BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

39 Genesis

Första Mosebok (Genesis)

Index

40 Kapitlet

1

En tid härefter hände sig att den egyptiske konungens munskänk och hans bagare försyndade sig mot sin herre, konungen av Egypten.

2

Och Farao blev förtörnad på sina två hovmän, överste munskänken och överste bagaren,

3

och lät sätta dem i förvar i drabanthövitsmannens hus, i samma fängelse där Josef satt fången.

4

Och hövitsmannen för drabanterna anställde Josef hos dem till att betjäna dem; och de sutto där i förvar en tid.

5

Medan nu den egyptiske konungens munskänk och bagare sutto fångna i fängelset, hade de båda under samma natt var sin dröm, vardera med sin särskilda betydelse.

6

Och när Josef om morgonen kom in till dem, fick han se att de voro bedrövade.

7

Då frågade han Faraos hovmän, som med honom sutto i förvar i hans herres hus: »Varför sen I så sorgsna ut i dag?»

8

De svarade honom: »Vi hava haft en dröm, och ingen finnes, som kan uttyda den.» Josef sade till dem: »Att giva uttydningen är ju Guds sak; förtäljen drömmen för mig.»

9

Då förtäljde överste munskänken sin dröm för Josef och sade till honom: »Jag drömde att ett vinträd stod framför mig;

10

på vinträdet voro tre rankor, och knappt hade det skjutit skott, så slogo dess blommor ut och dess klasar buro mogna druvor.

11

Och jag hade Faraos bägare i min hand, och jag tog druvorna och pressade ut dem i Faraos bägare och gav Farao bägaren i handen.»

12

Då sade Josef till honom: »Detta är uttydningen: de tre rankorna betyda tre dagar;

13

om tre dagar skall Farao upphöja ditt huvud och sätta dig åter på din plats, så att du får giva Farao bägaren i handen likasom förut, då du var hans munskänk.

14

Men tänk på mig, när det går dig väl, så att du gör barmhärtighet med mig och nämner om mig för Farao och skaffar mig ut från detta hus;

15

ty jag är med orätt bortförd från hebréernas land, och icke heller här har jag gjort något varför jag borde sättas i fängelse.»

16

Då nu överste bagaren såg att Josef hade givit en god uttydning, sade han till honom: »Också jag hade en dröm. Jag tyckte att jag bar tre vetebrödskorgar på mitt huvud.

17

Och i den översta korgen funnos bakverk av alla slag, sådant som Farao plägar äta; men fåglarna åto därav ur korgen på mitt huvud.»

18

Då svarade Josef och sade: »Detta är uttydningen: de tre korgarna betyda tre dagar;

19

om tre dagar skall Farao upphöja ditt huvud och taga det av dig; han skall upphänga dig på trä, och fåglarna skola äta ditt kött.»

20

På tredje dagen därefter, då det var Faraos födelsedag, gjorde denne ett gästabud för alla sina tjänare. Då upphöjde han, bland sina tjänare, såväl överste munskänkens huvud som överste bagarens.

21

Han insatte överste munskänken åter i hans ämbete, så att han fick giva Farao bägaren i handen;

22

men överste bagaren lät han upphänga, såsom Josef hade sagt dem i sin uttydning.

23

Men överste munskänken tänkte icke på Josef, utan glömde honom.

41 Genesis

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: