Hej John!

Idag på morgonen fick jag svar på mitt öppna brev från en kvinna som är informatör i Svenska Kyrkan. Kopierade texten men lämnade ute hennes namn för hennes sekretess skull, men du kan väl säga vad du tycker. Min slutsats är, att hon anser, att det är jag som har fel, men det är tvärtom.

Johan.


Kommentar från Pastor John S. Torell.

Min kommentar till detta svar är att denna kvinna som representerar den Svenska Kyrkan vägrar att svara på den mycket viktiga frågan om präster är födda på nytt. Hon bagatelliserar detta genom att säga att du använder lösryckta verser ur bibeln, men hur kan man säga att hela kapitel tre i Johannes evangelium är en lösryckt vers?

När Jesus vandrade på denna jorden så undervisade han inte folket som de skriftlärde eller fariséerna. I stället undervisade han med auktoritet och folket var förundrat. Matteus 7: 28-29. Att använda att det finns sju miljoner medlemmar i den Svenska Kyrkan och att alla har olika uppfattningar om saker och ting och att detta rättfärdigar att man inte har enighet är en oerhört dålig logik. Ett bra svenskt ord för detta är "svammel."

När Gud gav sina lagar till Moses, så talade han inte om ömhet, värme och närhet. I stället så fick folket veta att Guds lagar inte är något som man diskuterar, utan människans plikt är att hålla dem. Varje land har lagar mot kriminalitet. Har du någonsin hört om en våldtäktsman som diskuterar med domaren om att han inte skall vara så trångsynt när det gäller lagar mot våldtäkt. Att domaren i stället bör tänka på ömhet, varme och närhet för våldtäktsmannen, och icke döma honom till fängelse.

Människan har alltid velat ändra på Guds lagar, det började redan i lustgården när Satan sade till Eva "Har Gud verkligen sagt..." Pythagoras levde cirka 550 år före Kristus. Han var en matematiker och upptäckte Guds matematiska lagar och gav oss lagar om trianglar. Vad han skrev för mer än 2500 år sedan är detsamma än idag, och det har ingen betydelse om samhället är på en annan nivå idag, matematiska lagar ändras inte, alla lagar som Gud har gett förardras icke med tiden, gravitationslagen är detsamma, kemiska lagar är detsamma, fysiska lagar är detsamma. En av Guds andliga lagar är "Du skall inte stjäla." Detta är en del av Guds tio bud. Det var given till Moses för fyratusen år sedan, och det står fortfarande fast. Det är att begå andligt självmord när man säger att man måste anpassa Guds andliga lagar till det samhälle man lever i.

I stallet för att hänvisa till bibeln för den som har frågor, hänvisar hon till präster som inte själva har någon tro på Gud och till författare av böcker skrivna av människor, som har lidit skeppsbrott i tron och icke har någon säker grund att stå på.

För att ge denna kvinna full rättvisa publicerar vi hennes svar i helhet, även om vi anser att hon ger ut information som leder en människa i fördärvet. Låt varje läsare själv komma till klarhet i dessa frågor. Vi har lagt ut vad bibeln säger och jag har full tillit att Guds Ord kan försvara sig självt.

John S. Torell.


Svar från en kvinna som representerar den Svenska Kyrkan.

Hej!

Tack för ditt mejl och ditt långa brev!

Svenska kyrkan är en del av den kyrka som finns över hela jorden. Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan men det innebär inte att Svenska kyrkan tycker som alla andra kyrkor i alla frågor. Inte heller betyder det faktum att Svenska kyrkan har nästan sju miljoner medlemmar, att alla dessa personer tycker på samma sätt i alla frågor. Inte ens bland biskopar, präster eller förtroendevalda är samstämmigheten total. De flesta frågor diskuteras och olika uppfattningar är ingenting Svenska kyrkan ser som ett problem.

Under lång tid har nog sexualmoralen varit en fråga som förknippats med kyrkor och samfund. Ofta har kyrkan då framställts som "sexualfientlig". Om kyrkan har varit det och vad de har menat som har påstått detta kan säkert diskuteras. Men man kan nog med fog säga att den mänskliga sexualiteten är en fråga som har tagit stor plats i såväl det inomkyrkliga samtalet, som i synen utifrån på kyrkan.

När kyrkan idag talar om sexualitet eftersträvar man en syn som är förknippad med ord som ömhet, värme och närhet. Kyrkan menar också att sexualiteten är naturlig och en del av Guds skapelse.

Många saker kan ha ändrats i såväl kultur som samhälle sedan texterna skrevs vilket gör att tolkningen av dem inte alltid är enkel. Generellt kan sägas att man sällan eller aldrig kommer åt intentionen med Bibelns berättelser genom att använda enstaka, lösryckta bibelord. Snarare måste såväl Bibeln som andra texter förstås i sin helhet och i ett sammanhang där många saker måste vägas in. Inte minst hur samhället idag ser ut.

I vissa frågor har, av olika anledningar, Svenska kyrkan valt att uttala sig mer konkret, det har då gjorts genom till exempel Biskopsmötet, Läronämnden eller av Kyrkostyrelsen. Men de allra flesta, mer specifika, frågor har inte diskuterats eller beslutats på detta sätt. Oavsett om Svenska kyrkan har uttalat sig officiellt i en fråga eller inte ligger bland annat Bibeln, Svenska kyrkans bekännelseskrifter och tradition till grund för det som sker inom Svenska kyrkan. Det som ofta diskuteras är inte vikten av dessa texter - utan hur de ska tolkas.

Jag råder dig att kontakta prästen i din församling och berätta om dina tankar. Församlingen finns till för alla. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan är välkommen att söka samtal. Präster och diakoner i församlingen kan hjälpa dig att hitta en väg framåt.

Du hittar en församling nära dig genom att gå in på hemsidan www.svenskakyrkan.se/sokforsamling.

Ett par exempel på böcker som kan användas för vidare läsning om Svenska kyrkan och kristen tro är:

"Eckerdal, L. & Gerhardsson, B. & Persson, P. E.: Vad står Svenska kyrkan för? 1989.
"Lind, H. & Block, E. & Larsson, B. & Åkesson, C. Red.: Befrielsen. Stora boken om kristen tro. 1993.
"Koskinen, L.: Gud 2000. 1997.
"Carlsson, O.: Kristendom för ateister. 2008.
"Grenholm,C.: Levande Teologi. Verbum 2010.
"Eriksson, A-L.: Att predika en tradition. Om tro och teologisk literacy. Arcus 2012.

Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen.


Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?