Hel och full förlåtelse.

När jag själv har legat sjuk, har jag många gånger kommit att reflektera över vilket slag av besökare jag nu skulle önska mig, och jag har alltid kommit till samma resultat. Jag skulle vilja, att besökaren kom till mig med den hela och fulla förlåtelsens evangelium. Visst vet jag mina brister. Jag är nogsamt medveten om min ofullkomliga vandel. Jag är medveten om mina många försummelser. Jag är medveten om hur eländigt jag fullföljt min kallelsegärning. Jag vet en del om mina synder och misstag, fastän jag inte vet lika mycket om dem som Herren vet. Jag vet ändå tillräckligt för att kunna bli nedslagen.

Därför behöver jag ett fullständigt evangelium och full avlösning för alla mitt livs synder. Jag skulle vilja höra ordet: "Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull" Jes 1: 18.

Den sjuke behöver full absolution för alla sina synder, så att han kan få samvetsfrid. Och de ord vi här läste garanterar full absolution. Också dina synder kan vara scharlakansröda. De är många, och de har begåtts så många gånger. Också samma synder.

Det berättas, att man förr i tiden framställde scharlakansröda tyger så, att purpurn gång efter annan gneds in i tyget, och till sist blev det purpurrött. Detta är en lämplig beskrivning på en sådan människas vandel, som gång på gång begår samma synder och till sist får dem att lysa blodröda.

Men Jesu Kristi förlåtelse gör också de blodröda synderna snövita. Jesu blod renar de scharlakansröda synderna, så att de blir som vit ull. Detta är visserligen svårt att tro, när samvetet förebrår och Satan anklagar, men det är sant trots allt. Guds nåd får aldrig mätas med människomått, utan måste mätas med himmelska mått, för han säger själv: "Ty så hög som himrnelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som frukta honom" Ps 103: 11.

Syndernas förlåtelse måste mätas med himmelska mått. Och det himmelska måttet är, att en droppe av Guds Sons blod räcker för att utplåna hela världens synd. Den räcker således också för att utplåna din synd. Du behöver inte nu anstränga dig att tro detta, för detta är ett fullbordat faktum, om du tror det eller ej. Världens synd är utplånad. Det skedde på Golgata kors. Syndernas förlåtelse hör alla till, också dig. Man blir visserligen inte delaktig av den, om inte syndaren öppnar sitt hjärta för Herren och låter Herren genom sitt Ord och sin Ande driva ut all kärlek till synden ur hjärtat. Men det vill du ju gärna låta honom göra.

Herre, i dag är jag så trött och svag,
att jag inte ens orkar komma till dig.
Kom du till mig och lägg din barmhärtiga
hand på min heta panna. Tala du, nåderike
Frälsare, till mitt hjärta de ord, som det
nu innerligast längtar efter. Säg mig,
att du älskar mig. Säg, att du älskar
syndaren, också den store syndaren,
som längtar efter befrielse från allt ont.
Det längtar jag efter. Kom och gör mig fri.

Bibelord att meditera över: Ps 103: 8-10. Matt 18: 21-22.

Från "Tröstens Gud" av Urho Muromaa.