10 Juni

"Men vi veta, att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa." Rom 8: 28.

HURU djupgående och vittomfattande är icke denna försäkran av aposteln Paulus! Han säger icke: "Vi veta, att somliga ting", eller "de flesta ting", eller "glada ting" utan allt; från det allra obetydligaste till det mest betydelsefulla; från den allra minsta händelse i de dagliga skickelserna till de största kriserna, verkade av nåden. Och allt "samverkar." Det står ej har samverkat, ej heller skall samverka, utan det är ett pågående verk. Just denna stund, då någon röst höres säga: "Dina domar äro övermåttan djupa", utbrista himmelens änglar, som följa med utvecklingen av Guds stora plan. "Herren är rattfärdig i alla sina vägar och nådig i alla sina verk." Ps 145: 17. "Allt i skön förening samverkar till det bästa." För vävning av ett mönster av harmonisk skönhet erfordras många olika färger, som skilda för sig kanske verka grälla och vanprydande. I musiken behövas många enskilda toner, ja, till och med dissonanser för att skapa harmoni i en hymn. Många enskilda hjul och kuggar äro behövliga för maskinen. Avskilj en tråd, en ton, ett hjul eller en kugge i hjulet, och både skönheten och nyttan äro borta. Men fullborda väven, sammanställ tonerna, foga ihop de olika delarna av järn och stål, och du skall finna, hurusom, resultatet blir harmoniskt och fullkomligt. Här är en läxa för tron: "Vad jag gör förstår du icke nu, men framdeles skall du fatta det." — Macduff

Av tusen prövningar är det icke femhundra, som samverka till det bästa för den troende, utan niohundranittionio av dem plus en därtill. — George Muller.

Han vet, vartill det skall tjäna,
just det, som bekymrar dig nu,
och omsorgen bär Han allena,
o säg, varför ängslas då du?

Han vet, vartill det skall tjäna,
det där och det där och det där!
Så vila med tröst vid det ena:
Han vet, vad av nöden mig är!

Han vet, vartill det skall tjäna,
som nu syns planlöst för dig.
Han vet ju att feja och rena
det guld Han bereder åt sig.

Han vet, vartill det skall tjäna,
ditt hemliga tryckande tvång.
Så lita på Honom allena:
du får det och veta en gång!

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.