medan den unga kyrkan föddes och började expandera (Apg. 5: 14-42). (1)

Församling viktigare än Jesus? (2)

Den värsta ursäkt jag hört från en kristen sionist för att avstå evangelisering i Israel är denna:

"Under besök hos den lutherska biskopen i Jerusalem, blev pastor R.T. Kendall från Florida högeligen begeistrad över denna kyrkas arbete. Han lovade då att uppmuntra sin församling till att sluta stödja staten Israel och istället stödja lutherska byarna som finns runt Jerusalem. Efter några månader, när Kendall hade rest hem, fick dock den lutherska församlingen ett mycket kyligt besked från pastor Kendall: "Jag beklagar, men för min församling är Israel mycket viktigare än Jesus."

Kallar judarna "Guds egendomsfolk"

När man studerar det som de flesta judar skriver i böcker och på Internet idag så stöter man lätt på kristendomsfientlighet. De "kristna" sionisterna är inte heller till någon hjälp, ty de talar bara om ett jordiskt Jerusalem. Och det är inte judarna behjälpta av – de behöver bli frälsta, som judarna på Jesu tid, och kristensionisterna gör dem en björntjänst när de bara talar om staten Israel och inte om judarnas ofrälsta liv utan Kristus. Lars Enarson, som nyss har skrivit en bok och har föredrag på TV Norge kallar oblygt judarna i Israel för "Guds egendomsfolk" och säger att Jesus egentligen hette "Jehoshua." Jesus kunde säkert hebreiska. Men jag tror han talade araméiska. Vad var det för språk Han talade på korset?

Kristendomsfientlighet

Jag vill här citera två samtida judiska röster vad de säger om "kristna frälsningsförsök" och annat. Först Meira Bat Araham (3) :

Hon säger det så här: "Kanske den mest försåtliga, farliga och hatfulla antisemitismen är mer utstuderad, inte så lätt att upptäcka, är mer en provokation än kritik. Den antisemitismen är social och kan karaktäriseras som 'känslosam, passionerad antisemitism.' Jag talar om de evangeliska kristna, och särskilt (sydstats) baptisterna, som försöker att ÄLSKA IHJÄL OSS" (betoning i original).

"Under Lagen Om Tillbakakomst' (LOT), som denna är definierad av Israels Högsta Domstol, kvalificerar sig varken 'Jews for Jesus' eller 'Messianska judar' som (äkta) judar. Rabbinerna i USA tillåter inte judar som tror att Jesus är Messias få en judisk begravning eller bröllop där de personligen är inblandade eller medvetet låter en jude konvertera till kristendomen. Judar som tillbeder Jesus som Messias eller G-ds son anses som avfälliga.

Detta faktum avskräcker inte de kristna från deras strategi. De fortsätter att främja falsifikatet att en jude kan vara en kristen eller tillbedja och dyrka Jesus utan att förlora sin plats i judenheten.

"Att missionera för judar är något som äger rum på många platser. Jews for Jesus är fena på att missionera i gathörn. En del av dessa olika grupper har gått med i traditionella synagogor och försöker arbeta inifrån för att påverka med sina idéer.

"Försöken att få judendomen att rosta genom den form av evangelisering som beskrivs ovan är kanske den farligaste form av antisemitism som existerar i USA idag. Ingenting är viktigare i denna tid inom vårt eget samhälle än att bekämpa dessa företeelser," säger Meira.

"Inget är viktigare än bevarandet av vår samhällskropp än att beskydda våra mera utsatta vänner från ett ointelligent accepterande av kristna principer som är tvärs emot vår kunskap om G-d och skälet till att vi är här på jorden. Försvaret för judendomen kräver att vi alla enar oss för att kämpa mot missionerandet och räcka ut en hand till de som redan har dukat under och därigenom försäkra oss om vår framtid som G-d har lovat."

Tro det den som vill. De första judarna som blev kristna på Jesu tid skulle nog inte hållit med henne. Och då menar jag Jesu lärjungar, och apostlar som Petrus och Paulus. Här har vi läst att Jesus inte är viktigare än judendomen på hennes eget lingua franca.

"Men när folket strömmade till tog han (Jesus Kristus) till orda och sade: »Detta släkte är ett ont släkte. Det begär ett tecken, men intet annat tecken skall givas det än Jonas' tecken." (Luk. 11: 29)

"Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod icke kunna få Guds rike till arvedel; ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel." (1 Kor. 15: 50)

" I skolen driva ut ifrån eder den som är ond." (1 Kor. 5: 13)

MEN JUDARNA ÄR VÄL INGET ATT VARA RÄDD FÖR?

Jag blir ibland trött på både judar och kristensionister, hur "kristna" de senare än säger sig vara. Läs detta som exempel:

"I april 2007 kände en Mellanösternforskare sig hotad av 'Israelvänner.' Den kända forskaren berättar att hon många gånger blivit fysiskt angripen ute på gatan av 'ivriga' Israelsympatisörer som är starkt kritiska mot hennes arbete med konflikten i Israel.
- Det är svårt att missuppfatta flera sådana hänvisningar jag har fått på något annat sätt – bland annat en livlig beskrivning av hur jag kommer att brinna i helvetet, säger forskaren Henriksen Waage i en intervju i
Søndagsavisa på NRK P2 idag.

'Det har hänt att jag blivit slagen i huvudet medan jag går ute på gatan. Man skriker åt mig när jag blir igenkänd på restaurang. Men jag har ju ändå som forskare plikt att förmedla mina forskningsresultat. Jag varken vill, skall eller bör skrämmas till tysthet', sade mellanrum Waage til NRK.' "

Det är så tokigt så att om det var roligt skulle jag skratta.

Löper amok på Purimsfesten

Mörkrädd kan man minst bli när man tänker på hur det var i gamla Sovjetunionen med Lenin, Stalin (halvjudar) Trotskij, Dzerzjinskij, Kaganovitj (Lazar och Moishe) Beria och Berman och deras judiska hämndgiriga purimsfest mellan åren 1917-1991. Av 388 politiska kommissarier i den första sovjetregeringen var ca 80% judar. De skulle gett mig stora skälvan när de kom i sina grå soldatkappor på jakt efter någon att misshandla och mörda. Vill du veta mer om det så gå till mina artiklar.

Man bör även komma ihåg judiska skräcködlor som Rozalia Salkind, Natasha Krupskaja och kanske också Sovjets ambassadör i Stockholm på den tiden, Alexandra Kollontaj, som sade:

"Kärlek för mig är som ett glas vatten."

Sådana "doktriner" spred sig snabbt Sverige. Stackars hennes barn, och hennes Andas barn. Ingen som helst moral.

Judarnas förste "messias" hette Bar Kochba. Han levde strax efter Jesu tid. En annan messias hette Zabbatai Zevi, som utropades till judarnas messias år 1666. Han firade purimsfesten med ett klimax : ljusen släcktes och man bytte fruar i en sexorgie. (4)

Den senaste messiasfiguren, Menachem Mendel Schneerson, utropades så sent som på 1990-talet till messias. Han hyllades av president George W Bush som utfärdade ett statligt dokument om honom.

Kristensionisten Kendall får brev av rabbinen David Rosen (5)

Låt oss se vad en rabbin skriver till en kristen sionist. CITAT:

"Från mitt traditionella judiska perspektiv där det är fariseerna själva som undervisar i rabbinsk judendom, kan Jesus ej ha kritiserat alla fariséer särskilt om han var, vilket jag tror, del av det sällskapet. Att påstå att han ej talade till alla fariseer skulle inte bara vara inkorrekt enligt min mening, det skulle också ge intryck av att Jesus dömde och stigmatiserade en hel samhällsgrupp, vilket säkert skulle vara en total motsägelse mot de mest sublima, religiösa, moraliska värden han predikade om."

Jesus skapade inte en gräddfil exklusivt för judar

Vi måste få lov att kritisera Israel såväl som vilket annat land i världen. Israel är idag ett av de syndigaste länderna i världen.

·         Israelerna gör ca 80 000 aborter om året.

·         Israel är ett av världens mest fördärvade länder när det gäller traficking. Det finns ett bibelord för traficking också, men det gäller många fler länder än Israel:

"Icke heller må du stiga upp till mitt altare på trappor, på det att icke din blygd må blottas därinvid." (2 Mos. 20:26)

Det är kanske därför judarna inte har fått något nytt tempel i Jerusalem!?

David Rosen skriver vidare:

"Jag ser det som viktigt för kristna att erkänna detta, inte bara för jag tror att det inte kan vara sant att Jesus stigmatiserade en hel kommunitet för synder som några har gjort, men också därför att jag vill att kristna skall vara medvetna om hur vi judar ser på oss själva idag. Judar av idag ser sig själva som fortsättningen på den fariseiska traditionen, som normgivande judendom – vår nästa skapad till Guds avbild. (Enligt Talmud är bara judar människor.)

"Saker som arrogans, självrättfärdighet och förakt för andra; avundsjuka, girighet, att tala illa om andra, etc, är ting som anses vara syndfullt ; det anses faktiskt av oss som ett högst icke-fariseiskt sätt att uppföra sig.

"Judisk tradition har i ca 2000 år sett Fariséerna som arvets rabbiner, arvtagare till profeterna och biblisk tradition (bara till Lagen), den äkta Judendomens mästare som är heligt bevarad i Talmud; judarnas religion som den utövats och erkänts till moderna tider." SLUT CITAT.

Och sådant sväljer den kristne RT Kendall med hull och hår. Han är mer illa däran än Göran Larsson på den Kristna ambassaden i Jerusalem och många andra kristensionister i världen.

Här har vi en sann Judas Iskariot!

Judarnas religion är Talmud och Kabbalah

Jesu liknelse om ogräset som växer i åkern (Matt. 13:24-30) är en bra bild på judarnas religion, vilken aldrig kan delas av en kristen. De judiska rabbinerna har omtolkat GTs texter allt sedan Mose uppstigande för att hämta tavlorna med De tio Budorden som Gud hade skrivit "med sitt finger" på berget Sinai. I Moses frånvaro hade Israels barn gjort en guldkalv som de tillbad och sedan fått en egen muntlig uppenbarelse från den sägs det. Denna dårskap som Herren senare bestraffade Israels folk med genom Moses, var den första grunden till den muntliga—och sedermera skrivna—tradition som kallas Talmud; en boksamling på ca 6 000 sidor.

Särskilt grova skott

Under exilen i Babylonien sköt det upp särskilt grova skott ur denna rot, och trenden vedertogs före Jesu tid på jorden. Rabbinerna hade redan gjort om intet de Tio Guds Bud, vid den tid då vår Frälsare undervisade här nere. (Mark. 7:1-13). Även Kabbalah, som tilldelades judarna av en "ljusets ängel" (2 Kor. 11:14) är mysticism med en teologi från Satans avgrund som går ut på att fördärva moralen i världen och göra det goda ont (Jes. 5:20) och på det sättet anser de sig kunna hämta upp DEN HELIGA ORMEN från abyssen (avgrunden) som tar gestalt i det de säger är den judiska messias. Kabbalah är också grunden för många ockulta sällskap, som Frimurarna, Teosofin och New Age, etc.

Det som heter Kabbalah är synd och den straffar sig (Se Luk. 11:43; 45-50, Joh. 15:20; Joh. 18:36; 1 Tess. 2:14-16).

De äldstes stadgar, som Kristus kallade denna religion eller "Talmud," svällde i omfång under medeltiden och in i modern tid och är särdeles ondskefull, kristenfientlig och rasistisk i vissa av böckerna i samlingen.

Talmud värdesätts i judendomen högre än Toran (GT), så även i Kabbalah. När Kristus gick härnere talade Han om för de äldste och judafolket att detta är synd och vad straffet skulle bli (Luk. 11:43; Luk. 45-50).

Guds egendomsfolk

Du kan inte vara kristen och samtidigt stödja den internationella judenheten, som hatar och föraktar Jesus och vill utsläcka din tro. Sök efter sanningen, den står i Bibeln!! (Jes. 28:14-16; Jes. 29:10; Jes. 47:13; Jer. 8:8-13; Matt. 16: 5-12; Matt. kapitel 23; Joh. 8:31-59; Gal. 1:13-14; 1 Joh. 4: 2-3 etc etc, och du skall inse, att Guds "egendomsfolk" är den kristna Församlingen på jorden, vilken nationalitet du än har (1 Petr. 2:9-10; Tit. 2:14; 2 Kor. 11:22-24; Apg. 4:12), och inte den sekulariserade staten Israel och den sionistiska rörelsen, eller rabbinerna.

Judar lurar numera pengar från godtrogna nordiska kristna som sänder stora kollektsummor till Israel för att användas till vad som helst. De har i åratal sänt ut små skrifter i den "kristna" sionismens tecken och så har kristensionismen spridit sig som en cancer i Kristi Kropp, som är den kristna kyrkan på jorden. Pingst- och Trosrörelsen skriker sig hesa om att stödja Israel fast sionismen har ateistisk bakgrund som rörelse. Om dessa personer verkligen ville "hjälpa judar hem till Israel" skulle de hjälpa dem att finna Jesus i sina forna hemländer, för i Israel är det förbjudet att missionera.

Det fanns inte något israeliskt land före Abraham. Det är därför fel att tro att judendomen är en ras. Moses betonade detta genom att säga till judarna: "Och du skall betyga och säga inför HERRENS, din Guds, ansikte: ’Min fader var en hemlös aramé…" (5 Mos. 26: 5).

Kristus kallade judarna och, indirekt, alla ljumma kristna för "rikets barn": 

". . . Och jag säger eder: Många skola komma från öster och väster och få vara med Abraham, Isak och Jakob till bords i himmelriket, men rikets barn skola bliva utkastade i mörkret där utanför; där skall vara gråt och tandagnisslan." (Matt. 8:11)

Detta sade Jesus för att fariséerna hade begått den oförlåtliga synden (Mark. 3:28-30; Hebr. 6:4-6). De hade förhärdat sina hjärtan genom att idissla Talmud, och var också medlemmar av ett hemligt brödraskap som bland annat sysslade med att driva ut andar och på ockult väg hela sjuka. Jesus såg allvarligt på judarnas Kabbalah, med vilken de bedrog människorna (Matt.12:22-28). De kallade Jesus för Beelsebul:

Lärjungen är icke förmer än sin mästare, ej heller är tjänaren förmer än sin herre. Det må vara lärjungen nog, om det går honom såsom hans mästare, och tjänaren, om det går honom såsom hans herre. Om de hava kallat husbonden för Beelsebul, huru mycket mer skola de icke så kalla hans husfolk! (Matt. 10: 24-25)

Katolska Kyrkans ekumeniska ansträngningar att skapa en världsreligion

Staten Israel är bara steg ett för den judiska befolkningen i världen. Andra steget på raketen är en ny världsordning med särskilda lagar för hedningar (se Israel – arabernas dilemma om Noahidelagarna).

Katolska Kyrkan kommer att driva fram en världsreligion, ett amalgam av ekumenisk strävan som kommer att acceptera precis vilken religion som helst, buddhism, judendom, islam, new age, och avfallna kristna kyrkor som vill vara med. De äkta kristna kommer att förföljas precis som judarna förföljde den kristna församlingen på apostlarnas tid.(Apg. 23:12) Rom kommer att ha en övervakande roll över den "ekumeniken." Även "Sveriges Kristna råd verkar nu för detta, som är den Stora Skökan (Upp. kapitel 18).

Det tredje steget blir att sionister och världsbyggare producerar en "förödelsens styggelse," Antikrist (1 Joh. 4:2-3). De har vid det laget Världsherravälde, efter en våldsam kataklysm i världen. Antikrist kommer upp med ett fredsfördrag efter det tredje världskriget, som kommer att stå mellan arabvärlden / judar och kristna (7). Någon har sagt att i den yttersta tiden skall det uppstå minst två riken :

1. Det förnyade Romarriket med USA i spetsen, ett försvagat EU och ett starkt Ryssland.

2. Guds Eviga Rike:

"Sedan fick jag se en stor skara, som ingen kunde räkna, en skara ur alla folkslag och stammar och folk och tungomål stå inför tronen och inför Lammet; och de voro klädda i vita, fotsida kläder och hade palmer i sina händer." (Upp. 7: 9; se även Upp. 21: 1-6)

Vill Bush stjäla landet?

Den 9 januari 2008 meddelades det i Nyhetssonen.no, att en delegation judar tänker sända en "bokrulle" till president Bush som varnar honom för att försöka ge bort bitar av Israel i samtalen mellan judar och palestinier, som snart går av stapeln i Amerika. I detta dokument varnar man även Bush för att "stjäla landet från Israel."

"STJÄLA LANDET!" – VAD ÄR DET DÅ SOM SIONISTERNA HAR GJORT I 50- 60 ÅR?

Kristensionister

Kristna sionisters inblandning i krisen i Mellanöstern strävar mot att frammana den konflikt som enligt somligas syn på profetiorna ska påskynda Jesus återkomst. På en gudstjänst hos Livets ord 1990 talade Jan Willem van der Hoeven; grundare av de båda organisationerna International Christian Embassy och International Christian Zionist Center. Han avslöjade där hur långt han var beredd att gå i sina böner för att återsamla judarna i Israel. Och de politiska konsekvenserna är tydliga:

"Jag ber .. Till och med om det krävs antisemitism i Amerika ska Gud använda det för att ta sina miljoner judar tillbaka till Israel! Det måste alltså finnas tillräckligt med plats. Om sex miljoner amerikanska judar är på väg, då kan vi väl inte ge upp Västbanken, eller hur?" (8)

Idag, 2008, säger en annan holländsk kristensionist, Willem Glasshoever så här:

"Israel existerar inte på nåden från FN -- I Matteus kapitel 25 är Jesus kung och domare och skiljer getterna från fåren. Då frågar han: 'vad du gjorde mot en av dessa mina minsta det gör du mot mig, och han menar då Israel'" (se Matt. 25: 32-36!)

Min uppgift som Jesu lärjunge

Min uppgift är beskriven i Matt. 28:mellanrum18-20. Jesus Kristus talar här om att frälsa världen. Men Han talar också om att göra människor till sina lärjungar (adepter) "lärande dem allt vad jag har befallt eder." Mitt mål är inte att framställa Gud som snäll farbror, där man i predikningar utelämnar.alla texter om judarna som Jesus, apostlarna och de första kristna mötte. Mitt mål är att hålla läran om Gud ren från andra religioner, sekter och missuppfattningar i Guds Rike.

SIONISMEN UPPSTOD INTE PÅ BIBELNS TID. DEN BORJADE MED THEODOR HERZL ÅR 1897 VID DEN FÖRSTA SIONISTISKA VÄRLDSKONGRESSEN!

"Vårt undre skikt proletariseras till omstörtare och bildar alla revolutionära partiers underofficerare och samtidigt växer vårt övre skikts fruktansvärda penningmakt."

(Theodor Herzl, sionismens grundare, i boken Der Judenstaat från år 1896)

FLER CITAT SOM BERÖR

Jag har här nedan samlat några citat som kanske gör min artikel mer förståelig.

Först Rom. 2: 28, där det står:

"Den är icke jude som är det i utvärtes motto".

Chaim Weizmann, Jüdische Rundschau, nr. 4, 1920:

"Vi kommer med eller utan er vilja att besätta Palestina. Ni kan påskynda eller fördröja det, men det är bättre för er att hjälpa oss, ty annars kommer vår makt att förvandlas till en världsomstörtande makt."

Ariel Sharon, dåvarande israelisk general i "Yediot Achoronot" den 26 maj 1974:

"Alla terrorister överallt inom Israel liksom i arabländerna och utomlands, måste oskadliggöras för alltid. Jag vet att detta utförs, ty jag har själv planlagt och utfört det."

David Ben-Gurion, Israels förste premiärminister i en bok av Nahum Goldmann med namnet "Den judiska paradoxen", s. 112:

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arabledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land. Visst lovade Gud oss det - men vad betyder det för dem? Vår Gud är inte deras. Vi härstammar från det gamla Israel det är sant, men för över två tusen år sedan, och vad betyder det för dem? Det har varit antisemitism, nazister, Hitler, Auschwitz - men var det deras fel? De ser bara en sak: vi har kommit hit och stulit deras land. Varför skulle de acceptera det?"

Före detta premiärminister Ariel Sharon, general och minister i flera israeliska regeringar; krigsförbrytare, också kallad "Beiruts slaktare." Han var ansvarig för massakrerna i palestinska flyktinglägren Sabra och Shatila i Libanon 1982, och citeras i den israeliska tidningen Yediot Aharonot den 7 juni 1973:

"Israel är numera en militär supermakt. . . . För amerikanerna är det viktigast att Israel är starkt. Alla de europeiska ländernas militära styrkor är svagare än våra. Israel kan på en vecka erövra ett område från Khartoum i Sudan till Bagdad i Irak och ända till Alger."

Yitzhak Rabin i Ha'aretz den 20 Juli 1973:

"Amerikanerna har gett oss vapen så att vi ska använda dem när det är nödvändigt – i vissa fall är det tillåtet för den civiliserade världen att ta kontroll med våld över oljekällorna i hela Mellanöstern."

Ett citat hämtat från boken "Sentenced To Siberia And Exiled From Russia, av pastor Oswald J Smith och pastor Oswald A. Blumit, m. fl. Utgiven av Evangeliipress i Örebro, 1955 med den svenska titel Rysslands apostel. I boken finns ett uttalande av Anatolij Lunatjarskij, en jude som egentligen hette Balich-Mandelstam och var "kommissarie för utbildning" i den första ryska bolsjevikregeringen, en utbildning som råkade sammanfalla med talmudiska föreställningar:

    "Vi hatar de kristna. Även de bästa av dem måste bli betraktade såsom våra värsta fiender. De predikar kärlek till sin nästa och medlidande, vilket är tvärt emot våra principer. Kristen kärlek är ett hinder för revolutionens utveckling. Ned med kärleken till nästan! Vad vi önskar är hat. Vi måste kunna hata, för endast till detta pris kan vi erövra universum. Vi har gjort oss av med jordens konungar, låt oss nu kämpa mot himlarnas konungar."

Bolsjevikernas välde ledde till en otrolig social nöd i Sovjet och dess lydstater, tvärsemot vad de själva trodde det skulle bli. Vi ser sviterna av det än idag. Bara akuthjälp från kristna och andra humanitära organisationer håller människorna i Sovjets f.d. lydstater vid liv. Så gick det med det socialistiska experiment där människan försökte göra sig av med Gud.

KARL (EGENTLIGEN: MOSES MORDEKAI LEVI) MARX VAR SON TILL TIO RABBINER I EN FÖLJD. SOM JUDISK RÅDGIVARE ÅT HONOM VERKADE RABBINEN MOSES HESS.

VÅR HERRE ÄR JESUS, KONUNGARNAS KONUNG OCH HERRARNAS HERRE OCH HAN KOMMER SNART TILLBAKA! HALLELUJA!

En reporter samlade uppgifter på en ungdomskonsert.

Då utspann sig följande ordväxling:

"Vad är det som är så häftigt med Jesus?", frågade reportern.

En långhårig ung man svarade glatt: "Att han röjde i templet."

Det tycker jag var bra sagt.

NOTER:

(1) John S. Torell i The Dove, Winter 1995

(2) Statement by R.T Kendall

(3) Meira Bat Avraham: The Perfidious Plot To Convert Jews

 http://www.jdl.org/enemies/quiet_holocaust/

(4) Kjell Sjöberg: Låt varna er! Förlag Bro, Malmö 1993, sid. 122

(5) R.T. Kendall & David Rosen: The Christian and the Pharisee.

Rabbinen David Rosen skriver brev till R.T. Kendall,

http://hachettebookgroupusa.com/books/43/0446697346/chapter_excerpt24159.html

(6) Israel – arabernas dilemma

(7) Amerikanskt ordspråk

(8) Rasmus Malm, DN

Läs också http://www.savethemales.ca/

 
UPPDATERING 11/1 2008:

TALMUD

I evangelierna kallar Jesus Talmud för de äldstes stadgar, som inte har något med Mose lag att göra. Talmud spelar dock stor roll även för dagens "sekulära" judar. Detta bevisas bl.a. av den närmast totala bristen på biltrafik i staden Jerusalem på sabbaten (lördagen), då de flesta judar inte vill köra bil.

För judarna står Talmud över Toran (GT). I Talmud heter det:

"Min son, var mer noga i att iakttaga de skriftlärdes ord än orden i Toran."

 (Erubin 21b)

"En jude får skända en icke-judisk flicka, när hon har fyllt 3 år och en dag."

(Talmud, Aboda Sara 37a).

VAD SÄGER VÅR HERRE, JESUS KRISTUS MESSIAS OM DETTA?

"Låten barnen komma till mig och förmenen dem det icke; ty Guds rike hör sådana till."

(Luk. 18:16)

"Den som förför en av dessa små, som tro på mig, för honom vore det bättre, att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup." (Matt. 18:6)

HOMOSEXUALITET OCH INCEST

När beslutet om homoadoptioner skulle fattas i riksdagen ville kristdemokraterna visa det orimliga i att ett barn har två mammor eller två pappor. De beställde då en undersökning från den judiske läkaren Jerzy Einhorn. Hans utlåtande hamnade säkert rätt snabbt längst ned i pappershögarna, eftersom det löd:

"Jag ser ingen som helst anledning till varför inte homosexuella skulle kunna bli lika goda föräldrar till adopterade barn som andra."

     "Om ett barn av hankön har en homosexuell relation med sin fader, är båda ansvariga för incest såväl som homosexuell aktivitet. Men om den sexuella relationen består i umgänge med sin faders kvinnliga väns sexuella organ, borde sonen vara ansvarig för sina sexuella relationer till sin moder, kanske." (Rabbi Joseph Babad, Minchat Hinuch 189-1)

"d.v.s., en man som blir fader kan kallas moder vid vissa omständigheter."

(Kommentar till citatet ovan från Rabbi Michael J. Broyde i Jewsweek, 28/1 2003)

JUDENDOMEN ACCEPTERAR MÄNSKLIG KLONING

"Innebär genetisk ingenjörskonst att man överträder judisk lag eller skapar processen resultat som uttryckligen är förbjudna i lagen? Utgör den ett angrepp av tron på en Gud som skapade världen? Det svar man då kommer fram till, är utan tvekan ett nej."

(Chefsrabbinen i Bryssel, Albert Guigui)

TALMUD ACCEPTERAR MORD PÅ GUD OCH MÄNNISKOR

"Jesus var skyldig till trolldom och avfall; han förtjänade att avrättas."

(Talmud, Sanhedrin 43a)

"Om man drar upp en goj ur en grop, som han fallit ned i, så gör man sig skyldig till avguderi därmed." (Talmud, Avoda Zara 20a)

"En goj som bara kastar ett öga i Talmud är dömd till döden, ty det är skrivet att det är vårt arv, icke deras." (Talmud, Sanhedrin 59a).

VAD JESUS SADE OM "DE ÄLDSTE"

"I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tron I icke, just därför att jag talar sanning." (Joh. 8: 44-45)

"SÅ FÖRDE DE NU JESUS BORT TILL ÖVERSTEPRÄSTEN, och där församlade sig alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärde. Och Petrus följde honom på avstånd ända in på översteprästens gård; där satt han sedan tillsammans med tjänarna och värmde sig vid elden.

Och översteprästerna och hela Stora rådet sökte efter något vittnesbörd mot Jesus, för att kunna döda honom; men de funno intet. Ty väl vittnade många falskt mot honom, men vittnesbörden stämde icke överens. Och några stodo upp och vittnade falskt mot honom och sade: 'Vi hava själva hört honom säga: 'Jag skall bryta ned detta tempel, som är gjort med händer, och skall sedan på tre dagar bygga upp ett annat, som icke är gjort med händer.' Men icke ens i det stycket stämde deras vittnesbörd överens.

Då stod översteprästen upp ibland dem och frågade Jesus och sade: 'Svarar du intet? Huru är det med det som dessa vittna mot dig?' Men han teg och svarade intet. Åter frågade översteprästen honom och sade till honom: »Är du Messias, den Högtlovades Son?' Jesus svarade: 'Jag är det. Och I skolen få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma med himmelens skyar.' Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: 'Vad behöva vi mer några vittnen? I hörden hädelsen. Vad synes eder?' Då dömde de alla honom skyldig till döden. Och några började spotta på honom; och sedan de hade höljt över hans ansikte, slog de honom på kinderna med knytnävarna och sade till honom:'Profetera.' Också rättstjänarna slogo honom på kinderna.

Michael McDewitt i ett E-mail till JDL 1/1 2008:

http://www.jdl.org

"Bush är bara en marionett åt sionisterna som styr Israel med sionistiska neocon som omger honom. Perle, Feith och Wolfowitz för att nämna några. Det skulle vara underbart att se judar och palestinier leva i fred, men det kommer aldrig att hända förrän sionisterna blir utsparkade ur den israeliska regeringen för gott. Det är bara sorgligt för Israels folk att de leds av de här monstren, lika sorgligt som att vi är ledda av Bush och Cheney's sammansvärjning.

Jag misstänker att folket i Israel skulle älska att leva i fred. Jag tror inte att de är annorlunda än vi här i USA, men ledarna i båda länder verkar vara besatta av krig och aggression. Båda regeringarna har övertygat folket att de ska leva i skräck, och att det endast är genom deras regeringar de kan var trygga. I själva verket är det förstås inte våra regeringar som gör att vi kan känna oss trygga.

Jag ska kontakta mina vänner i Israel så de gör uppror och avsätter sionisterna, precis som vi desperat försöker få undan Bush och Cheney. Frid till er, mina judiska bröder och systrar i Israel, många, många av oss står med er och har förstått att även ni är ledda av brottslingar."

(Mail till Jewish Defense League från Michael McDevitt. (Översättning: Torbjörn Johansen)

LAGAR OM ÖVERGREPP PÅ SMÅ BARN I TALMUD

Talmud, Ketubot 11b i Talmud i hebreisk text

"Om en vuxen man har samlag med en liten flicka som är mindre än tre år är alla överens om att detta inte är någon betydelsefull sexuell handling, ty att ha samlag med en liten flicka när hon är mindre än tre år är som att sticka fingret i ögat. Precis som den tår som fälls då fingret sticks i ögat kommer att ersättas med en ny tår, så kommer också mödomshinnan hos den lilla flickan som är mindre än tre år bli återställd, ty hennes mödomshinna växer tillbaka."

Talmud, Ketubot 11b, från Talmud, Steinsaltz Edition," vol. 7, s. 145, Random House, New York, 1991


Madonna, "Kaldeens dotter," Jes. 47.
Högsta ledare i världen för New Age
Notera de judiska symbolerna i
bakgrunden.


Gå tillbaka till Svenska sidan