2 September

"Åt eder har ju förkunnats — — att lida." Fili 1: 29.

GUDS skola är underbar. Många av dess läxor bli genomstavade under tårar. Richard Baxter sade: O, Gud, jag tackar Dig för Din kroppsliga tuktan under femtioåtta år." Han är ej den ende, för vilken prövningen förvandlats till seger.

Snart ha vi genomgått vår himmelske Faders skola. Terminen blir för varje dag kortare. Låt oss ej rygga tillbaka för den svåra läxan, ej heller våndas under det tuktande riset. Kronan skall blott bliva härligare och himlen ljuvligare, om vi glatt uthärda ända till slutet och med heder avsluta vår skolgång.

Det finaste kinesiska porslinet brännes åtminstone tre, ja, till och med flera gånger. Dresdener-porslinet brännes alltid tre gånger. Varför måste det uthärda en sådan hetta? En eller två gånger borde vara nog. Nej, för att guldet och karmosinfärgen skola bli hållbara och framträda vackrare, måste porslinet brännas så många gånger.

I det mänskliga livet formas vi enligt samma principer. Våra prövningar bliva inbrända i oss en, två, och tre gånger. Genom Guds nåd framträda de vackra färgerna för att evigheten igenom göra det.

"Nog kostar striden månget hjärterop
och i det tysta många heta tårar,
håll ut i tron, ty ur ditt smärtedop
uppspira för Guds rike nya vårar
"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.