17 Mars

"Bliv kvar där, till dess jag säger dig till." Matt 2: 13.

ACK, oroliga hjärta, som stöter dig mot omständigheternas galler, ängtande efter en vidare verksamhetskrets, låt Gud bestämma dina dagar. Under vardagens enformighet skall du genom tålamod och förtröstan lära dig att modigt stå emot alla påfrestningar, som de större tillfällena i ditt liv kunna föra med sig.

"Att göra, vara eller ej
ingår ej i min traktan, nej!
Jag lämnar detta allt ät dig,
gör som du vill, o Gud, med mig!
Blott ett jag vill utav dig be:
o Fader, lät din vilja ske!

Välkommen, krona eller kors,
ej välja själv jag längre törs;
ej kval, ej ro, ej lust, ej nöd,
ej strid, ej frid, ej liv, ej död,
om intet sådant vill jag be,
blott, Fader, låt din vilja ske!
"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.