3 September

"Och han såg dem vara hårt ansatta, där de rodde fram." Mark 6: 48.

GENOM ivriga försök och ansträngningar åstadkommes ej det arbele som Gud har givit människan att fullgöra. Blott Han själv, som alltid arbetar utan ansträngning och utan att någonsin tröttna, kan utföra det arbete Han anvisar sina barn. Då de förtröstansfullt lita på, att Han gör det blir det väl och slutgiltigt utfört. Vägen till att låta Honom verka genom oss, är, att vi genom tron så fullkomligt bliva delaktiga av Kristus, att Han mer än fyller vårt liv.

En man, som hade lärt sig denna hemlighet, sade en gång: "Jag kom till Jesus och släckte min törst, och jag tror ej, att jag någonsin mera skall törsta igen. Mitt valspråk är. 'Överansträng dig ej, utan överflöda', och det har åstadkommit den stora förändringen i mitt liv."

Det fordras ingen ansträngning för att överflöda. Det är helt enkelt omöjligt att icke göra det. Det är det normala livet, så fullkomnar Gud oss dag för dag genom sin allsmäktiga kraft, och det är härtill Jesus inbjuder oss.

I uppståndelsens stillhet är uppståndelsekfaft.

"Har du funnit din viloplats i Jesus,
som en gren uti Guds vinträd ympad in?
Där är ro från sorg och nöd uti bönens stilla vrå.
Där kan seger, ständig seger bliva din.
"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.