23 November

"Du har låtit ditt folk se hårda ting." Ps 60: 5.

JAG har alltid varit glad över att psalmisten sade till Gud, att en del ting voro hårda! Detta är icke heller något misstag; det finns hårda ting i livet. Jag fick några vackra, blekröda blommor i somras, och då jag tog emot dem, frågade jag: "Vad är detta för blommor?" Svaret lydde: "Det är klippväxter, de växa och blomma blott på klipporna, där man ej kan spåra någon jord." Mina tankar leddes då till de Guds blomster, som växa på hård grund, och det förefaller mig, som skulle Gud för dem hysa en särskild ömhet, vilken Han måhända ej hyser för sina liljor och rosor. — Margaret Bottome.

Livets prövningar avse att utveckla och icke att bryta oss. Olyckan kan ödelägga en mans affär, men bygga upp hans karaktär. Det slag, som utifrån drabbar en människa, kan bli till den största välsignelse för hennes inre liv. Om Gud för i vår väg något svårt, så var viss om att den verkliga faran, den verkliga olyckan är den förlust vi göra, om vi rygga tillbaka eller göra uppror.

"Ju större kors, ju bättre kristen;
med korset luttrar Gud oss här;
i nöden, sorgerna och bristen
Han kommer oss allt mera när;
då styrker Han vår svaga tro,
då giver Han vårt hjärta ro.
"

"Gud får sina bästa stridsmän från bedrövelsernas branta stigar.''

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.