30 April

"Och de fula och magra korna åt o upp de sju vackra och feta korna — och de tunna axen uppslukade de sju frodiga och fulla axen." 1 Mos 41: 4-7.

DENNA dröm innehåller en varning till oss. Det ligger inom möjlighetens område att de bästa år av vårt liv, de härligaste erfarenheter, de största segrar, den trognaste tjänst uppslukas av tider av misslyckande, nederlag, vanära och onyttighet i Guds rike. Det finns människoliv, som ha lovat mycket och ha utfört storverk, men som dock ändat på detta sätt. Det är vemodigt att tänka så, men det är därför icke desto mindre sant. Dock det behöver icke vara så.

S. D. Gordon säger med tanke härpå att den enda trygga säkerheten ligger i daglig och stundlig livsgemenskap med Gud. Gårdagens välsignade, fruktbärande, segerrika erfarenheter äro icke allenast värdelösa för mig i dag utan kunna bokstavligen bliva förtärda och omintetgjorda, om jag i dag sviker, och om de icke få vara den sporre, som i dag driver mig till ännu rikare och härligare erfarenheter.

Levande gemenskap med Gud, genom förblivandet i Kristus, kan allena utestänga ''de magra korna och tunna axen" ur mitt liv.


Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.