18 December

"I allt detta vinna vi en härlig seger genom honom som har älskat oss." Rom 8: 37.

Så Underbart är evangeliet och så stor är Guds gåva, att du kan taga de fiender som just bekämpa dig och förvandla dem till trappsteg, som leda ända fram till himlens portar och in till Guds närhet.

Örnen sitter på ett klipputsprång och ser mot den svartnande himmelen, där ljungeldarna flamma. Han sitter alldeles stilla och iakttar stormvädret. Men först, då han känner stormens styrka och vet, att orkanen har nått honom, svingar han sig med ett skri ut i rymden för att av stormen föras upp mot skyn. Han flyger, buren sålunda av själva stormen.

På samma sätt vill Gud, att varje Hans barn skulle, genöm att förvandla stormskyarna till en vagn vinna en härlig seger. Du vet, att då en armé har segrat, fördriver den fiendehären från slagfältet för att lägga beslag på alla dess förråd av ammunition och proviant. Det är just detta som vår text avser. Det finns byte att vinna!

Min vän, har du vunnit det? Då du stigit ned i lidandenas mörka dal, kom du upp ur den med byte? Då orättvisan drabbade dig, och du trodde, att allt var förlorat, litade du då på Gud, så att detta fick berika ditt liv? Att vinna en härlig seger betyder att fråntaga fienden bytet för att själv använda det. Gör bruk av de planer fienden uttänkt för att störta dig!

Då dr. Moon från Brighton i England blev blind, sade han till Gud: Jag mottar av Dig blindhetens gåva. Hjälp mig att använda den till Ditt förhärligande, så att Du vid Din tillkommelse erhåller Din egendom med ränta. Då lät Gud honom uppfinna Moon-alfabetet, med vars hjälp tusentals blinda kunnat läsa Guds Ord och många av dem funnit vägen till frälsning.

Gud avlägsnade ej Paulus törntagg. Han gjorde något som var bättre: Han tog den i sina händer och förvandlade den till Paulus tjänare. Törnena har ofta blivit människorna till större gagn än tronerna.


Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.