29 December

"Upp — —! Ty vi hava besett landet och funnit det mycket gott. Skolen då I sitta stilla? Nej, varen ej sena till att tåga åstad, så att I kommen dit och intagen landet. Ja, Gud har givit det i eder hand, en ort där ingen brist är på något som jorden kan bära." Dom 18: 9-10.

Upp! Där finns förvisso något för oss att göra. Intet är vårt med mindre än att vi mottaga det. "Detta fingo nu Josefs barn, Manasse och Efraim, till arvedel" Jos 16: 4. "Jakobs hus ska åter få råda över sina besittningar" Obadja 1: 17. "Den uppriktige ska få goda ting"

Vår tro måste tillägnan sig Guds löften. Vi måste göra Guds ord till våran personliga egendom. Ett barn tillfrågades en gång, vad tillägnande tro var och svarade: "Det är att ta en penna och understräcka varje mig, min, mitt och mina i Bibeln." Tag vilket som helst av Hans ord och säg: "Det är ett ord till mig." Sätt fingret på detta löfte och säg: "Det är mitt." Huru många av Guds löften har du understreckat och uttagit, i det du sagt: "Det är fullbordat."? Vid hur många av dem kan du skriva: "Uppfyllt beträffande mig."? "Min son, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt." Låt ej ditt arv förspillas på grund av försumlighet.

"Då tron beger sig till torget, tar den alltid en korg med sig"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.