26 Mars

"Lyft upp dina ögon och se, från den plats där du står, mot norr och söder och öster och väster. Ty hela det land som du nu ser skall jag giva åt dig" 1 Mos 13: 14-15.

ALLT vad den helige Ande inger dig i hjärtat, har Han för avsikt att också uppfylla. Svinga dig därför i tron högre upp och gör anspråk på hela det land du skådar.

Allt vad du med trons öga kan skönja, hör till dig. Blicka omkring dig så långt det är dig möjligt — allt är ditt. Allt det du längtat efter att få vara såsom ett Guds barn, allt vad du åstundat kunnat verka för Herren ligger inom räckhåll för tron. Kom blott allt närmare med din uppslagna Bibel och din själ öppen för Andens verkningar och försjunk med hela ditt väsen i Hans närvaro.

Då Han öppnar ditt sinne till att fatta hela sin fullhet, tro att detta är för dig. Mottag för din egen räkning alla löften i ordet. Den hunger Han väckt till liv inom dig, vill Han mätta. Alla dina möjligheter såsom en Jesu efterföljare vill Han taga i bruk. Hela det land dina ögon skåda är givet åt dig.

Han skänker sina nådefulla gåvor i överensstämmelse med den inre uppenbarelsen. Han, som nedlagt instinkten i fågelns bröst, så att den överfar kontinenten för att nå söderns värme, är alltför god för att svika fågeln i dess längtan. Han, som givit fågeln denna instinkt har även skapat vårsolen och de balsamiska vindarna, som hälsa den välkommen vid dess framkomst. — Han, som ingjutit i vårt hjärta ett himmelskt hopp, skall icke bedraga eller svika oss, då vi jaga framåt för att se det uppfyllt.

"Och de funna det som han hade sagt dem" Luk 22: 13.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.