24 Oktober

"Se, jag gör dig till en tröskvagn, ny och med skarpa taggar." Jes 41: 15.

EN JÄRNTACKA, värd fem dollar, är, då den blivit smidd till hästskor, värd tio dollar. Om den smides till nålar, är den värd trehundrafemtio dollar. Ifall man förfärdigar pennknivsblad av den, är den värd trettiotvåtusen dollar, och göres den till urfjädrar, är dess värde tvåhundrafemtiotusen dollar. Vilken hård behandling har icke den stackars tackan fått genomgå, förrän den fått detta värde! Men ju mer man har bearbetat och hamrat den och låtit den uthärda både eldens hetta, slag och slipning, desto större har dess värde blivit.

Må vi härav lära oss att bli stilla, tysta och tåliga. De som lida mest kunna giva mest, och det är genom smärta, som Gud vinner det bästa resultatet för sitt namns förhärligande och vi bli andra mest till välsignelse.

"De stora gåvornas Herre
går inte en enda förbi.
Han lyss till det hjärta, som tonar
på lidandets melodi.
Väl dig, om ur prövningssmärtan
du ödmjuk och stark kan gå,
väl dig, om ditt lidande lärt dig
de lidande bättre förstå!
"

Livet är fullt av gåtor. Ja, det vore alldeles obegripligt, om vi ej trodde, att Gud håller på att bereda oss för tillfällen och uppgifter, som vänta oss bortom förlåten i oförgänglighetens värld, där fullkomliga andar behövas för särskild tjänst.

"Den svarvstol, som har de skarpaste knivarna, utför det finaste arbetet."

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.