18 Juli

"Herrens ögon överfara hela jorden, för att han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hängiva sig åt honom.'' 2 Krön 16: 9.

GUD söker en man eller en kvinna, vars hjärta alltid är vänt till Honom och som vill lita på Honom i allt det Han önskar göra. Gud är angelägen att genom varje själ få verka mäktigare än någonsin förr. Tidens klocka visar den elfte timmen.

"Världen väntar ännu att få se, vad Gud kan utföra genom en själ, som helt överlåtit sig åt Honom." Men icke blott världen — Gud själv väntar på en människa, som mera helt än någon annan hittills gjort det, överlåter sig åt Gud, och som är villig att vara intet, på det att Kristus må bliva allt, som vill fatta Guds avsikter och vandra i Hans ödmjukhet, Hans tro, Hans kärlek, Hans kraft, för att, utan att rygga tillbaka, låta Gud utföra sina underbara gärningar. — C. H. P.

Det finns inga gränser för det som Gud kan göra med en människa, förutsatt att hon ej söker sin egen ära.

I ett tal som George Muller efter sin nittionde födelsedag höll till en skara arbetare i Guds vingård, berättade han följande om sig själv: "Jag blev omvänd i november 1825, men först fyra år senare i juli 1829 överlät jag mig helt. Jordiska ägodelar hade nu för mig intet värde längre, begäret efter att uppnå en ställning i samhället var borta, och de världsliga nöjena lockade mig ej mera. Gud, Gud allena hade blivit min lott. Jag fann mitt allt i Honom, och jag behövde intet annat. Genom Guds nåd har detta fortgått, och det har gjort mig till en ovanligt lycklig människa. Det ledde mig till att vinnlägga mig blott om det som har med Gud att göra. Jag frågar eder, mina kära bröder, ha ni fullkomligt överlåtit edra hjärtan åt Gud, eller finns där något ni syssla med utan att taga hänsyn till Honom? Tidigare läste jag litet i Bibeln, men föredrog andra böcker. Efter min fulla överlåtelse har Han uppenbarat sig för mig och skänkt mig outsäglig välsignelse, så att jag av fullaste hjärta kan säga, att Gud är gränslöst god. Ack, var ej tillfredsställd, förrän du ur djupet av din själ kan säga: "Gud är den oändliga kärleken."

Jag ber i dag, att Gud må göra mig till en utomordentlig kristen. — Whitefield.


Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.