BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

2 Andra Tessalonikerna

Paulus' andra brev till tessalonikerna

Index

3 Kapitlet

1

För övrigt, käre bröder, bedjen för oss, att Herrens ord må hava framgång och komma till ära hos andra likasom hos eder,

2

så ock att vi må bliva frälsta ifrån vanartiga och onda människor. Ty tron är icke var mans.

3

Men Herren är trofast, och han skall styrka eder och bevara eder från det onda.

4

Och vi hava den tillförsikten till eder i Herren, att I både nu gören och framgent skolen göra vad vi bjuda eder.

5

Ja, Herren styre edra hjärtan till Guds kärlek och Kristi ståndaktighet.

6

Men vi bjuda eder, käre bröder, i vår Herres, Jesu Kristi, namn, att I dragen eder ifrån var broder som för en oordentlig vandel och icke lever efter de lärdomar han har mottagit av oss.

7

I veten ju själva huru man bör efterfölja oss. Ty vi förhöllo oss icke oordentligt bland eder,

8

ej heller åto vi någons bröd för intet; tvärtom åto vi vårt bröd under arbete och möda, och vi strävade natt och dag, för att icke bliva någon av eder till tunga.

9

Icke som om vi ej hade haft rätt därtill, men vi ville låta eder i oss få ett föredöme, för att I skullen efterfölja oss.

10

Redan när vi voro hos eder, gåvo vi ju eder det budet: om någon icke vill arbeta, så skall han icke heller äta.

11

Vi höra nämligen att somliga bland eder föra en oordentlig vandel och icke arbeta, utan allenast syssla med sådant som icke kommer dem vid.

12

Sådana människor bjuda och förmana vi i Herren Jesus Kristus, att de arbeta i stillhet, så att de kunna äta sitt eget bröd.

13

Och I, käre bröder, mån icke förtröttas att göra vad gott är.

14

Men om någon icke lyder vad vi hava sagt i detta brev, så märken ut för eder den mannen, och haven intet umgänge med honom, på det att han må blygas.

15

Hållen honom dock icke för en ovän, utan förmanen honom såsom en broder.

16

Men fridens Herre själv give eder sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med eder alla.

17

Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Detta är ett kännetecken i alla mina brev; så skriver jag.

18

Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder alla.

1 Första Timoteus

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: