19 September

"Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen." Joh 15: 1.

DET är trösterikt att tänka, att prövningen, i vilken form den än må komma till oss, är en himmelsk budbärare, som bringar oss något från Gud. I timligt avseende kan den synas skadlig, ja rentav förödande, men i andligt avseende skall den medföra välsignelse. Många av de rikaste välsignelser vi fått i det förflutna ha varit en frukt av sorg och smärta. Vi bör aldrig glömma, att återlösningen, den största välsignelsen i världen, är resultatet av den största smärtan. Under vinträdets beskärningstid, då kniven tränger djupt och smärtan är svår, är det outsägligt trösterikt att läsa: "Min Fader är vingårdsmannen."

Doktor Vincent berättar, att han en gång besökte ett stort växthus, där vinrankorna hängde fulla av läckra druvklasar. Ägaren omtalade för honom följande: "Då min nya trädgårdsmästare kom, sade han, att han ej ville ha något att göra med dessa vinstockar, om han icke först fick beskära dem ända in till stammen. Han gjorde det också, och vi hade inga druvor på två år, men detta är nu resultatet."

Denna erfarenhet tillämpad på det kristliga livet är mycket betecknande och lärorik. Det ser ut, som skulle kniven förstöra vinrankan. Trädgårdsmästaren synes skära ned den helt och hållet. Men han tänker på framtiden, ty han vet, att slutresultatet skall
bli ett rikare liv och mera frukt.

Det finns välsignelser vi aldrig kunna erhålla med mindre vi äro villiga att betala det smärtsamma priset. De kunna fås blott genom lidande. — Dr. Miller.

"Jag har vandrat en mil med Glädjen,
under livligt samtal färden gick,
men visare blev jag dock icke,
av allt vad jag höra fick.

Jag har vandrat en mil med Sorgen,
och icke ett ord blev sagt,
men o, huru mycket jag undfick
av visdom, av råd och makt.
"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.