1 Juli

"— det skulle fullbordas." Luk 1: 45.
"— mina ord, vilka dock i sin tid skola fullbordas." Luk 1: 20.

"Det kommer nog, vad Gud beskärt mitt hjärta
av ljus och tröst på livets vandringsstig.
Det växer fröjd ur själva sorgens smärta,
som rosens knopp ur törnet bryter sig.
Där hösten nyss drog fram på kalla vingar,
den ljusa vårens glada sång snart klingar,
och åter lövas träden i vår skog.
Det kommer nog, det kommer nog!

Det kommer nog, det skepp, som Gud har lastat;
snart styr det in med glädje i vår hamn!
Det kommer nog det säde, som är kastat
på världens åker uti Jesu namn.
Låt tvivlet ej din andes låga dämpa,
nej, för din själ, för Gud och himlen kämpa,
och sjung med handen på Guds rikes plog:
Det kommer nog, det kommer nog!
"

Matthcw Henry säger: "Vi måste lita på att löftet skall fullbordas, även då alla vägar synas vara stängda." "Ty Guds löften, så många de äro, hava i honom fått sitt 'ja', därför få de och genom honom sitt 'amen' (ske alltså), på det att Gud må bliva ärad genom oss." 2 Kor 1: 20.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.