15 Januari

"Och Herren uppenbarade sig för honom den natten." 1 Mos 26: 24.

HERREN uppenbarade sig för Isak samma natt han drog upp till Beer-Seba. Tror du, att detta var av en händelse? Tror du, att tidpunkten bestämdes av en slump? Eller kunde det likaväl ha skett någon annan natt? Är din mening denna, då misstar du dig storligen. Varför mötte Herren honom just den natten han nådde Beer-Seba? Emedan han då hade kommit till ro. Isak hade haft många besvärligheter därborta i den gamla omgivningen. Man hade hållit på och tvistat om de usla brunnarna. Ingenting kan i längden bli så pinsamt som dylika ihållande småträtor. Isak förnam detta. Därför blev också själva orten honom obehaglig, även efter det tvisterna bilagts. Han beslöt att bryta upp. Han längtade efter ombyte, och så reste han sitt tält fjärran från platsen för den gamla miss-sämjan. Just denna natt kom uppenbarelsen. Gud talade, då stormen därinne lagt sig till ro. Han kunde icke tala, så länge sinnet var upprört. Guds röst kräver inre tystnad. Då anden stilla vilade, kunde Isak uppfånga ljudet av Guds klädnad, som svepte förbi honom. Den stilla natten blev den stjärnklara natten.

Min själ, har du begrundat dessa ord: "Bliv stilla och besinna"? I stunder av förvirring kan du icke uppfatta svaret på din bön. Det har ofta synts dig, som om det skulle dröja för länge, Hjärtat fick intet svar, så länge det ropade och där var oväder, jordbävning och eld. Men den stunden du upphörde att ropa och din hand ej längre klappade på järnporten, kom det länge väntade svaret. Du hade blivit stilla och förgätit din egen smärta för andras. Stillhet är villkoret för att ditt hjärtas bön skall bli besvarad. Låt din egen sorg och dina personliga intressen träda i bakgrunden och gå in i kampen för den allmänna nöden. Då detta har skett, skall Herren uppenbara sig för dig. På himlen, som välver sig ovanom de sjunkande vattnen, skall regnbågen bliva synlig, och i stillheten skall du få lyssna till tonerna från den eviga världen. — George Matheson.

"Stilla, min själ, för Jesus,
bliv uti Hans förbund!
Du har behov att dväljas
med Honom varje stund.
Var skall en väg du finna
här på en villsam jord,
om du ej följer Honom,
lyssnande till Hans ord?
"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.