8 Februari

"Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände." Matt 28: 20.

TÄNK icke med frukta på livets växlingar och sannolikheter. Kom hellre förtröstansfullt ihåg, att då du möter svårigheterna, skall Gud, vilken du tillhör, föra dig igenom dem. Han har hitintills vårdat sig om dig, och håller du blott stadigt i den kärleksfulla handen skall Han tryggt leda dig genom allt. Han skall bära dig på sina armar, då du dignar av trötthet. Skåda icke framåt mot det som till äventyrs kan inträffa i morgon. Din Fader av evighet som bär omsorg om dig i dag, skall också göra det i morgon och under alla dagar. Han skall antingen värna dig för lidandet eller giva dig tillräcklig styrka att bära det. Var blott lugn och slå bort alla ängsliga tankar och föreställningar. — Frances de Sales.

"Herren är min herde."

Det står icke var, kan vara, eller skall vara det. "Herren är min herde." Han är det om söndag, om måndag och under veckans alla dagar. Han är det i januari, i december och under årets alla månader. Han är det hemma och i Kina, i krig och i fred, i armod och i överflöd. — J. Hudson Taylor.

Min enda omsorg vare den
att ingen omsorg hava,
men all den nöd mig trycker än
i Jesu famn begrava.
Han lovat sörja själv för allt,
och mig har Han i nåd befallt
att utan omsorg vara.

O, kunde jag nu prisa blott
Hans nåd, Hans kärleks under,
och tacka för allt gott jag fått
och fröjdas alla stunder!
Ja, Herre, Herre, lär Du mig
att vila mera helt i Dig
och leva till Din ära!

Vadhelst tron säger, att Gud är, det skall han också vara.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.