23 December

"— eljest bliver vägen dig för lång." 1 Kon 19: 7.

VAD gjorde Herren med sin trötte tjänare? Han gav honom något att äta och lät honom därefter gå till vila. Elia hade utfört ett utomordentligt verk, och sedan i sin iver sprungit framför konungens vagn. Men detta blev för mycket för hans fysiska krafter. Reaktionen inträdde därför, och han föll samman. Kroppen var i behov av omvårdnad. Det som mången behöver är vila och hjälp mot fysisk svaghet. Det finns förträffliga män och kvinnor, som sitta under ginstbusken i likhet med Elia. För dessa är det mycket trösterikt att få höra dessa Herrens ord:

"Stå upp och ät, ty eljest bliver vägen dig för lång. Jag skall vederkvicka dig!" Låt oss ej förväxla kroppslig trötthet med andlig svaghet.

"Frukta icke, Han är nära,
Han som mäktig över alla,
lovat i sin famn dig bära —
låt ej dina händer falla!

Frukta icke, Han är nära,
stark i strid som fordomtima.
Och, Hans dyra namn till ära,
skall du än Hans kraft förnimma.
"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.