BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

93 Psaltaren

Psaltaren

Index

94 Kapitlet

1

Du hämndens Gud, o HERRE, du hämndens Gud, träd fram i glans.

2

Res dig, du jordens domare, vedergäll de högmodiga vad de hava gjort.

3

Huru länge skola de ogudaktiga, o HERRE, huru länge skola de ogudaktiga triumfera?

4

Deras mun flödar över av fräckt tal; de förhäva sig, alla ogärningsmännen.

5

Ditt folk, o HERRE, krossa de, och din arvedel förtrycka de.

6

Änkor och främlingar dräpa de, och faderlösa mörda de.

7

Och de säga: »HERREN ser det icke, Jakobs Gud märker det icke.»

8

Märken själva, I oförnuftiga bland folket; I dårar, när kommen I till förstånd?

9

Den som har planterat örat, skulle han icke höra? Den som har danat ögat, skulle han icke se?

10

Den som håller hedningarna i tukt, skulle han icke straffa, han som lär människorna förstånd?

11

HERREN känner människornas tankar, han vet att de själva äro fåfänglighet.

12

Säll är den man som du, HERRE, undervisar, och som du lär genom din lag,

13

för att skaffa honom ro för olyckans dagar, till dess de ogudaktigas grav varder grävd.

14

Ty HERREN förskjuter icke sitt folk, och sin arvedel övergiver han icke.

15

Nej, rättfärdighet skall åter gälla i rätten, och alla rättsinniga skola hålla sig därtill.

16

Vem står upp till att försvara mig mot de onda, vem bistår mig mot ogärningsmännen?

17

Om HERREN icke vore min hjälp, så bodde min själ snart i det tysta.

18

När jag tänkte: »Min fot vacklar», då stödde mig din når, o HERRE:

19

När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ.

20

Kan fördärvets domarsäte hava gemenskap med dig, det säte där man över våld i lagens namn,

21

där de tränga den rättfärdiges själ och fördöma oskyldigt blod?

22

Men HERREN bliver för mig en borg, min Gud bliver min tillflykts klippa.

23

Och han låter deras fördärv vända tillbaka över dem och förgör dem för deras ondskas skull. Ja, HERREN, vår Gud, förgör dem.

95 Psaltaren

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: