7 November

"Men allt det som var mig en vinning, det har jag för Kristi skull räknat såsom en förlust." Fili 3: 7.

DÅ den blinde predikanten George Matheson begrovs, smyckades hans grav med röda rosor till åminnelse av hans självuppoffrande, i kärlek utgivna liv. Denne man, som så vackert och uttrycksfullt hyllades på detta sätt, skrev:

"O Kärlek, som ej ändrar sig,
i Dig min trötta själ har ro.
Mitt liv, mitt allt jag giver Dig,
att det i Dig, Oändelig,
blir rikt på bön och tro.

O Ljus, som lyser vägen klart,
min svaga fackla Dig jag ger,
och i Din solskens glans allt snart,
då hjärtat ljuset funnit har,
i härlighet sig ter.

O Fröjd, som kom med smärtans våg,
mitt hjärta nu odelat tag.
Jag genom regnet bågen såg,
och bakom dunklet löftet låg
om tårlös morgondag.

O Kors, som uppåt blicka bjöd,
att dig ej fly mig styrka giv.
Låt mig för världen vara död —
försoningsfloden purpurröd
mig skänker evigt liv.
"

Sägnen förtäljer om en konstnär, som funnit hemligheten till en underbar röd färg. Ingen annan artist kunde efterhärma denna. Hemligheten med färgen dog med mannen. Men efter hans död upptäcktes ett ärr ovanför hans hjärta. Detta uppenbarade, varifrån den oförlikneliga färgen på hans tavlor härstammade. Av denna sägen lära vi oss, att stora resultat aldrig kunna nås, höga strävanden ej lyckas, intet av stort värde åstadkommas i världen, utom på bekostnad av vårt hjärteblod.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.