Vågar du se likheterna, går det att blunda längre?

http://axisoflogic.com/artman/publish/Article_29348.shtml

 

 

Bilderna hämtade från: http://www.thehypertexts.com/Nakba%20Holocaust%20Palestinians%20Index.htm

Tillbaka till Svenska sidan