17 November

"Hören vad den orättfärdige domaren här säger. Skulle då Gud icke skaffa rätt åt sina utvalda, som ropa till honom dag och natt, och skulle han icke hava tålamod med dem? Jag säger eder: Han skall snart skaffa dem rätt." Luk 18: 6-8.

GUDS tider rätta sig icke efter din vink. Om det första slaget mot flintan ej frambringar elden, måste du slå på nytt. Gud skall höra vår bön, men det kan hända, att Han icke besvarar den vid den tidpunkt vi utsatt. Han skall uppenbara sig för våra sökande hjärtan, men ej just då, och där vi enligt våra egna förväntningar bestämt. Därför behövs det uthållighet och enträgenhet i bönen.

Under stålets, flintans och svavelstickornas dagar måste vi gång på gång slå eld, kanske ett dussintal gånger, förrän en gnista uppstod i fnösket, och vi voro mycket tacksamma, om det slutligen lyckades.

Skola vi icke vara lika ihärdiga och hoppfulla i fråga om himmelska ting? Vi ha större utsikter att lyckas häri, än vi hade beträffande stålet och flintan, ty vi få stödja oss på Guds löften.
Låt oss aldrig misströsta. Tiden, då Gud förbarmar sig, skall komma, ja, den har redan kommit, om tiden för oss att tro är inne. Bed i tro, utan att vackla; men upphör aldrig att bedja därför, att Konungen dröjer med svaret. Slå på nytt på stålet. Låt gnistorna flyga och håll fnösket i beredskap. Inom kort skall du få ljus. — C.H. Spurgeon.

Jag tror icke, att det i Guds rikes historia någonsin hänt, att en rätt bön framburen i rätt sinne för alltid skulle ha lämnats obesvarad.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.