20 Februari

"Intet skall vara omöjligt för eder." Matt 17: 20.

FÖR dem som verkligen vilja räkna med Guds bevarande och segrande makt är det möjligt att i livet taga Guds löften såsom de stå och finna dem vara sanna. Det är möjligt att dagligen kasta alla bekymmer på Honom och, efter att ha gjort det, äga en djup frid. Det är möjligt att ha hjärtats tankar och föreställningar renade i detta ords djupaste mening.

Det är möjligt att se Guds vilja i allt och gå in i den med sång och icke under suckan. Genom att helt taga sin tillflykt till den gudomliga kraften är det möjligt att bliva alltigenom stark. Och det är möjligt att de ting, som förut kullkastade alla våra beslut att vara tåliga eller rena eller ödmjuka — där således vår svagaste punkt var att finna — det är möjligt att dessa ting nu erbjuda ett tillfälle att göra synden kraftlös. Och allt detta genom Honom, som älskat oss och som hos oss verkar såväl vad täckeligt är inför Honom som och en djup känsla av Hans närvaro och makt.

Detta är gudomliga möjligheter, och emedan de äro Hans verk, skall den sanna upplevelsen av dem städse komma oss att djupare böja oss inför Honom och lära oss att törsta och längta efter mer. Ingenting mindre kan längre tillfredsställa oss än en vandring med Gud varje dag, varje stund, varje ögonblick — i Kristus genom den helige Andes kraft.

Vi kunna ha av Gud just så mycket vi vilja. Kristus lägger i vår hand nyckeln till skattkammaren och bjuder oss hämta därur allt vad vi behöva. Om en man får tillåtelse att gå in i bankens kassavalv för att där taga för sig och sedan kommer ut igen med en krona i fickan, vems är felet, att han är fattig? Vem bär skulden till, att de troende i allmänhet äga så oändligt litet av de rikedomar, som Gud erbjuder oss för intet?


Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.