26 April

"Jag räknar i sanning allt såsom förlust mot det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre." Fili 3: 8.

LJUSET är kostbart; men det alstras blott genom att förtäras. Ett otänt ljus lyser icke. Det måste tändas för att kunna lysa. Det kostar något att bliva till välsignelse för våra medmänniskor. Att brinna innebär lidande, och vi rygga tillbaka för smärtan.

Vi äro benägna att tänka, att det bästa i världen blir gjort, då vi känna oss starka och med hand och hjärta befinna oss i aktiv tjänst. Då vi tagas avsides och icke förmå annat än lida, då vi läggas på sjukbädden och täras av smärta, oförmögna till något arbete, då tycka vi, att vi ingenting uträtta, och att vårt liv är onyttigt. Men ett är säkert, äro vi tåliga och undergivna i lidandet, skola vi bliva världen till större välsignelse, än vad vi voro under de dagar, då vi trodde oss verka mest. Vi hålla nu på att brinna, och lysa just därför att vi brinna.

"Morgondagens härlighet växer fram ur dagens kamp och möda."
Många vilja ha kronan utan korset, de vilja lysa utan att brinna, men korsfästelsen föregår kröningsakten.

Du Själv den siste vid stoftet står.
I intenheten du allt förmår.
När människan slutar, begynner du;
blott dina gärningar verka nu.

När all min vishet blir hö och strå,
då får du tänka för mig också,
och när min kärlek har sinat ut,
då får du älska för mig till slut.

Min egen lydnad bär frukt till död.
Den är för anden ett magert bröd.
Din vilja, som den i himlen sker,
till krossat hjärta då stiger ner.

När midnattsmörker du endast ser,
du tror, ej solen skall lysa mer;
och dock, hur saligt det mörker är,
som sanningsljuset inom sig bär!

Henrik Schager

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.