4 Juni

"Då drev Herren undan havet genom en stark östanvind, som blåste hela natten." 2 Mos 14: 21.

DENNA vers innehåller ett tröstefullt budskap, som visar oss, hur Gud verkar i mörkret. Gud utförde icke undret för Israels barn först då de uppvaknade och sågo framför sig vägen klar genom Röda havet, utan det skedde under "hela natten". På samma sätt kan ett underbart verk försiggå i ditt liv, just då allt tyckes vara svept i mörker, så att du ingenting kan se. Gud verkar likafullt såväl "hela natten" som under dagen, som följer. Dagen blott uppenbarar Guds verk om natten. Kanhända läsas dessa rader av någon, som just nu befinner sig i ett mörkt rum. Du ville se, men kan det icke. I ditt dagliga liv har du icke ständig seger, och gemenskapen med Herren är icke ostörd: allt ser så mörkt ut. — "Herren drev undan havet — hela natten." Förgät icke, att det skedde "hela natten". Gud verkar, tills dagen bräcker. Du ser det icke, men "hela natten" utför Gud sitt verk i ditt liv, då du tror på Honom. —C. H. P.

"Om prövningar och nöd dig nå
och himlen, från att vara blå,
sig klär i sorgens slöja,
förtvivla icke, tänk då ej:
'Nu blir det alltid mörkt' — o nej,
snart solen skall sig höja.
Är vinden mot, är vinden med,
se stadigt upp åt, verka, bed.
"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.