25 December

"— man skall giva honom namnet Emmanuel" (det betyder Gud med oss)." Matt 1: 23.
"— fridsfurste —." Jes 9: 6.

"Han tårar fälla skall som vi,
förstå vår nöd och stå oss bi
med kraften av sin Anda.
Förkunna oss sin Faders råd
och sötman av en evig nåd
i sorgekalken blanda.
Strida, lida
dödens smärta,
att vårt hjärta
frid må vinna
och en öppnad himmel finna!
"

FÖR några år sedan spriddes ett julkort med den talande överskriften "Om Kristus icke hade kommit". Den hänsyftade på vår Frälsares ord: "Hade jag icke kommit —." Kortet innehöll en berättelse om en präst, som på julmorgonen slumrat in i sitt arbetsrum och drömde om en värld, till vilken Jesus aldrig hade kommit.

I drömmen genomletade han sitt hem, men där funnos inga små strumpor i spiselvrån, inga julklockor eller kransar av järnek, ingen Kristus redo att trösta, glädja och frälsa. Han gick ut på gatan, men där fanns ingen kyrka, vars spira pekade mot himmelen. Han kom hem igen och satte sig ned i sitt arbetsrum, men alla böcker om Frälsaren hade försvunnit.

Det ringde på dörrklockan, och han blev ombedd att besöka en fattig, döende mor. Han skyndade åstad tillsammans med det gråtande barnet, som hämtat honom. Då han nått hemmet, satte han sig ned hos den sjuka och sade: "Här har jag något som skall ge er tröst." Han öppnade sin Bibel för att läsa ett välkänt löfte, men boken slutade med profeten Malaki. Där fanns intet evangelium och intet löfte om hopp och frälsning. Han kunde blott böja sitt huvud och i stor förtvivlan gråta tillsammans med kvinnan.

Två dagar senare stod han vid hennes kista och jordfäste henne, men han hade intet budskap om tröst, intet ord om en härlig uppståndelse ingen öppen himmel. Han kunde blott säga: "Av jord är du kommen, till jord skall du åter varda", och sedan följde ett farväl för evigt. Omsider förstod han, att Jesus ej hade kommit, och han brast i drömmen ut i bitter gråt.

Plötsligt vaknade han med ett glädjerop och prisade Gud, när han hörde kören i sin kyrka sjunga om Jesusbarnets födelse i Betlehem.

Låt oss i dag fröjda oss och sjunga, emedan "Han har kommit." Och låt oss minnas ängelns budskap: "Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren." Luk 2: 10-11.

Må våra hjärtan minnas hednafolken, som icke äga någon juldag. "Gån bort och äten eder bästa mat och dricken edert sötaste vin och sänden omkring gåvor därav till dem som icke hava något tillrett åt sig." Neh 8: 10.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.