28 November

"Österland och västerland uppfyller du med jubel." Ps 65: 9.

STIG bittida upp och begiv dig till berget för att se, huru Gud skapar morgonen. Den matta gryningen ger vika, då Gud skjuter solen fram mot horisonten. Alla slags färgnyanser och skiftningar uppstå, vilka flyta samman till fullkomligt ljus, då solen i hela sin glans går upp. Då dagens konung majestätisk skrider fram, och låter ljuset flöda över jorden med alla dess sköna dalar, lyssna då till den himmelska kören, när den sjunger om Guds allmakt och om morgonens härlighet.

"Jag hör Hans röst, där sommarvinden susar,
där lunden sjunger och där floden brusar;
jag hör den ljuvast i mitt hjärta tala
och mig hugsvala.
"

Morgonens klara, rena ljus väckte i mitt hjärta längtan efter sanningen, som allena kan göra mig ren och skär säsom morgonen, och som förmår stämma mig i harmoni med naturen omkring mig. Och östanvinden lärde mig att hoppas på den Gud, som först inblåst livsande i min näsa, att Han måtte fylla mig med sitt liv, sitt sinne och sin Ande, så att jag blott skulle tänka Hans tankar och leva Hans liv, återfinnande däri mitt eget, blott oändligt mycket härligare. Vad skulle vi, stackars människobarn, göra utan Guds nätter och morgnar? — George Mac Donald.

Vad jag saknat hos mig har jag funnit i dig,
o, min Herre, min konung och Gud,
men så länge jag väntade något av mig,
var Din sabbat ett krävande bud.

Att förhärliga Dig är min lust och min fröjd,
och jag vet att det underbart sker,
då jag tror allt fullkomnat på Golgata höjd
och mig helt åt Din gärning uppger.

H. Schager.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.