20 September

"Sade jag dig icke, att om du trodde, skulle du få se Guds härlighet?'' Joh 11: 40.

MARIA och Marta kunde ej förstå sin Herres handlingssätt. Bägge sade till Honom: "Herre, hade du varit här, så vore min broder icke död." Bakom detta tycka vi oss läsa deras tankar: "Herre, vi förstå ej, varför Du dröjt så länge, Vi förstå ej, huru Du kunde låta den man dö, som Du älskade. Vi kunna ej förstå, huru Du kunde låta sorg och lidande föröda våra liv, då Du genom Din närvaro kunde ha hindrat alltsamman. Varför kom du ej? Nu är det för sent, ty han har redan varit död i fyra dagar." Och till allt detta hade Jesus blott att säga dem en stor sanning: "Det är möjligt, att du nu icke förstår, men jag säger dig, att om du trodde skulle du få se."

Abraham förstod ej, varför Gud begärde, att han skulle offra sin son, men han förtröstade. Och han fick se Guds härlighet, då den älskade sonen blev återskänkt. Mose kunde ej förstå, varför Gud skulle hålla honom förtio år i öknen, men han förtröstade, och han fick se, då Gud kallade honom att befria Israel ur träldomen. Josef kunde ej förstå sina bröders grymhet, den bedrägliga kvinnans falska vittnesbörd, de långa åren då han orättvist måste sitta i fängelse, men han förtröstade på Gud, och fick slutligen se Guds härlighet i allt detta.

Jakob kunde ej förstå den besynnerliga skickelse, som tillät samme Josef skiljas från faderns kärlek, men han fick se Guds härlighet, då han återfann sonen som ståthållare hos en mäktig konung, vars liv och stora folk han räddat undan döden.

På samma sätt är det kanske i ditt liv. Du säger: "Jag förstår ej, varför Gud berövade mig min skatt, och varför prövningen så får ansätta mig. Jag förstår ej de slingrande vägar, längs vilka Herren leder mig, ej heller varför mina tankar och planer, som jag trodde vara goda, skulle gäckas. Jag förstår ej, varför jag så länge får vänta på de välsignelser, som jag dock är i så stort behov av."

Min vän, du behöver ej förstå alla Guds vägar med dig, Guds mening är icke heller, att du skall göra det. Du väntar ej, att ditt barn skall förstå dig, men du vill att det litar på dig. En dag skall du få se Guds härlighet i de ting, där du ej förstår Honom. — J. H. McC

"Tron, det helga, höga,
underbara öga,
stärk uti min själ!
Äkta pärlan klara
väl åt mig bevara
till mitt högsta väl!
"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.