5 December

"Jag vet det, HERRE: människans väg beror ej av henne, det står icke i vandrarens makt att rätt styra sina steg." Jer 10: 23.

"Visa mig, HERRE, din väg, och led mig på en jämn stig." Ps 27: 11.

MÅNGA människor vilja leda Gud i slället för att överlämna sig åt Hans ledning. De vilja visa Honom en väg i slället för att passivt följa, dit Han leder. — Madame Guyon.

"Gör med mig, Herre, som Du vill,
jag vet Du vill välsigna blott,
och för den själ, som hör Dig till,
är vad Du tar och giver gott.

Jag kan ej välja bättre lott
än den, att helt få vara Din;
Din vilja — som jag den förstått,
i allt långt bättre är än min!

Jag vill ej undandraga mig
vad nästa dag i skötet bär;
ty allt det kommer ju från Dig,
och allt det idel kärlek är.

Du väljer bäst i allt — och jag
vill vila stilla vid Ditt råd,
Du skapar natt, Du skapar dag,
som uttryck blott av samma nåd.

Så låt Din vilja, o min Gud,
fullborda helt sitt verk hos mig,
och låt min lovsångs glada ljud
beständigt stiga upp till Dig!

Ty det är liv, ja evigt liv,
att hava uti Dig sitt allt.
Det livet mer och mer mig giv
och allt får här en ny gestalt!

Men under tidens skiften här
och faror utav tusen slag,
var med Din starka arm mig när,
var som i går och när i dag!
"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.