3 Augusti

"Skicken eder såsom män, varen starka." 1 Kor 16: 13.

BED icke om ett lätt liv. Bed om att bli starkare. Bed ej om uppgifter, som motsvara din kraft, bed om kraft som motsvarar dina uppgifter. Då skall ej utförandet av ditt verk bli något under — du själv skall bli det.

Vi få lov att minnas, att vi aldrig av Jesus kunna fostras till storhet under bekväma förhållanden medan egenviljan sitter på tronen. Ett lätt liv leder ej uppåt, utan nedåt. Himmelen är alltid över oss, och vi måste ständigt se upp mot den. Somliga människor undvika allt som kostar något, allt som kräver självförnekelse, självtukt, och offer, men det enda sättet att vinna höghet är genom arbete och möda. Vägen dit för ej över solbelysta ängar, utan du måste själv bana stigen framför dig. Är du på väg att nå härligheten uppe på bergets krön?

Strid är jordens liv, men striden härdar.
Gråt är jordens dagg, men gråten renar.
Och för den som kan bevara minnet,
att han kom av ljus och går mot ljuset,
klarnar småningom den dunkla gatan
varför striden givs och varför sorgen.
Allt blir djupt och meningsfullt. Hans ande
genom smärtans sår och lyckans stunder
växer, djupnar, klarnar och bevingas.

Jeanna Oterdahl

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.