24 Februari

"Väl gjorde Johannes intet tecken, men allt vad Johannes sade om denne var sant." Joh 10: 41.

DU är måhända synnerligen missbelåten med dig själv. Du har ingen speciell begåvning, inga lysande talanger eller fallenhet för något särskilt. Medelmåttlighet är lagen för din existens. Dina dagar utmärkas av ingenting annat än enformighet och ledsnad. Allt detta till trots kan du leva ett rikt liv.

Johannes gjorde intet under; likväl sade Jesus om honom: "Bland dem som äro födda av kvinnor har ingen varit större än han." Hans huvuduppgift var att vittna om ljuset, och detta må vara din och min uppgift. Johannes var nöjd med att vara blott rösten av en, som ropar, bara människorna ville tänka på Kristus.

Nöj dig med att vara endast en röst, att bliva hörd men icke sedd; en spegel, vars yta förlorat sig i reflexerna av den bländande solen; en bris, som kommer innan ljuset bräcker, för att sedan dö bort, då den nya dagen gått in. — Förrätta dina ringaste och vardagligaste sysslor såsom under Guds ögon. Om du måste leva bland osympatiska människor, var besluten att vinna dem genom kärlek. Om du har begått ett stort misstag, se till att detta icke får fördystra hela livet för dig. Försegla hemligheten i din barm och låt den tvinga dig till att hämta ny styrka och friskhet.

Vi uträtta mera gott, än vad vi själva ha reda på. Säden sås ut, den lilla bäcken rinner upp, människorna bibringas riktiga tankar om Kristus. En dag skall någon hänvisa till den stund, som allra först kom honom eller henne att tänka på Kristus. För min del begär jag icke, att något stort minnesmärke skall resas på min grift.

Jag skall vara tillfreds, blott några enkla människor mötas och säga: "Han var en god man; han utförde inga underverk, men han talade ord om Kristus, som gjorde att jag lärde känna Honom." — George Matheson

Var nöjd med din plats där din Fader dig satt
och önska ej mer än Han ger!
Är Jesus din högsta, din eviga skatt,
vad kunde du önska dig mer!

Nej, ockra med pundet, som Herren dig gett,
Han ser ju på troheten blott!
Var viss att en jämnare väg Han dig lett,
om det hade varit dig gott!
Den plats, där Han satt dig, den passar för dig,
Din Fader har valt den — var stilla och tig vid
Hans ledning.

Många av sina mest värderade arbetare har Gud kallat ur den okända människohopen. Luk 14: 23.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.