BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

33 Numeri

Fjärde Mosebok (Numeri)

Index

34 Kapitlet

1

Och HERREN talade till Mose och sade:

2

Bjud Israels barn och säg till dem: När I kommen till Kanaans land, då är detta det land som skall tillfalla eder såsom arvedel: Kanaans land, så långt dess gränser nå.

3

Edert land skall på södra sidan sträcka sig från öknen Sin utmed Edom; och eder södra gräns skall i öster begynna vid ändan av Salthavet.

4

Sedan skall eder gräns böja sig söder om Skorpionhöjden och gå fram till Sin och gå ut söder om Kades-Barnea. Och den skall gå vidare ut till Hasar-Addar och fram till Asmon.

5

Och från Asmon skall gränsen böja sig mot Egyptens bäck och gå ut vid havet.

6

Och eder gräns i väster skall vara Stora havet; det skall utgöra gränsen. Detta skall vara eder gräns i väster.

7

Och detta skall vara eder gräns i norr: Från Stora havet skolen I draga eder gränslinje fram vid berget Hor.

8

Från berget Hor skolen I draga eder gränslinje dit där vägen går till Hamat, och gränsen skall gå ut vid Sedad.

9

Sedan skall gränsen gå till Sifron och därifrån ut vid Hasar-Enan. Detta skall vara eder gräns i norr.

10

och såsom eder gräns i öster skolen I draga upp en linje från Hasar-Enan fram till Sefam.

11

Och från Sefam skall gränsen gå ned till Haribla, öster om Ain, och gränsen skall gå vidare ned och intill bergsluttningen vid Kinneretsjön, österut.

12

Sedan skall gränsen gå ned till Jordan och ut vid Salthavet. Detta skall vara edert land, med dess gränser runt omkring.

13

Och Mose bjöd Israels barn och sade: Detta är det land som I genom lottkastning skolen utskifta såsom arvedel åt eder, det land om vilket HERREN har bjudit att det skall givas åt de nio stammarna och den ena halva stammen.

14

Ty rubeniternas barns stam, efter dess familjer, och gaditernas barns stam, efter dess familjer, och den andra hälften av Manasse stam, dessa hava redan fått sin arvedel.

15

Dessa två stammar och denna halva stam hava fått sin arvedel på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, österut mot solens uppgång.

16

Och HERREN talade till Mose och sade:

17

Dessa äro namnen på de män som skola åt eder utskifta landet i arvslotter: först och främst prästen Eleasar och Josua, Nuns son;

18

vidare skolen I taga en hövding ur var stam till att utskifta landet,

19

och dessa äro de männens namn: av Juda stam Kaleb, Jefunnes son;

20

av Simeons barns stam Samuel Ammihuds son;

21

av Benjamins stam Elidad, Kislons son;

22

av Dans barns stam en hövding, Bucki, Joglis son;

23

av Josefs barn: av Manasse barns stam en hövding, Hanniel, Efods son,

24

och av Efraims barn stam en hövding, Kemuel, Siftans son;

25

av Sebulons barns stam en hövding, Elisafan, Parnaks son;

26

av Isaskars barns stam en hövding, Paltiel, Assans son;

27

av Asers barns stam en hövding, Ahihud, Selomis son;

28

av Naftali barns stam en hövding, Pedael, Ammihuds son.

29

Dessa äro de som HERREN bjöd att utskifta arvslotterna åt Israels barn i Kanaans land.

35 Numeri

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: