21 December

"Åt honom skall jag giva det land han har beträtt, därför att han i allt har efterföljt Herren." 5 Mos 1: 36.

VARJE tung plikt, vilken du helst ej ville fylla, emedan den bereder dig smärta och fodrar kamp eller svåra ansträngningar, medför välsignelse. Om du icke fyller den och betalar priset, går du miste om välsignelsen.

Varje svår vägsträcka, på vilken Mästarens fotspår synas, och vilken Han bjuder dig att gå, leder säkert till någon välsignelse, som du ej kan få, med mindre du går den branta, törnbeströdda stigen.

Under varje skede av kampen du har att utkämpa, där du måste draga ditt svärd och motstå fienden, erbjudes dig seger, som skall bevisa sig vara till rik välsignelse för ditt liv. I varje tung börda du blir kallad att bära, döljer sig en underbar hemlighet till att erhålla kraft. — J. R. Miller.

Herre, lär mig att mig själv försaka
just i det, som något kostar mig,
om ock bitter smärta jag skall smaka,
om jag blöda skall på korsets stig.
Likväl lär mig att beständigt vara
offrad för din räkning, o, min Gud,
att jag tid och krafter ej må spara,
då det gäller lyda dina bud.

Herre, Du som sade: "Ske Guds vilja",
då den bittra kalken räcktes dig,
och som ej vid korset lät dig skilja,
förrn Du kämpat kampen ut för mig,
Herre, giv mig mera av det sinne,
som för andra glömmer eget jag,
som den arme alltid har i minne,
som sig själv försakar dag för dag.

E.A.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.