3 November

"De skola finna — betesplatser på alla kala höjder." Jes 49: 9.

GOTTKÖPSKRAM erhåller man för billigt pris, men de sörsta tingen måste köpas dyrt. Det högsta måttet av kraft köpes alltid med blod. Du skall nå tinnarna, om du blott har blod nog att giva. Detta är alltid betingelsen för att intaga de heliga höjderna. Det verkliga hjältemodets historia är tecknad med offerblod. Livets och karaktärens högsta värden föras ej till oss av kringirrande vindar. Stora själar ha stora sorger.

"Den, som Han till ära vill upphöja,
måste grundligt förödmjukas först.
Den sig måste allra djupast böja,
som uti Hans rike skall bli störst.

Herren sina mest förtrogna vänner
härliggjorde genom bitter nöd.
Den, som ljuvast Jesu kärlek känner,
djupast smakat egna jagets död.
"

Vår förmåga att känna Gud växer, då vi av Honom föras in i förhållanden, vilka tvinga oss att leva av tro. Låt oss därför, då svårigheterna hopa sig på vår väg, tacka Gud, för att Han gör sig möda för vår skull och stöda oss mot Honom.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.