1 Augusti

"Ställen eder själva i Guds tjänst, såsom de där från döden hava kommit till livet." Rom 6: 13.

EN AFTON bevistade jag ett möte för att höra en predikan om helgelsen. Budskapet gjorde intet särskilt intryck på mig, men då talaren knäböjde i bön, sade han: "Ack, Herre, Du vet, att vi kunna lita på Honom, som dog för oss." Dessa ord träffade mig. Då jag sedan lämnade möteslokalen för att bege mig ned till järnvägsstationen, gjorde jag det under stilla begrundan över, vad helgelsen kunde innebära för mig — och jag förskräcktes, Genom gatutrafikens buller nådde mig då budskapet: "Du kan lita på Honom, som dog för dig."

Jag steg på tåget för att resa hem. Medan jag satt i kupén, tänkte jag på alla de förändringar, offer och besvikelser helgelsen skulle medföra för mig — och jag bävade.

Då jag kom hem, gick jag upp på mitt rum, och medan jag knäböjde där i bön, var det som om mitt förflutna liv rullats upp för mig. Jag hade varit en kristen, söndagsskolföreståndare, tjänat i församlingen, men hade aldrig helt överlåtit mitt liv åt Gud. Jag genomfors av bävan, då jag tänkte på mina kära planer, som kunde slå fel, på de förhoppningar jag hyst och som jag måste avstå ifrån, på det yrke jag valt och vilket jag kanske måste lämna.
Jag såg ej, att Gud hade något bättre i beredskap för mig och därför ryggade jag tillbaka. Då ljöd plötsligt för sista gången i mitt inre ett rannsakande budskap med övertygelse och kraft:

"Mitt barn, du kan lita på Honom, som dog för dig. Om du ej kan göra det, på vem skulle du då kunna lita på?"

Detta avgjorde allt för mig. Som i blixtbelysning såg jag, att på Honom, som älskade mig så högt, att Han dog för mig, kunde jag fullkomligt lita i allt som angick det liv Han frälst.

Min vän, du kan lita på Honom, som dog för dig. Var viss om, att Han icke skall låta en enda plan slå fel — om detta nämligen ej är av nöden För dig. Han skall förverkliga varje plan, som avser Guds förhärligande och ditt eget bästa. Du kan lita på, att Han leder dig på den väg, som för dig är den allra bästa i hela världen. — J. H. McC.

"Just som jag är — ej med ett strå
av egen grund att bygga på;
blott på den grund att du för mig
har dött och själv oss bjöd till dig,
jag kommer, o Guds Lamm!
"

"Livet innebär icke, att vi blivit räddade ur världen, utan att vi fått tillfälle att bli brukade i världen."

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.